Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

Podatek dochodowy dla firm jednoosobowych w Norwegii

2016-12-20
Prowadzenie firmy jednoosobowej w Norwegii wiążę się z obowiązkiem wnoszenia opłaty za:

• podatek dochodowy - 22% (w 2018 roku - 23%),
• składkę ubezpieczeniową (odpowiednik polskiego ZUS-u, czyli trygdeavgift) - 11,4%.

Kwota podatku do zapłaty wzrasta wraz ze wzrostem dochodu.

W Norwegii istnieją progi podatkowe, po przekroczeniu których należy odprowadzić jeszcze większy procent podatku. System progów podatkowych zmienia się w każdym roku, na 2017 rok wygląda następująco:

• dochody do 174 500 NOK są opodatkowane na 22%,
• dochody z przedziału 174 500 NOK - 245 650 0 NOK dodatkowo jeszcze o 1,9%,
• dochody z przedziału 245 650 NOK - 617 500 NOK dodatkowo o 4,2%,
• dochody z przedziału 617 500 NOK - 964 800 NOK dodatkowo o 13,2%,
• dochody powyżej 964 800 NOK dodatkowo o 16,2%.

Etapy płatności podatku dochodowego

1. Na początku roku kalendarzowego lub po rozpoczęciu działalności gospodarczej, przedsiębiorca deklaruje wysokość zysku firmy wypracowanego w danym roku.
2. Na podstawie złożonej deklaracji, urząd wylicza kwotę zaliczki na podatek, które płatne są w wyznaczonych terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku założenia firmy np. 20 maja, dwa pierwsze terminy zostają ominięte, więc zaliczka rozkłada się tylko na 2 raty.
3. Po zakończeniu roku przedsiębiorca ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego z informacją na temat zysku i stanu firmy. Termin złożenia dokumentu to 31 maja następnego roku.

Koszty w przedsiębiorstwie pomniejszają podstawę opodatkowania prowadzonej firmy. Kosztem przedsiębiorstwa są wydatki poniesione z tytułu konieczności uzyskania przychodu. Najlepiej koszty firmy obrazuje działalność firm budowlanych. Koszty w branży budowlanej to np.: materiały budowlane, narzędzia, ubrania robocze, koszty księgowości itd. Kosztem jest ten wydatek, który należy ponieść, by móc generować zyski firmy. W związku z tym za poniesione koszty należy zawsze płacić kartą firmową. Do kosztów firmowych można wprowadzić także wydatki zapłacone gotówką, ale jedynie do 10 000 NOK w ciągu całego roku.

PRZYCHÓD FIRMY- KOSZTY = ZYSK
Podatek płaci się tylko od zysku

Rozliczenie podatku dochodowego następuje po każdym roku obrotowym. Pomiędzy marcem a kwietniem każdego roku Urząd Podatkowy wysyła Selvangivelse, który jest wstępnym zeznaniem podatkowym za poprzedni rok. Dokument ten zawiera podstawowe informacje na temat dochodów osiąganych przez płatnika, stanie jego konta bankowego oraz o posiadanych aktywach (nieruchomościach, autach, łodziach etc.). Brakuje na nim jednak danych dotyczących działalności gospodarczej, dlatego właściciele firm mają obowiązek złożyć zeznanie z tymi informacjami.

Przedsiębiorcy otrzymują zeznanie podatkowe dla przedsiębiorców - Selvangivelse for næringsdrivende. Roczne zeznanie podatkowe ma na celu wykazanie wszystkich przychodów oraz kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Urząd wylicza kwotę podatku dochodowego na podstawie otrzymanych dokumentów, a następnie wysyła do przedsiębiorcy dokument Skatteoppgjør, który zawiera informacje na temat wyliczeń dokonanych przez urząd oraz określa kwotę dopłaty lub zwrotu podatku. Dokument ten wysyłany jest do podatnika najpóźniej do 17. października kolejnego roku. W przypadku otrzymania błędnego wyliczenia ze strony urzędu, przedsiębiorca ma prawo do złożenia na piśmie odwołania od decyzji.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email