Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

Porównanie form prawnych norweskich firm

2017-05-17
Przedsiębiorca, który chce założyć firmę w Norwegii najpierw musi zdecydować, jaką formę prawną nadać swojemu przedsiębiorstwu. Stoisz przed podobną decyzją? Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Rodzaje form prawnych w Norwegii

Najbardziej popularnymi formami działalności w Norwegii są:

a) firma zagraniczna zarejestrowana w Norwegii (NUF),

b) firma jednoosobowa (enkeltpersonforetak - ENK),

c) spółka kapitałowa (aksjeselskap - AS).

Niezależnie od tego jaką formę działalności wybierze przedsiębiorca ma on obowiązek zarejestrować firmę w norweskim Rejestrze Podmiotów Gospodarczych - Enhetsregister. Obowiązek ten dotyczy także polskich firm, które wynajmują pracowników do Norwegii.

W zależności od rodzaju firmy, jej obrotów i czym się zajmuje zależy, czy dana firma będzie musiała rejestrować się w jeszcze innym urzędzie (np. w Rejestrze przedsiębiorstw - Foretaksregister, Rejestrze płatników VAT - Merverdiavgiftsmantallet lub w Inspekcji Pracy - Arbeidstilsynet).

Firma zagraniczna zarejestrowana w Norwegii (NUF)

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w swoim kraju, mogą także założyć oddział firmy w Norwegii. Odnosi się to do spółek, ale także do firm jednoosobowych. Taki oddział firmy nazywany jest firmą zagraniczną zarejestrowaną w Norwegii (NUF).

NUF z przedstawicielem VAT (Norskregistrert utenlandsk foretak - NUF med MVA-representant)

Jest to rodzaj oddziału z przedstawicielem do spraw VAT zagranicznej firmy, która świadczy usługi w Norwegii. Przy obrocie powyżej 50 tysięcy koron wymagana jest rejestracja jako płatnik VAT. Właściciel takiej firmy musi wysyłać raporty VAT do Urzędu Skarbowego.

Taki oddział w Norwegii nie jest samodzielnym podmiotem prawnym. To główny oddział firmy odpowiedzialny jest za właściwe funkcjonowanie oddziału za granicą.

Założenie zagranicznego oddziału firmy z przedstawicielem do spraw VAT nie wymaga kapitału założycielskiego. Jeżeli firma spełnia odpowiednie warunki, NUF może być opodatkowany w kraju z którego pochodzi, podobnie jak główny oddział firmy. Tutaj nie mamy ograniczeń co do rodzaju działalności firmy. Jednakże taki rodzaj działalności niesie ze sobą wiele formalności i utrudnień.

(-) Wymagane jest prowadzenie rozbudowanej obsługi administracyjnej, co wiąże się z wyższymi kosztami. W tym rodzaju firmy możemy spodziewać się z wiele kontroli ze strony Inspekcji Pracy i Urzędu Podatkowego.

(-) Polski przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia księgowości: w Norwegii dla NUF oraz w Polsce dla głównej firmy.

(-) NUF nie wzbudza dużego zaufania wśród firm norweskich . Także norweskie banki mogą utrudniać założenie konta dla NUF. NUF oraz pracownicy firmy muszą być ubezpieczeni w Norwegii, lecz niestety i tu możemy napotkać na problemy ze strony firm ubezpieczeniowych jeśli chodzi o podpisanie umowy.

NUF z osobą kontaktową (Norskregistrert utenlandsk foretak - NUF med kontaktperson)

NUF z osobą kontaktową wynajmuje pracowników do Norwegii. Taki rodzaj działalności nie wymaga posiadania kapitału założycielskiego. Jeśli pracodawca spełnia określone warunki, to zagraniczny oddział firmy może zostać opodatkowany w tym samym kraju, w którym znajduje się główny oddział.

Przedsiębiorca, który jest właścicielem NUF z osobą kontaktową ma podobną sytuację, jak w przypadku oddziału z przedstawicielem do spraw VAT.

(-) Firmy norweskie zazwyczaj nie ufają firmom NUF.

(-) Przedsiębiorca może napotkać na problemy związane z ubezpieczeniem oddziału, a także swoich pracowników w norweskiej firmie ubezpieczeniowej.

(-) Zobowiązany jest również do prowadzenia podwójnej księgowości, jedna dla oddziału w Polsce, a druga dla NUF w Norwegii .

Firma jednoosobowa (enkeltpersonforetak - ENK)

Firma jednosobowa jest najczęściej spotykaną formą działalności w Norwegii. Funkcjonuje na zbliżonych zasadach jak jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce.

(-) Osoba, która prowadzi taką firmę, prowadzi ją na własny rachunek i ryzyko, ponosząc całkowitą odpowiedzialność za długi oraz zobowiązania, jest także uprawniona do wszelkich dochodów firmy.

(-) Właściciel firmy nie może zostać zatrudniony we własnej firmie.

Spółka kapitałowa AS (Aksjeselskap)

Spółka kapitałowa może być prowadzona przez jedną lub więcej osób. Spółka AS posiada osobowość prawną. Zasadniczą różnicą pomiędzy firmą jednoosobową, a spółką kapitałową jest posiadanie minimum 30 000 NOK kapitału założycielskiego. Kapitał ten może być wykorzystany do pokrycia wydatków związanych z założeniem i rozpoczęciem działania firmy.

(+) Właściciel AS może zostać zatrudniony we własnej firmie, co jest niemożliwe w przypadku firmy jednoosobowej. W takiej sytuacji właścicielowi przysługują takie same prawa jak pracownikom. Właściciel ma wówczas prawo do wielu przywilejów związanych z systemem ubezpieczeń społecznych, np. do zasiłku chorobowego.

(+) Spółki kapitałowe zyskały dużą popularność i zaufanie na rynku norweskim. Odpowiedzialność za prawidłowe działanie firmy AS ponosi zarząd spółki.

(+) Spółka AS to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą założyć działalność z ograniczoną odpowiedzialnością.

(-) Założenie AS wiąże się ze znacznie większymi kosztami niż założenie firmy jednoosobowej.

(-) Jest to również związane z większą liczbą koniecznych formalności.

(-) Firmy AS są kontrolowane, wymagane są raportowania, prowadzenie księgowości i rachunkowości. Jeżeli obroty spółki wynoszą więcej niż 5 mln NOK, firma zobowiązana jest do posiadania biegłego rewidenta.

*******************************

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować swoją działalność w Norwegii, podlegają przepisom panującym w norweskim prawie podatkowym. Podatek płaci się w formie zaliczki.

Sprawozdania podatkowe składa się do 31 maja następnego roku po roku dochodowym. W przypadku, gdy firma osiągnie obrót roczny w wysokości 50 tys. NOK, zobowiązana jest płacić podatek VAT.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do ubezpieczenia od wypadków przy pracy (yrkesskadeforsikring) dla swoich pracowników oraz dla siebie (jeśli pracują w firmie przynajmniej na pół etatu).

Pracodawca w Norwegii musi także pamiętać o odprowadzaniu zaliczki na podatek dochodowy swoich pracowników, płacenie składki ZUS oraz odkładanie tzw. feriepenger, czyli urlopowego.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone ©
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email