Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

Druga klasa podatkowa

2017-03-13
2 klasa podatkowa to dodatek, z którego można skorzystać przy każdym rodzaju rozliczenia rocznego. Podstawowe warunki jakie należy spełniać to brak lub niskie dochody małżonka.

Uwaga! Od 2018 roku ulga ta zostaje zniesiona. W rozliczeniu za 2018 rok nie będzie można już skorzystać z 2. klasy podatkowej.

Kto może skorzystać z drugiej klasy podatkowej?

Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, a Twój małżonek lub małżonka nie pracuje, możesz skorzystać z ulg przygotowanych dla drugiej klasy podatkowej. Dzięki temu zostanie Ci przyznana wyższa kwota wolna od podatku czyli personfradrag. Dochody małżonków są sumowane i korzystają ze wspólnego rozliczenia.

Zasada ta obowiązuje także tych, których współmałżonkowie pracują, ale ich dochody są na tyle niskie, by nie przekroczyć maksymalnego pułapu określonego dla każdego roku na nowo.
Przez ostatnie lata było to:
• dla roku 2016 - 45 870 NOK brutto = 21 540 PLN brutto
• dla roku 2015 - 44 751 NOK brutto = 20 912 PLN brutto
• dla roku 2014 - 43 664 NOK brutto = 21 832 PLN brutto
• dla roku 2013 - 42 102 NOK brutto = 22 635 PLN brutto.

W 2017 roku kwota ta wynosi 46 288 NOK brutto.

Oprócz niskich lub zerowych dochodów, warunkiem koniecznym do spełnienia, jest wspólne zameldowanie. Jeśli małżeństwo zostało zawarte w trakcie roku podatkowego, to druga klasa przysługuje tylko za miesiące pozostawania w związku małżeńskim.

Samotny rodzic i druga klasa podatkowa?

Po zmianach, jakie NAV wprowadził w 2013 roku, samotny rodzic nie może skorzystać z drugiej klasy podatkowej. W zastępstwie Urząd Skarbowy wprowadził specjalny odpis podatkowy dla samotnych rodziców, tzw. særfradrag, którego kwota jest zmienna w zależności od ilości miesięcy samotnej opieki nad dzieckiem/dziećmi. Maksymalnie można odpisać 51.804 NOK. Warunkiem jest pobieranie tzw. rozszerzonego zasiłku rodzinnego (norw. utvidet barnetrygd). Særfradrag zazwyczaj jest wpisywany już na wstępnym zeznaniu podatkowym (Selvangivelsen). Warto jednak sprawdzić czy informacja z NAV została odnotowana na Twoim PIT-cie. W przypadku błędnie naliczonej ulgi lub jej braku, zmiany należy wskazać na zeznaniu podatkowym przedstawiając dokumentację z NAV o przyznaniu rozszerzonego zasiłku rodzinnego.

Jakie dokumenty będą Ci potrzebne do złożenia zeznania podatkowego?

Ubiegając się o drugą klasę podatkową, oprócz dokumentów potrzebnych i wymaganych dla każdego rozliczenia (pendler, ulga 10% lub rozliczenie zwykłe), potrzebne będą niżej wymienione dokumenty dotyczące małżonka.
Akt ślubu - który musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na j. norweski lub angielski (dokument unijny nie musi być tłumaczony).
Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną - musi zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na j. norweski lub angielski. Musi być aktualny, wydany w następnym roku po roku rozliczeniowym przez Urząd Ewidencji Ludności i określić od kiedy istnieje wspólny meldunek. W sytuacji, w której nie jesteś zameldowany pod tym samym adresem, można spisać oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu i prowadzeniu gospodarstwa w postaci aktu notarialnego (co oczywiście wiąże się z dodatkowymi opłatami) - norweski Urząd Skarbowy nie ma jednak obowiązku uznania takiego dokumentu.
Zaświadczenie o dochodach współmałżonka/-ki za dany rok rozliczeniowy z Urzędu Skarbowego - przetłumaczone na język norweski lub angielski. Zaświadczenie to MUSI zawierać konkretną kwotę dochodu jaki został osiągnięty przez małżonka/kę w danym w roku rozliczeniowy. Jeśli współmałżonek/ka także przebywa w Norwegii należy wpisać w zeznaniu rocznym jej norweski numer personalny. Urząd wtedy sam sprawdzi, czy druga klasa faktycznie przysługuje.

Bardzo ważna informacja: PIT od polskiego pracodawcy nie jest uznawany przez norweski Urząd Skarbowy jako zaświadczenie o wysokości zarobków.

O czym warto pamiętać?

Dokumenty, które przetłumaczysz u tłumacza przysięgłego ważne są tylko przez dwa miesiące. Jeśli wiesz, że nie będziesz w stanie skompletować wszystkich dokumentów na czas, lepiej od razu poproś Urząd o przedłużenie terminu na dostarczenie załączników. Wniosek należy złożyć przez Altinn.no w języku norweskim lub angielskim.

PAMIĘTAJ O TYM, ŻE DRUGA KLASA PODATKOWA TO “DODATEK” DO INNYCH RODZAJÓW ROZLICZEŃ JAK PENDLER, ULGA 10% CZY ROZLICZENIE ZWYKŁE.
Rozlicz z nami swoją firmę Udostępnij
Cofnij odpowiedź
Poniżej możesz zostawić swój komentarz
Pola z * są obowiązkowe
Komentarz*
Imię*
Email*
0 odpowiedzi

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email