Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

Kodeks Pracy w Norwegii

2017-03-29
Pracujesz w Norwegii? Warto, żebyś posiadał podstawową wiedzę o tamtejszym prawie pracy. Nasz artykuł pozwoli Ci zaznajomić się z podstawowymi jego założeniami.

Najważniejsze ustawy

Podstawowymi ustawami regulującymi prawo pracy w Norwegii są Arbeidsmiljøloven (Kodeks Pracy) i Ferieloven (Ustawa Urlopowa). Za stosunki pomiędzy pracownikami, a pracodawcami odpowiada Państwowa Inspekcja Pracy. Jeśli chodzi o samo Prawo Pracy w Norwegii, to sporo wiedzę dostępną w języku polskim możemy uzyskać na stronie internetowej NAV (Norweski Urząd Pracy). W zależności od branży, w jakiej pracujemy, warunki pracy są różne, gdyż w Norwegii związki zawodowe podpisują osobne umowy z pracodawcami. Dodatkowo regulacje często wprowadzają umowy zawarte pomiędzy pracodawcą i przedstawicielami pracowników w konkretnym zakładzie pracy.

Funkcja Rzecznika do Spraw Bezpieczeństwa

W zakładach pracy, które zatrudniają co najmniej 10 osób, pracownicy wybierają spośród siebie rzecznika do spraw bezpieczeństwa. Ogólnie rzecz biorąc odpowiada on za kontrolę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jeśli rzecznik stwierdzi zagrożenie zdrowia lub życia pracownika, może on podjąć decyzję o wstrzymaniu pracy. Inną funkcją jest regionalny rzecznik BHP, który kontroluje warunki pracy na budowach. Służą oni również pomocą pracownikom z zakładów zatrudniających niewielką ilość pracowników, którzy nie posiadają rzecznika do spraw bezpieczeństwa. To właśnie do rzecznika powinien skierować pierwsze kroki każdy pracownik, który ma wątpliwości co do warunków pracy.

Związki Zawodowe

Osoby, które pracują w Norwegii mogą przystąpić do odpowiedniego związku zawodowego. Takie członkostwo wiąże się z określonymi przywilejami. Członkowie uzyskują pomoc w przypadku konfliktu z pracodawcą. Mogą oni też skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia. Za pośrednictwem związku zawodowego można też uzyskać darmową pomoc prawną, szkolenia i pomoc w razie nagłych zdarzeń losowych. Składka członkowska wynosi 1,8%, które możemy opłacać raz w roku lub co miesiąc. Przy wyborze związku zawodowego szczególną uwagę należy zwrócić na miejsce siedziby związku (najlepiej, żeby była to bliska okolica) i na to, żeby branża, jaką zajmuje się związek odpowiadała branży, w jakiej pracujemy.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone ©
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email