Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

Feriepenger, czyli wynagrodzenie urlopowe po norwesku

2017-01-31
W Norwegii każdemu pracownikowi przysługuje świadczenie urlopowe, czyli feriepenger. Na świadczenie zapracowuje się w roku poprzedzającym rok wypłaty świadczenia, czyli rok urlopowy. Wynagrodzenie urlopowe otrzymuje się zamiast płacy w okresie urlopu. Zobacz, w jaki sposób obliczana jest wysokość świadczenia urlopowego i kiedy pracodawca ma obowiązek je wypłacić.

W jaki sposób obliczana jest wysokość świadczenia urlopowego?

Wysokość feriepenger obliczana jest na podstawie całości pensji, zarówno stałej jak i prowizji, którą pracownik zarobił w ciągu roku przed rokiem wakacyjnym. Zasiłek chorobowy oraz zasiłek opiekuńczy, również wliczane są do podstawy, według której wyliczane jest świadczenie. Krótko mówiąc, podstawa wyliczania wynagrodzenia urlopowego wynika z wypłaconych wynagrodzeń, świadczeń i wpłaconych zaliczek podatkowych pracownika.

Wedle prawa norweskiego wynagrodzenie urlopowe ma wynosić co najmniej 10,2% wypracowanej podstawy wynagrodzenia urlopowego. Jednak stawka procentowa może być wyższa, co powinno zostać wcześniej określone w umowie zbiorowej lub indywidualnej umowie o pracę. Pracownikom powyżej 60 roku życia należy się co najmniej 12,5% wypracowanej podstawy urlopowej.

Jestem na zasiłku. Czy dostanę wynagrodzenie urlopowe?

Osoby, które przebywają na zasiłku chorobowym (naliczane jedynie za 48 pierwszych dni na zasiłku chorobowym), rodzicielskim (za pierwsze 12 lub 15 tygodni w zależności od trybu pobierania tego zasiłku) lub opiekuńczym również mają naliczane wynagrodzenie urlopowe, które jest wypłacane przez stronę, która wypłaca zasiłek. Oznacza to, że wynagrodzenie urlopowe w takich przypadkach jest wypłacane przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli Folketrygden.

Pracownicy, którzy aktualnie przebywają na zwolnieniu chorobowym, nie mogą zażądać wypłaty świadczeń urlopowych dopóki nie wykorzystają urlopu lub nie zakończy się ich stosunek pracy. W takiej sytuacji zazwyczaj uzgadnia się urlop z pracodawcą, wysyłana jest informacja do NAV o konieczności wstrzymania na określony czas zasiłku chorobowego i wypłacane jest wynagrodzenie urlopowe.

Czy osoby na zasiłku dla bezrobotnych mają prawo do wynagrodzenia urlopowego?

Dotychczas osoby, które przebywały na zasiłku dla bezrobotnych dłużej niż nieprzerwane 8 tygodni w ciągu roku kalendarzowego, także miały prawo do wynagrodzenia urlopowego, czyli ferietillegg. W takiej sytuacji świadczenie wynosiło 9,5% z kwoty brutto wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych, wliczając w to dodatek żywicielski. NAV jednak zmienił przepisy odnośnie wypłaty świadczeń urlopowych. Świadczenie to zostało całkowicie zniesione i od 2015 roku nie jest wypłacane osobom, które przebywają na bezrobociu.

Kiedy pracodawca wypłaca wynagrodzenie urlopowe?

Wynagrodzenie urlopowe wypłacane jest z reguły ostatniego zwykłego dnia wypłaty przed urlopem. Pracownik może jednak zażądać, aby wynagrodzenie urlopowe zostało wypłacone najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem urlopu. Warto pamiętać o tym, że jeżeli urlop zostanie podzielony, wynagrodzenie urlopowe również zostanie podzielone. Podobnie jest w przypadku przeniesienia urlopu na następny rok - świadczenie wypłacane jest dopiero przy realizacji urlopu. W momencie zakończenia stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą, całe wypracowane wynagrodzenie urlopowe powinno zostać wypłacone ostatniego zwykłego dnia wypłaty przed odejściem pracownika z firmy.

Czy wynagrodzenie urlopowe może być wliczane do comiesięcznego wynagrodzenia?

Wynagrodzenie urlopowe nie może być włączane do comiesięcznej pensji. Istnieje wówczas ryzyko, że pracownik nie będzie miał już środków z wynagrodzenia urlopowego podczas urlopu. Jeśli jednak pracodawca będzie doliczał feriepenger do bieżącego wynagrodzenia, będzie musiał wypłacić wynagrodzenie urlopowe jeszcze raz. Pracownik nie może zażądać włączania feriepenger do wypłaty.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email