Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

Wypowiedzenie umowy o pracę - o czym musisz wiedzieć?

2017-03-09
W każdej umowie powinien być zawarty okres wypowiedzenia. Moment rozwiązania umowy o pracę wiąże się z obowiązkiem wypełnienia szeregu formalności. Zarówno pracownik jak i pracodawca są zobowiązani do złożenia wypowiedzenia umowy o pracę na piśmie, które koniecznie musi być własnoręcznie podpisane.

W sytuacji, kiedy dojdzie do masowych zwolnień (ponad 10 osób w przeciągu 30 dni), musi to być zgłoszone lokalnym władzom oraz uprzednio skonsultowane z przedstawicielem pracowników.

O czym powinien pamiętać pracodawca przed wypowiedzeniem umowy o pracę?

 1. Pracodawca zobowiązany jest do uzasadnienia wypowiedzenia, na życzenie pracownika.

 2. Wypowiedzenie musi zawierać informacje takie jak: prawo do negocjacji oraz ich limit czasowy, możliwość dochodzenia przez pracownika swoich praw drogą sądową oraz ich limit czasowy, okres w którym pracownik ma pozostać na swoim stanowisku, prawo pracownika do pozostania na stanowisku podczas negocjacji lub dochodzenia swoich praw drogą sądową, nazwisko pracodawcy oraz pozwanego na wypadek procesu sądowego.

 3. Przed wypowiedzeniem umowy o pracę, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia spotkania z pracownikiem. Na tego typu spotkanie pracownik może przyjść z doradcą. Pracownik może poprosić o takie spotkanie również po otrzymaniu wypowiedzenia.

 4. Obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie negocjacji wypowiedzenia umowy o pracę w jak najszybszym terminie od otrzymania wniosku o przeprowadzenie takiego spotkania i w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie.

 5. Aby złożyć wypowiedzenie pracodawca musi przedstawić solidne powody, zwykła rezygnacja z usług pracownika nie jest możliwa. W przypadku zwolnień pojedynczych pracowników powodem może być: praca poniżej oczekiwań, zaniedbanie powierzonych obowiązków oraz brak lojalności wobec pracodawcy. W przypadku zwolnień grupowych istotnym powodem jest redukcja zatrudnienia.

 6. W momencie rozwiązania umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wystawienia świadectwa pracy oraz wypłacenia całości świadczenia urlopowego (nor. feriepenger).

Jakie są prawa pracownika po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę?

 1. Pracownik może złożyć wniosek o negocjacje wypowiedzenia umowy o pracę do 2 tygodni po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę od pracodawcy.

 2. Jeśli wypowiedzenie umowy jest niezgodne z prawem, pracownik może wnieść sprawę do sądu i zażądać unieważnienia dokumentu lub ubiegać się o odszkodowanie.

 3. W przypadku, gdy wypowiedzenie ze strony pracodawcy jest niezgodne z przepisami, a pracownik w przeciągu 4 miesięcy zgłosi to do sądu, takie wypowiedzenie zostanie uznane za nieważne.

 4. Na podjęcie kroków prawnych pracownik ma do 8 tygodni od zakończenia negocjacji lub otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku chęci pozostania na zajmowanym stanowisku lub 6 tygodni, jeśli pracownik oczekuje jedynie odszkodowania. Żaden z wymienionych limitów nie obowiązuje w przypadku, gdy wypowiedzenie jest niezgodne z prawem.

Kiedy pracodawca ma powody do wręczenia wypowiedzenia umowy o pracę?

 1. Zwolnienie dyscyplinarne można zastosować, kiedy pracownik świadomie zaniecha swoich obowiązków. Także, gdy jest to praca dużo poniżej oczekiwań, zaniedbywanie obowiązków oraz brak lojalności wobec pracodawcy.

 2. W przypadku kiedy działalności firmy jest zawężana lub zmieniana, nie jest to dobry powód do wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Jeśli już dojdzie do takiego zwolnienia, pracownik jest uprzywilejowany w rekrutacji do nowej firmy. Za wyjątkiem, jeśli nie posiada uprawnień na poszukiwane stanowisko.

 3. Pracownik, który jest na okresie próbnym, może otrzymać wypowiedzenie z powodu braku przydatności na dane stanowisko, niskiej wydajności w pracy oraz braku rzetelności.

 4. Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym, bez wypowiedzenia, następuje w przypadku, gdy pracownik dopuści się niewypełniania swoich obowiązków lub poważnego naruszenia warunków umowy o pracę. Taki rodzaj rozwiązania umowy o pracę jest zarezerwowany dla przypadków, gdy inne rodzaje wypowiedzenia umowy nie przyniosły skutku.

Zasady wypowiedzenia umowy o pracę ze strony pracownika

 1. Jeśli pracownik chce odejść z pracy powinien poinformować o tym pracodawcę na piśmie.

 2. Pracownik nie musi podawać powodu wypowiedzenia (w przeciwieństwie do pracodawcy). Pracodawca może zaproponować pracownikowi lepsze warunki pracy, by zachęcić go do pozostania w firmie.

 3. Przez cały okres wypowiedzenia umowy o pracę pracownik zobowiązany jest chodzić do pracy i wykonywać swoje obowiązki. W przeciwnym razie może być pociągnięty do odpowiedzialności materialnej za szkody, na które został narażony pracodawca. Ważne jest składanie wypowiedzenia na piśmie w celu określenia terminu, do którego pracownik musi wypełniać swoje obowiązki względem pracodawcy.

 4. Pracownik może odejść z pracy natychmiastowo w sytuacji, gdy pracodawca narusza zasady współpracy np. nie wypłaca wynagrodzenia lub warunki pracy są niebezpieczne dla zdrowia i życia pracownika. Tego typu sytuacje powinny być rozwiązywane z pomocą prawnika lub przedstawicieli związków zawodowych, ponieważ złe traktowanie pracownika (np. molestowanie lub poniżanie), a także złe warunki pracy, muszą być udowodnione.

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Długość okresu wypowiedzenia, zarówno ze strony pracownika jak i ze strony pracodawcy, musi zostać ujęta w umowie o pracę.

Okres wypowiedzenia naliczany jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, kiedy zostało złożone wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku okresu próbnego wynosi 14 dni.

Długość okresu wypowiedzenia jest uzależniona od długości zatrudnienia pracownika i wygląda następująco:

 • pracownik zatrudniony mniej niż 5 lat - 1 miesiąc,

 • pracownik zatrudniony 5 - 9 lat - 2 miesiące,

 • pracownik zatrudniony 10 lat lub więcej w wieku poniżej 50 lat - 3 miesiące,

 • pracownik zatrudniony 10 lat lub więcej w wieku 50-54 lata - 4 miesiące,

 • pracownik zatrudniony 10 lat lub więcej w wieku 55-59 lat - 5 miesięcy,

 • pracownik zatrudniony 10 lat lub więcej w wieku 60 i więcej lat - 6 miesięcy.


Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone ©
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email