Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

5 dobrych nawyków prowadzenia firmy w Norwegii

2020-06-08
Prowadzenie firmy w Norwegii wymaga wiedzy na temat obowiązujących przepisów - dotyczy to zarówno praw, jak i obowiązków przedsiębiorcy. Nieznajomość prawa i wytycznych odnośnie działalności gospodarczej może doprowadzić do problemów z urzędami i znacznie utrudnić pracę firmy. Warto także zwrócić uwagę na zalecenia norweskich urzędów, tak zwane dobre nawyki przedsiębiorcy, dzięki którym firma w Norwegii może działać płynnie i w zgodzie z wszelkimi wymogami. Które dobre praktyki prowadzenia firmy w Norwegii są szczególnie istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy? Sprawdź nasze wskazówki na temat połączenia sprawnego zarządzania firmą z księgowością i pozostałymi pracami biurowymi. Zapraszamy do lektury!

Kurs przepisów podatkowych dla nowych przedsiębiorców

Norweski Urząd Podatkowy - Skatteetaten - organizuje kursy przepisów podatkowych dla nowych przedsiębiorców. Tego rodzaju szkolenia organizowane są na terenie całego kraju, a właściciele firm mogą uczestniczyć w nich bezpłatnie.

Kurs przepisów podatkowych dla norweskich przedsiębiorców to forma samokształcenia, która pozwala na zapoznanie się z obowiązującymi w Norwegii przepisami. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności przedsiębiorcy mogą poznać podstawowe zagadnienia z rachunkowości, podatku dochodowego i podatku VAT, możliwości dokonywania odliczeń czy przygotowywania rocznego zeznania podatkowego dla firm jednoosobowych ( Enkeltpersonforetak) bądź spółek AS (Aksjeselskap). Kurs organizowany przez Skatteetaten to kompendium wiedzy na temat prowadzenia firmy, a wzięcie w nim udziału może pomóc wykształcić w sobie nawyk regularnego kontrolowania regulacji dla norweskich przedsiębiorców.

Firmowe konto bankowe

Księgowość to jedno z najważniejszych narzędzi zarządzania - rachunki są podstawą większości ustawowych obowiązków przedsiębiorstwa względem norweskiego urzędu. Dobre nawyki wprowadzane od początku prowadzenia działalności będą procentować kompletnością i przejrzystością, którymi powinna cechować się firmowa dokumentacja księgowa.

Firmowe konto bankowe - bedriftskonto - to sposób na transparentność rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą. Rachunek w norweskim banku znacznie ułatwia transakcje finansowe i kontakt z urzędami w Norwegii, jednak otworzenia bedriftskonto nie jest obowiązkowe. Małe firmy jednoosobowe, których obroty nie przekraczają 50 000 NOK w ciągu roku i które nie zostały wpisane do rejestru VAT, mogą korzystać z prywatnego konta właściciela firmy. Należy jednak pamiętać o konieczności dokumentowania wszelkich dochodów oraz wydatków zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Otworzenie bedriftskonto w norweskim banku to dobra praktyka, która umożliwia stosowanie się do podstawowej zasady - nie mieszaj finansów firmy z prywatnymi. Firmowe konto bankowe pozwala na przeprowadzanie wszelkich transakcji finansowych związanych z działalnością firmy. Szczególnie istotne jest, aby wydatki ponoszone przez przedsiębiorstwo pokrywać jedynie z firmowych środków.

Wystawianie faktur sprzedaży

Wystawianie faktur sprzedaży to jeden z wymogów prowadzenia sprzedaży towarów i usług w Norwegii. Przedsiębiorca powinien przeanalizować sytuację firmy i ustalić sposób rozliczania płatności z kontrahentami. Dobrym nawykiem jest wystawianie faktur, które pozwalają na rzetelne udokumentowanie przeprowadzonej transakcji. Taka praktyka pozwala uniknąć problemów związanych z brakującymi lub niewysłanymi do klientów fakturami. W takim przypadku klient dokonuje zapłaty za towar we wskazanym na dokumencie terminie płatności. Norweska faktura sprzedaży powinna zostać wystawiona w ciągu miesiąca od daty dostawy towaru lub daty wykonania usługi. Warto nabrać nawyku przygotowywania dokumentów sprzedażowych na bieżąco - tuż po sfinalizowaniu transakcji. Z kolei sprzedaż gotówkowa oznacza rozliczenie bezpośrednie - klient rozlicza się z przedsiębiorcą w momencie otrzymania towaru bądź usługi.

Wystawianie norweskich faktur sprzedaży wiąże się z koniecznością przygotowywania dokumentów zgodnych z wymaganiami, które zawiera ustawa o księgowości. Poza podstawowymi danymi dotyczącymi informacji związanych ze stronami i przedmiotem transakcji faktura powinna być odpowiednio oznaczona. Norweska faktura musi posiadać indywidualny kolejny numer dokumentu - numeracja jest ciągła i powinna być kontynuowana w każdym następnym roku podatkowym.

Przygotowywanie dokumentów za pomocą programu księgowego nie jest obligatoryjne, jednak ze względu na korzyści, jakie ze sobą niesie - gotowy wzór, który jedynie uzupełnia się odpowiednimi danymi, automatyczne przypisywanie kolejnych numerów faktur, możliwość wygenerowania pliku elektronicznego itp. - uważane jest za dobry nawyk prowadzenia firmy w Norwegii. Alternatywą jest wydrukowanie gotowych formularzy z podstawowymi danymi (numer faktury, nazwa i adres firmy), które następnie uzupełnia się ręcznie.

Kontrolowanie płatności

Przedsiębiorca w Norwegii nie jest zobowiązany do zatrudniania księgowego. Księgowość może być prowadzona samodzielnie przez właściciela firmy albo wyznaczoną do tego osobę, jednak wymaga to znajomości przynajmniej podstawowych przepisów, które zawierają norweskie ustawy o księgowości. Z tego powodu przedsiębiorca w początkowej fazie prowadzenia działalności najczęściej decyduje się na pomoc wykwalifikowanego księgowego.

Norweska firma jednoosobowa wymaga znajomości podstawowych zasad księgowania i prowadzenia dokumentacji, oddział firmy zagranicznej w Norwegii (NUF) wiąże się z koniecznością znajomości aktualnie obowiązujących przepisów oraz ustawy o podwójnym opodatkowaniu, natomiast ze względu na charakter działalności i konieczność przygotowania takich dokumentów jak roczne sprawozdanie finansowe czy zeznanie podatkowe norweska spółka zazwyczaj oznacza zatrudnienie księgowego.

Systematyzacja dokumentów to dobry nawyk prowadzenia norweskiej firmy, który pozwala na łatwe kontrolowanie płatności wychodzących i przychodzących. System przechowywania dokumentów powinien być dostosowany do potrzeb firmy uwzględniając takie dokumenty jak faktury sprzedażowe, faktury przychodzące i rozliczenia gotówkowe. Dokumentacja sprzedaży i zakupu może być przechowywana w wersji papierowej albo elektronicznej - papierowe druki można zeskanować i wgrać do systemu księgowego.

Warto segregować dokumenty automatycznie po ich otrzymaniu, dzięki temu w łatwy sposób można zyskać pełną kontrolę nad rozliczaniem firmy i obniżyć koszt usługi u zewnętrznego księgowego. Porządek w dokumentach to zaleta także w przypadku kontroli z urzędu lub konieczności przedstawienia określonej dokumentacji, na przykład w celu dokonania możliwych odliczeń.

Prowadzenie terminarza przedsiębiorcy

Terminarz przedsiębiorcy to zbiór wszystkich terminów związanych z prowadzeniem własnej firmy w Norwegii. Prowadzenie takiego kalendarza to indywidualny wybór charakterystyczny głównie dla większych przedsiębiorstw i korporacji, gdzie za kwestie administracyjne odpowiadają wyznaczone do tego osoby. Jednak terminarz przedsiębiorcy warto prowadzić niezależnie od wielkości i rodzaju działalności - regularna kontrola terminów spotkań, płatności czy wysyłania dokumentów urzędowych (deklaracje podatkowe, zeznanie roczne itp.) znacznie ułatwia sprawne prowadzenie własnej firmy w Norwegii.

Terminarz przedsiębiorcy to rozwiązanie umożliwiające usystematyzowanie wszelkich działań podejmowanych w związku z prowadzoną działalnością. Chociaż jego stworzenie i regularne uzupełnianie wymaga pewnego nakładu pracy, z pewnością jest to dobry sposób na wskazanie wszystkich zobowiązań wobec norweskich urzędów - terminów opłacania składek i podatków, zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji podatkowych. Dodatkowo w terminarzu można zawrzeć także inne, dowolne informacje dotyczące spotkań z kontrahentami, terminów dostaw czy płatności przychodzących i wychodzących.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone ©
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email