Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

Kursy zawodowe w Norwegii

2017-03-23
Wiele osób po przyjeździe do Norwegii na początku ma spore problemy ze znalezieniem pracy z powodu braku umiejętności językowych lub odpowiednich uprawnień.

Naukę języka norweskiego można zacząć już dzisiaj, na przykład korzystając z kursów dostępnych w Internecie.

Natomiast dodatkowe umiejętności można zdobyć uczestnicząc w kursach zawodowych organizowanych przez Norweski Urząd Pracy.

Kursy organizowane przez urząd pracy i dobrobytu

• Dla osób szukających pracy przez norweski urząd pracy NAV, w ramach programu zwalczania bezrobocia, organizowane są szkolenia przeprowadzane min. przez Reaktorskolen. Od zainteresowanych udziałem w takim kursie urząd oczekuje pełnego zaangażowania.

Bezpłatne kursy szczególnie przeznaczone są dla osób niezatrudnionych lub zagrożonych zwolnieniem. Składają się z części teoretycznej i praktycznej lub tylko teoretycznej. Część praktyczna polega na odbyciu stażu u pracodawcy, którego wskaże Urząd.

• Kursy mogą trwać maksymalnie 10 miesięcy. Osoby chętne do udziału w kursie muszą mieć ukończone 19 lat.

• Aby zapisać się na szkolenie musimy skontaktować się z lokalnym biurem NAV.

• Informacje o kursach dostępne są również na stronach internetowych lokalnych oddziałów NAV.

• Informacje na temat targów pracy, przeprowadzanych rekrutacji, projektów i szkoleń znajdziemy na stronie : https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/NAV+i+ditt+fylke.

Bezpłatne kursy zawodowe

Pracodawca również jest zobowiązany do organizacji szkoleń dla pracowników przez cały okres zatrudnienia. Wówczas pokrywa on:

- całkowity koszt szkolenia łącznie z zakupem materiałów edukacyjnych,

- wynagrodzenie pracownika uczestniczącego w kursie.

Podczas szkoleń pracownikom przedstawiane są zasady bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. Kurs powinien być zorganizowany, gdy pracownik rozpoczyna nowe obowiązki, nie mając jeszcze w tym doświadczenia lub gdy przeprowadzana jest reorganizacja stanowiska pracy.

Płatne kursy zawodowe

Na indywidualne kursy zawodowe może zapisać się każdy, kto chce zdobyć nowe kompetencje czy umiejętności. Takie kursy są płatne. Cena zależna jest od rodzaju kursu, czasu trwania szkolenia i jednostki, która organizuje kurs.

Kursów można szukać np. na stronie: http://www.kursguiden.no. Znajduje się tam ponad 10 tysięcy różnych kursów przeprowadzanych na terenie całej Norwegii. Do wyboru mamy między innymi kursy: językowe, zarządzania, marketingowe, kursy w zakresie finansów, bankowości i inne.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone ©
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email