Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

Zasiłek macierzyński i chorobowy a prowadzenie własnej firmy

2016-12-28
Prowadzę firmę jednoosobową w Norwegii. Czy należy mi się świadczenie macierzyńskie? Ile będzie wynosiło? Czy mogę wystawiać faktury dla klientów, jeśli przebywam na zwolnieniu lekarskim?

Zasiłek macierzyński w Norwegii należy się kobietom, które w ciągu ostatnich 10 miesięcy przez co najmniej pół roku, pracowały i ich dochody osiągały poziom, od którego odprowadzono składki emerytalne oraz jeżeli kwota zarobiona w tym okresie wynosiła co najmniej połowę kwoty zasadniczej ustalonej przez NAV. Kwota bazowa to grunnbeløp (inaczej - podstawa do naliczania świadczeń socjalnych). Kwota ta zmienia się co roku. Od maja 2016 roku, kwota ta wynosi 92 576 NOK za rok.

Jeśli firma nie ma pracowników, a właściciel jest na zwolnieniu lekarskim 100% to nie może mieć w tym czasie przychodów. Z kosztów może mieć tylko koszty ciągłe, np. za czynsz lub telefon. Urząd skarbowy to czasami weryfikuje.

Jeśli właściciel firmy jest na zwolnieniu lekarskim 50%, firma może mieć przychody tylko za prace, które nie są zabronione przez lekarza, np. jeśli zwolnienie dotyczy złamania nogi - wyklucza to prace budowlane, ale nie wyklucza np. prac biurowych.

Podobnie jest w przypadku urlopu macierzyńskiego.

Jeśli firma ma pracowników - może funkcjonować (wystawiać faktury, mieć koszty) w przypadku, gdy właściciel jest na zwolnieniu lekarskim.

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców należy się dopiero od 17. dnia choroby i jest wypłacany przez NAV.

Wysokość świadczenia chorobowego wyliczana jest na podstawie dochodu z roku poprzedniego. W przypadku dodatkowego ubezpieczenia w NAV, urząd oblicza podstawę składki w oparciu o średni dochód z trzech pełnych lat rozliczeniowych (rok ubezpieczeniowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia). W przypadku, gdy nasza działalność prowadzona jest krócej niż trzy lata, urząd obliczy składkę na podstawie udokumentowanego dochodu uzyskanego do danego momentu.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email