Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

Zmiany w norweskich przepisach, o których powinieneś pamiętać w 2020 roku

2020-05-05
Pracując i żyjąc w Norwegii mamy obowiązek przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów. Przedsiębiorcy i pracownicy muszą rozliczać się z urzędem podatkowym, dlatego warto wiedzieć, jakie zmiany w norweskich przepisach podatkowych obowiązują w 2020 roku. Zmianie uległy progi podatkowe, od których naliczana jest stawka podatku do zapłaty oraz kwota Minstefradrag i Personfradrag. Właściciele firm powinni mieć także świadomość, do jakich zmian doszło w kwestiach importu towarów do Norwegii czy autoryzacji firm sprzątających działających na terenie kraju, zmodyfikowano również stawki Sykepenger dla osób samo zatrudnionych. Wiesz już jak w 2020 roku będzie wyglądało Skattemelding? Zapraszamy do lektury!

Progi podatkowe w Norwegii na 2020 rok

W 2020 roku stawka podatku dochodowego w Norwegii nie uległa zmianie i nadal wynosi 22% od zysku firmy. Zmieniły się natomiast progi podatkowe, które aktualnie wynoszą:


Personfradrag i Minstefradrag

W nowym roku podatkowym zmieniono również stawki Personfradrag oraz Minstefradrag. Minstefradrag w 2020 roku wynosi 104 450 NOK, a Personfradrag - 51 300 NOK.

Import towarów do Norwegii

W 2020 roku zlikwidowano ulgę 350 NOK na wartość towarów, która nie podlegała ocleniu przy imporcie do Norwegii. Od 1 stycznia przepisy obowiązują grupy towarów wrażliwych (restriksjonsbelagte varer, næringsmidler og varer som ilegges særavgifter). Pozostałe towary będą podlegały uldze od 1 kwietnia 2020 roku.

Autoryzacja norweskich firm sprzątających

Przedsiębiorca prowadzący firmę sprzątającą w Norwegii przed rozpoczęciem działalności powinien uzyskać zgodę norweskiej Inspekcji Pracy. Wniosek o autoryzację składa się po rejestracji działalności i otrzymaniu numeru organizacyjnego firmy. Powinien zostać rozpatrzony maksymalnie w ciągu ośmiu tygodni od daty dostarczenia do urzędu. Świadczenie oraz nabywanie tego typu usług bez autoryzacji jest niezgodne z prawem.

Wniosek o wydanie autoryzacji dla firmy sprzątającej powinien złożyć każdy przedsiębiorca, który oferuje usługi związane ze sprzątaniem na terenie Norwegii. Dotyczy to zarówno osób osobiście świadczących tego typu usługi, jak i przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Obowiązek uzyskania autoryzacji nie dotyczy firm wykonujących usługi sprzątania w ramach własnej działalności.

Wniosek o autoryzację firmy sprzątającej można złożyć za pośrednictwem portalu Altinn.no. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników składają wniosek dołączając do niego wymagane załączniki, właściciele firm jednoosobowych składają wniosek bez załączników. Po powiadomieniu przez Inspekcję Pracy firma sprzątająca jest również zobowiązana do zamówienia karty HSE, która zawiera dane firmy. Kartę HSE powinien posiadać właściciel firmy oraz każdy zatrudniony przez niego pracownik. W imieniu norweskiej Inspekcji Pracy karta HSE wydawana jest przez Evry Card Serviced AS - może zostać zamówiona na stronie hmskort.no.

Norweska Inspekcja Pracy monitoruje zgodność działalności firmy z aktualnymi rozporządzeniami. Właściciele autoryzowanych firm sprzątających do 2020 roku byli zobowiązani do przesyłania corocznego raportu potwierdzającego zgodność z wymaganiami autoryzacji do 31 stycznia kolejnego roku. Od 2020 roku raport należy przesyłać w odpowiedzi na powiadomienie otrzymane z Inspekcji Pracy - raz na trzy lata w terminie zgodnym z datą przyjęcia aktualnego raportu.

Sykepenger dla samozatrudnionych

Właściciele norweskich firm oraz freelancerzy mają prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez NAV od 17. dnia nieobecności w pracy. Pierwsze 16 dni zwolnienia chorobowego podlega pod zasiłek, jeśli przedsiębiorca lub freelancer wykupi dodatkowe ubezpieczenie.

W 2020 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą mają prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, natomiast freelancerzy w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku od 17. dnia zwolnienia.

Przedsiębiorca może wybrać dodatkowe ubezpieczenie:
  • od 1 dnia zwolnienia w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku,
  • od 17 dnia zwolnienia w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku,
  • od 1 do 16 dnia zwolnienia w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.
Freelancer może wykupić dodatkowe ubezpieczenie:
  • od 1 do 16 dnia zwolnienia w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.
Skattemelding

W 2020 roku większość pracowników oraz emerytów otrzyma deklarację podatkową Skattemelding w nowej formie, która ma przyspieszyć rozliczenie i zwrot podatku.. Skattemelding będzie dostępne jedynie na stronie urzędu skatteetaten.no.

Istotną zmianą jest dostępność zeznania podatkowego jedynie w określonym przez urząd terminie. Norweski urząd podatkowy droga elektroniczną poinformuje podatnika, kiedy jego deklaracja będzie gotowa do sprawdzenia i wprowadzenia ewentualnych zmian. Zwrot podatku będzie wypłacany turami pomiędzy 18 a 31 marca. Przyjmuje się, że do dnia 1 kwietnia każda osoba, która spełni określone warunki powinna otrzymać zwrot podatku.

W przypadku osób, które otrzymają Skattemelding w niezmienionej formie zachowane zostają dotychczasowe terminy - 30 kwietnia dla pracowników oraz 31 maja dla przedsiębiorców.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone ©
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email