Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

Urlop w Norwegii

2017-02-14
Głównym celem Ustawy Urlopowej jest zapewnienie każdej osobie zatrudnionej w Norwegii prawa do wypoczynku w okresie roku wakacyjnego oraz prawa do wynagrodzenia urlopowego, które ma zastąpić pensję w czasie urlopu. Norweska Ustawa Urlopowa dotyczy wszystkich pracowników poza, osobami pracującymi na statkach i rybakami. Zobacz, ile dni urlopu przysługuje w Norwegii, kiedy należy go wykorzystać, czy możesz starać się o urlop okolicznościowy i ile wynosi wynagrodzenie urlopowe.

Podstawowe informacje

Jeśli chodzi o długość urlopu, musi wynosić minimum 25 dni roboczych (wszystkie dni poza niedzielami i prawnie ustalonymi dniami świątecznymi i weekendowymi). Wyjątki dotyczą osób po 60 roku życia i tych, które zostały zatrudnione po 30 września danego roku. Te i inne istotne kwestie, jak żądanie powrotu do pracy w trakcie urlopu, zostały szczegółowo omówione w lekcji 19, pod poniższym linkiem: http://quali.no/video.php. Dodatkowo pracownik może zrezygnować z przydzielenia urlopu, jednak tylko wtedy, gdy wynagrodzenie urlopowe nie pokrywa utraconej płacy w czasie urlopu (chyba, że przedsiębiorstwo wstrzymuje działalność w związku z okresem urlopowym). Jeżeli jednak pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia urlopowego, ze względu na zbyt niskie dochody, wykazane w roku poprzedzającym, to pracodawca nie może odmówić przyznania urlopu.

Termin urlopu

Pracodawca i pracownik zazwyczaj wspólnie uzgadniają termin urlopu. Jeżeli nie mogą oni dojść do porozumienia, to ostatnie słowo należy do pracodawcy przy uwzględnieniu zasad zawartych w Ustawie Urlopowej. Pracownikowi przysługuje powiadomienie o okresie przydzielonego urlopu z dwumiesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Zasada ta nie ma zastosowania jedynie przy zajściu specjalnych warunków. Zmiana terminu urlopu może mieć miejsce jedynie przy wystąpieniu niespodziewanych okoliczności, ale wtedy za ewentualne koszty związane z jego zmianą pracownik może uzyskać odszkodowanie.

Realizacja urlopu

Pracodawca nie może wpływać na wykorzystanie urlopu głównego podczas odbywania urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego. Jeżeli terminy tych dwóch urlopów nakładają się na siebie, to pracownik może żądać przesunięcia części urlopu wypoczynkowego, która wypada na urlop macierzyński. Jeżeli przeciwnie, życzy sobie wykorzystać urlop podczas urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego, to urlop ten zostaje odpowiednio przedłużony.

Kwestie urlopu okolicznościowego zostały dokładnie omówione w tym miejscu http://quali.no/video.php w lekcji 20.

Opodatkowanie wynagrodzenia urlopowego

Wynagrodzenie urlopowe i zwykła pensja podczas urlopu zasadniczo są zwolnione od podatku. Wyjątkami są wynagrodzenia urlopowe wypłacone przed urlopem, dodatkowe wynagrodzenia urlopowe wypłacane pracowników, którzy kończą 60 lat przed 1 września danego roku i część wynagrodzenia urlopowego, która ewentualnie przekracza prawnie ustalone 10,2%. Po więcej informacji związanych z wynagrodzeniem urlopowym zachęcamy do odwiedzenia witryny: http://quali.no/blog/Ferienpenger,-czyli-wynagrodzenie-urlopowe-po-norwesku

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone ©
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email