Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

Koszt zatrudnienia pracownika w firmie jednoosobowej

2016-10-21
Wiele firm jednoosobowych w miarę rozwijania biznesu i wzrostu otrzymywanych zleceń, zaczyna zastanawiać się nad zatrudnieniem pracowników do pomocy. Wtedy zaczynają się pytania na temat kosztów utrzymania pracownika i obowiązków, które przybędą pracodawcy z tytułu zatrudnienia dodatkowych osób.

Utrzymanie pracownika w firmie
Koszty związane z zatrudnieniem pracownika dzielą się na koszty stałe i zmienne. Koszty te pokrywa pracodawca. Do kosztów stałych zaliczamy:

1. opłatę z tytułu zatrudnienia pracownika Arbeidsgiveravgift- zazwyczaj wynosi ona 14,1% od kwoty wynagrodzenia brutto, ale stawka zależy od obszaru siedziby firmy i w Finmark i Nord- Troms wynosi 0%;

2. wynagrodzenie za urlop Feriepenger - stawka wynosi 10,2 lub 12% od kwoty wynagrodzenia brutto, świadczenie nalicza się, co miesiąc i najlepiej odkładać te pieniądze na osobne konto (sparekonto), wypłacane jest pracownikowi za rok poprzedni;

3. obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne OTP - minimalną wartością jest 2% od kwoty wynagrodzenia brutto.

Koszty zmienne związane są z NNW (wysokość zależna od rodzaju wykonywanej pracy), przeszkoleniem pracowników w zakresie HMS, który jest odpowiednikiem polskiego BHP, zasiłkiem chorobowym (przez pierwsze 16 dni zwolnienia płaci pracodawca) i innymi szkoleniami zależnymi od rodzaju wykonywanej pracy. Można przyjąć, że koszty zmienne wynoszą około 5% od wynagrodzenia brutto pracownika.

Obowiązki pracodawcy
W pierwszej kolejności trzeba dokonać wpisu firmy w Rejestrze Pracodawców (NAV Aa registeret), następnie zawrzeć umowę, a w następnej kolejności pracownik stara się o skattekort. Obowiązkiem pracodawcy jest wypłata pracownikowi wynagrodzenia za jego pracę oraz zapłata podatków z tego tytułu. Dla pracowników z branży budowlanej lub sprzątającej niezbędne jest zamówienie kart branżowych - odpowiednio byggekort lub renholdskort.

Procedura naliczania i wypłacania płacy pracownikowi
1) Pracownik wypełnia timeliste.

2) Po zakończonym miesiącu pracy pracodawca nalicza wynagrodzenie pracownikowi na podstawie wypracowanych godzin.

3) Pracodawca wypłaca przelewem wynagrodzenie na konto pracownika.

4) Pracodawca płaci zaliczkę na podatek dochodowy skattetrekk do 15. dnia następnego miesiąca z konta firmowego na skattetrekskonto.

5) Pracodawca składa Druk A-melding - do każdego 5 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.

6) Pracodawca płaci Skattetrekk (z konta bankowego Stattetrekskonto) oraz Arbeidsgiveravgift (z konta firmowego)- do 15 dnia co dwa miesiące.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email