Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

Zasiłek rodzinny

2017-05-10
Jeżeli pracujesz w Norwegii i jesteś rodzicem najprawdopodobniej przysługuje Ci zasiłek rodzinny. Sprawdź jakie warunki należy spełnić oraz jak złożyć wniosek.

Dla kogo Barnetrygd?

Zasiłek rodzinny w Norwegii może pobierać prawie każdy. Wystarczy spełnić kilka podstawowych warunków:
• osiągać dochód (z tytułu umowy o pracę lub kontraktu, prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub z racji pobierania świadczeń równoważnych z pracą np. zasiłku),
• odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift) w Norwegii,
• być na stałe zameldowanym wraz z dziećmi w wieku od 0 do 18 lat.

O zasiłek rodzinny mogą ubiegać się osoby, które:
• mieszkają na terenie Norwegii z rodziną i planują tam pozostać przez najbliższe 12 miesięcy, pod warunkiem, zarejestrowania się w Urzędzie Ewidencji Ludności i przebywania w kraju legalnie,
• chcą zostać z rodziną w Norwegii krócej niż 12 miesięcy, ale pochodzą z państwa, które należy do EOG,
• osoby, w których jedna z rodziny pracuje, posiada firmę lub otrzymuje zasiłek w innym kraju z obszaru EOG - świadczenia norweskie będą wtedy jednak pomniejszone o kwotę, którą rodzina otrzymuje ze strony innego państwa (np. jeśli niepracujący rodzic w innym państwie EOG otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych) - pamiętaj, że pierwszeństwo wypłaty świadczenia ma kraj, w którym przebywa dziecko,
• osoby, w których jedna z rodziny mieszka poza Norwegią i nie ma dochodów (ani pracy, ani zasiłku), wtedy rodzic pracujący w Norwegii otrzymuje całą kwotę świadczeń rodzinnych,
• osoby, które są obywatelami państw EOG i których członek rodziny pracuje na norweskim statku lub norweskim szelfie kontynentalnym - oprócz marynarzy z Łotwy, Polski oraz Rumunii pracujących na statkach zarejestrowanych w NIS (Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków).
O zasiłek nie mogą się starać pracownicy państw EOG oddelegowani do pracy przy zleceniu w Norwegii.

Zasiłek rodzinny można otrzymać miesiąc po urodzeniu się dziecka lub miesiąc po rozpoczęciu pracy w Norwegii. W sytuacji, w której dziecko rodzi się w , a rodzice są zarejestrowani w Urzędzie Ewidencji Ludności, to zasiłek rodzinny z reguły zostaje przyznany automatycznie. Można go otrzymywać aż do miesiąca przed ukończeniem przez dziecko 18 roku życia.

Oprócz zasiłku rodzinnego możesz wystąpić o przyznanie zasiłku opiekuńczego, który wypłacany jest co miesiąc na opiekę nad dzieckiem w wieku od 1 do 2 lat. Istotne jest, czy Twoje dziecko uczęszcza do żłobka dofinansowywanego z publicznych pieniędzy - jeśli spędza tam więcej niż 20 godzin tygodniowo, automatycznie stracisz prawo do otrzymywania wsparcia w ramach zasiłku opiekuńczego.

Kwoty zasiłków

Zasiłek rodzinny może być wypłacany co miesiąc lub jednorazowo za okres kilku miesięcy, a jego wysokość to 970 NOK. Wniosek o zasiłek można złożyć do trzech lat wstecz i za taki okres odzyskać świadczenie.

Jeżeli jesteś samotnym rodzicem, to może wystąpić o rozszerzony zasiłek rodzinny (utvidet barnetrygd), które wynosi dodatkowe 970 NOK do podstawy.

500+ a zasiłek w Norwegii

Istotnym aspektem w kwestii zasiłku rodzinnego otrzymywanego w Norwegii jest wprowadzenie w Polsce zasiłku 500+. Prowadzi to bowiem do zmian w wypłatach barnetrygd w Norwegii. Pierwszeństwo w wypłacie zasiłku ma kraj, w którym przebywa dziecko, nie rodzic. Od kwietnia 2016, po wejściu w życie świadczenia 500+, sposób wypłaty zasiłku rodzinnego w Norwegii uległ zmianie, ponieważ świadczenia rodzinne w Polsce są wyższe niż w Norwegii i zmniejszyły się wymogi związane z otrzymaniem ich. W sytuacji, gdy masz dwójkę dzieci i jeden z rodziców pracuje w Norwegii, a drugi przebywa z nimi w Polsce i tutaj też pracuje (lub pobiera inny ekwiwalent, np. zasiłek dla bezrobotnych) otrzymasz świadczenie 500+ na jedno dziecko oraz norweski zasiłek rodzinny na drugie dziecko obniżony o wartość zasiłku otrzymywanego w Polsce - będzie to różnica między kwotą 1940 NOK a 500 złotych liczona po aktualnym kursie walut.

Jakie dokumenty i gdzie?

Prawo do zasiłku rodzinnego rozpatruje NAV czyli norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej. Podstawą do otrzymania zasiłku oprócz spełnienia odpowiednich warunków jest złożenie odpowiedniego wniosku, dostępnego na stronie www.nav.no w zakładce Formularze (Form and Application).
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
• Akt urodzenia dziecka, dzieci - przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na j. norweski lub angielski, chyba, że jest to dokument unijny, wtedy nie musi być tłumaczony.
• Zaświadczenie z akt ewidencji ludności potwierdzające, że jesteś rodzicem dziecka. Wniosek o jego wydanie można złożyć w dowolnym Urzędzie Ewidencji Ludności, a jego koszt to 17 zł.
• Akt ślubu - który musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na j. norweski lub angielski, chyba, że jest to dokument unijny, wtedy nie musi być tłumaczony.
• Kopię wszystkich umów o pracę z norweskim pracodawcą lub decyzji o dagpenger/sykepenger - potwierdzających okres zatrudnienia za jaki ma być wypłacony zasiłek rodzinny.
• W sytuacji, gdy prowadzisz własną działalność gospodarczą w Norwegii, musisz dostarczyć bilans od księgowego za cały okres ubiegania się o świadczenia.
• Kopie rozliczeń rocznych (lønns og trekkoppgave) za wszystkie lata za jakie ma zostać wypłacony zasiłek rodzinny.
• Rejestracja pobytu w Norwegii lub pozwolenie na pobyt (registreringsbevis / oppholdstillatelse) zaświadczające o tym, że przebywasz w tym kraju legalnie.

Ponadto potrzebne będą podstawowe informacje, takie jak:
• polski i norweski adres zameldowania,
• numery personalne (jeśli przebywasz w Norwegii z rodziną to wszystkich jej członków),
• numer telefonu osoby składającej podanie oraz małżonka/ki,
• numer konta bankowego - może to być konto norweskie lub polskie (w przypadku polskiego należy podać dokładną nazwę, adres banku oraz numer IBAN i SWIFT),
• kopie paszportów członków rodziny, których dotyczy składany wniosek.

Wniosek o zasiłek rodzinny rozpatrywany jest od 12 do 24 miesięcy. Długość czasu rozpatrywania podania nie ma wpływu na wysokość wypłaconego świadczenia.

Jeżeli samotnie wychowujesz dziecko i dodatkowo ubiegasz się o rozszerzony zasiłek rodzinny musisz dodatkowo potwierdzić fakt bycia samotnym rodzicem. Możesz to zrobić poprzez dostarczenie decyzji o rozwodzie lub separacji z sądu rodzinnego. W sytuacji, gdy dziecko przebywa w innym kraju niż Ty, musisz dostarczyć informacje na temat osoby, która opiekuje się dzieckiem pod Twoją nieobecność.

Pamiętaj, że jeśli ubiegasz się o zasiłek opiekuńczy, a Twoje dziecko chodzi do żłobka, to musisz dostarczyć zaświadczenie o tym, ile godzin tygodniowo spędza w takiej placówce.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone ©
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email