Formalności związane z zatrudnieniem pracownika w firmie

2017-02-23
Zatrudnienie pracownika w firmie jednoosobowej powoduje u pracodawcy obowiązek wypełnienia szeregu formalności. Pracodawca powinien pamiętać, że zapewnienie poczucia bezpieczeństwa pracownikom wpływa na ich stosunek do pracy, a także powoduje większe poczucie przywiązania do firmy.

Obowiązki pracodawcy

W pierwszej kolejności trzeba dokonać wpisu firmy w Rejestrze Pracodawców (NAV Aa-registeret) , zawrzeć pisemną umowę w chwili powstania obowiązku zatrudnienia. Z punktu widzenia pracodawcy nie ma znaczenia czy zatrudnienie będzie na stałe czy typu vikar. W przypadku vikar obowiązują takie same zasady i koszty, jak w przypadku umowy o pracę. Następnie pracownik stara się o skattekort i na tej podstawie odprowadza się odpowiednią kwotę na zaliczkę na podatek dochodowy. Obowiązkowe jest opłacanie ubezpieczenia emerytalnego OTP, które wynosi minimum 2% od pensji brutto pracownika. Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest wypłata pracownikowi wynagrodzenia za jego pracę oraz zapłata podatków z tego tytułu. Pracodawca również ponosi opłaty z tytułu świadczeń chorobowych przez pierwsze 16 dni chorobowego (arbeidsgiversperiode). Istotną sprawą jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla pracowników w miejscu pracy oraz szkolenie z zakresu HMS (odpowiednik polskiego BHP). Jest to szczególnie ważne w przypadku firm, które zatrudniają powyżej 10 pracowników w firmach. Należy koniecznie pamiętać o składaniu co miesiąc raportów związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracownika. Dla pracowników z branży budowlanej lub sprzątającej niezbędne jest zamówienie kart branżowych - odpowiednio byggekort lub renholdskort.

Procedura naliczania i wypłacania płacy pracownikowi

1. Pracownik wypełnia timeliste, czyli listę obecności w której zapisuje kiedy pracował, w jakich godzinach, jakie czynności wykonywał.

2. Po zakończonym miesiącu pracy pracodawca nalicza wynagrodzenie pracownikowi na podstawie wypracowanych godzin.

3. Pracodawca wypłaca przelewem wynagrodzenie na konto pracownika.

4. Pracodawca płaci zaliczkę na podatek dochodowy skattetrekk do 15. dnia następnego miesiąca z konta firmowego na skattetrekskonto.

5. Do każdego 5. dnia miesiąca, każdy pracodawca zobowiązany jest do złożenia druku A-melding - za poprzedni miesiąc. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje o pracowniku, wysokość wynagrodzenia brutto, wysokość kwoty odprowadzonej na podatek.

6. Do 15. dnia, co dwa miesiące, pracodawca płaci Skattetrekk (z konta bankowego Stattetrekskonto) oraz Arbeidsgiveravgift (z konta firmowego) - czyli obowiązkową opłatę pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika.

Utrzymanie pracownika w firmie

Koszty związane z zatrudnieniem pracownika dzielimy na koszty stałe i zmienne. Koszty te pokrywa pracodawca. Więcej informacji na ten temat można przeczytać tutaj.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Wszelkie prawa zastrzeżone ©
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Imię
Email