Komu przysługuje ulga 10%?

2017-03-06
W 2019 roku ulga 10% została zlikwidowana. Od stycznia 2019 roku ta ulga przysługuje tylko zagranicznym marynarzom oraz pracownikom na platformach wydobywających ropę.
Ulga 10 % (Standardfradrag) jest korzystna dla nowych pracowników z zagranicy.

Rozliczenie Standardfradrag - dla kogo?

Ulga dla pracowników zagranicznych (norw. standardfradrag for utenlandske arbeidstakere), potocznie zwana ulgą 10%, przeznaczona jest dla osób, które:
 • przebywają w Norwegii nie dłużej niż 183 dni w okresie 12 miesięcy lub 270 dni w okresie 36 miesięcy,

 • pracują w Norwegii sezonowo.
10% można odliczyć od podatku z tytułu zatrudnienia. Z ulgi można skorzystać w dwóch pierwszych zeznaniach od momentu uzyskania statusu rezydenta podatkowego w Norwegii. W sytuacji, gdy w Norwegii przebywałeś krócej niż 90 dni w ciągu roku i w ciągu kolejnych 12 miesiącach mniej niż 183 dni, to taki odpis możesz dokonać nawet co roku.

Ulga 10% - czy dobra dla każdego?

Z tej ulgi mogą skorzystać pracownicy spełniający powyższe warunki, natomiast właścicielom firm nie przysługuje to odliczenie. Można odliczyć 10 % podatku od dochodów, ale nie więcej niż 40 000 NOK. Jeśli wcześniej z tej ulgi skorzystał jeden z małżonków, to w kolejnych latach drugi z małżonków nie może uwzględnić jej w zeznaniu rocznym. Skorzystanie z tej ulgi wyklucza inne ulgi.

Oto kilka przykładów odliczeń, do których tracisz prawo korzystając z odpisu Standardfradrag:
 • odliczenia faktycznych kosztów podróży między miejscem zamieszkania w Norwegii a miejscem pracy (dojazdy do pracy),

 • odliczenia odsetek od pożyczek,

 • ulga rodzicielska (koszty przedszkola itd.),

 • odliczenia indywidualnych wpłat na prywatny fundusz emerytalny (IPS) zgodnie z norweską ustawą podatkową,

 • odpis z tytułu darowizn dla określonych organizacji społecznych,

 • odpis specjalny obejmujący niektóre koszty związane z chorobą,

 • odpis z tytułu składki na BSU (mieszkaniowy program oszczędnościowy dla młodzieży),

 • koszty związane z pobytem poza domem rodzinnym, w tym koszty wyżywienia, zakwaterowania i podróży.
Co jeszcze należy wiedzieć o rozliczeniu standardowym?

Pamiętaj o tym, że ulga 10% nie przysługuje automatycznie, należy się o nią upomnieć podczas składania zeznania podatkowego za każdym razem kiedy się z niej korzysta. Wartość odliczenia wpisuje się w punkcie 3.3.7 zeznania podatkowego.

W przypadku, gdy w ciągu poprzednich trzech lat z jakiegoś powodu nie skorzystałeś z ulgi 10%, a przysługiwała Ci ona, możesz odwołać się od wyników rozliczenia. W tym celu należy złożyć korektę zeznania podatkowego.

Jakie dokumenty będą Ci potrzebne do złożenia zeznania podatkowego?

Do rozliczenia standardowego z przysługującą ulgą 10% powinieneś posiadać:
 • Selvangivelse czyli PIT roczny norweski za poprzedni rok - jest to wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, które otrzymasz w marcu pocztą lub elektronicznie na twoje konto na portalu Altinn.no od Urzędu Skarbowego.
 • Kody MinID - to kody składające się z zestawu cyfr, które są niezbędne do złożenia zeznania podatkowego przez portal Altinn.no. Jeśli w międzyczasie zmienisz numer personalny będziesz potrzebował zamówić nowy zestaw kodów.

 • Sammenstilling/Lønnsoppgave za poprzedni rok - czyli roczne zestawienie wynagrodzeń oraz zapłaconych podatków zwane „lønnslip”, które powinieneś otrzymać pocztą na przełomie stycznia i lutego od wszystkich pracodawców, u których byłeś zatrudniony.

 • Årsoppgave z banku - jest to informacja z banku o stanie Twojego konta w ostatni dzień roku rozliczeniowego. Dokument ten powinien przyjść pocztą. Można go także znaleźć w formie elektronicznej po zalogowaniu się na swoje konto przez Internet.

 • Årsoppgave fra NAV - to roczne zestawienie wypłat zasiłku chorobowego bądź dla bezrobotnych. Dokument otrzymasz pocztą z norweskiego urzędu NAV, jeżeli pobierałeś zasiłek chorobowy lub dla bezrobotnych. Nie dotyczy on zasiłku rodzinnego i opiekuńczego.
Potrzebne będą także takie informacje jak dokładne daty zatrudnienia w Norwegii, numer telefonu oraz numer personalny.

Jeżeli jednocześnie ubiegasz się o 2 klasę podatkową potrzebne będą jako załączniki do zeznania rocznego:
 • Akt ślubu - który musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na j. norweski lub angielski. Jeśli jest unijny, wtedy nie musi być tłumaczony.
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną - musi zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na j. norweski lub angielski. Dokument musi być aktualny, wydawany jest przez Urząd Miasta/Gminy.

 • Zaświadczenie o dochodach współmałżonka/-ki za dany rok rozliczeniowy z Urzędu Skarbowego - przetłumaczone na język norweski lub angielski. Zaświadczenie to wystawia urząd skarbowy, pod który podlega małżonek/małżonka.
Od 2018 roku druga klasa podatkowa została wycofana.

O czym warto pamiętać

Dokumenty, które przetłumaczysz u tłumacza przysięgłego ważne są tylko przez dwa miesiące. Nie zapomnij także własnoręcznie podpisać każdej kopii dokumentu oraz umieścić na nich swojego numeru personalnego. Urząd Skarbowy w Norwegii kontroluje załączoną dokumentację, dlatego warto zachować w języku polskim te potwierdzenia, które pozwalają uzyskać drugą klasę podatkową. Jeśli wiesz, że nie będziesz w stanie skompletować wszystkich dokumentów na czas, lepiej od razu poprosić Urząd o przedłużenie terminu na dostarczenie załączników.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Wszelkie prawa zastrzeżone ©
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Imię
Email