Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

Związki zawodowe w Norwegii

2017-03-30
Związki zawodowe to zrzeszenia pracowników z jednego lub kilku przedsiębiorstw. Ich podstawowym zadaniem są działania mające na celu poprawę warunków pracy oraz wynagrodzenia pracowników, a także bezpieczne środowisko pracy. Już ponad połowa osób pracujących w Norwegii należy do związków zawodowych.

Związki zawodowe nie działają zarobkowo, lecz mają na celu wspieranie członków związku potrzebujących pomocy. Przedstawiciele związków są także pracownikami i reprezentują ich wspólne interesy.

Poprzez członkostwo w związku otrzymamy także:

- szeroki pakiet ubezpieczenia,

- pomoc w przypadku nagłego zdarzenia losowego,

- mamy możliwość uczestniczenia w szkoleniach,

- oraz pomoc prawną.

Kto może przystąpić do związku zawodowego?

Do związku zawodowego mogą zapisać się każdy, kto legalnie pracuje w Norwegii. Możemy uczynić to poprzez stronę internetową związku za pomocą formularza lub osobiście zgłosić się do siedziby związku.

Jaki wybrać związek zawodowy?

Wybierając związek zawodowy powinniśmy wziąć pod uwagę:

- gdzie znajduje się siedziba danego związku. Jeśli jest on blisko miejsca zamieszkania istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniach i ułatwiony kontakt w razie problemów.

- w jakiej branży pracujemy.

Federacje związków zawodowych

W Norwegii pojedyncze związki zawodowe łączą się w większe stowarzyszenia zwane federacjami.

Możemy wyróżnić cztery największe federacje związków zawodowych, które wymieniamy poniżej.
  1. Landsorganisasjonen i Norge (LO) - Norweska Konfederacja Związków Zawodowych

  2. Hovedorganisasjonen for universitets og høyskoleutdannede (Unio) - Główna organizacja dla osób z wykształceniem uniwersyteckim i wyższym

  3. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) - Centralna Federacja Związków Zawodowych

  4. Akademikerne - Akademicki Związek Zawodowy.

Polski związek zawodowy w Norwegii - Solidaritet Ekte Fagforening

Polski związek zawodowy jest nowo powstałym związkiem, założonym przez pracowników dużego koncernu. Wzorem jest polski związek zawodowy „ Solidarność”, który liczył ok. 10 000 000 członków (największy na świcie związek zawodowy), w chwili obecnej liczy „tylko” ok. 2 000 000 członków. Protesty i działalność związku zawodowego Solidarność doprowadziły do pokojowego przezwyciężenia komunizmu w Polsce oraz w całej Europie Środkowo - Wschodniej doprowadzając ostatecznie do rozpadu sowieckiego „Imperium Zła”. Dzięki temu możemy żyć w wolnej i zjednoczonej Europie.

Adres strony: http://www.solidaritetnorge.no/index.php?lang=pl

Norweska konfederacja związków zawodowych (Landsorganisasjonen i Norge)

To największa organizacja związków zawodowych w Norwegii. Do jej głównych zadań należy:

- zapewnienie ochrony prawnej członkom organizacji,

- zwiększenie minimalnej stawki płacy,

- wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych obowiązków i posiadanego doświadczenia,

- poprawa warunków pracy w sektorze prywatnym i publicznym.

Korzyści płynące z uczestnictwa w organizacji:

- pewność otrzymania pełnego wynagrodzenia od pracodawcy,

- wpływ na warunki pracy i wysokość wynagrodzenia,

- prawo do dłuższego okresu urlopowego,

- kontakt ze społecznością pracującą w tym samym zawodzie.

Główna organizacja dla osób z wykształceniem uniwersyteckim i wyższym (UNIO)

Hovedorganisasjonen for universitets og høyskoleutdannede (Unio) to niezależna konfederacja związków zawodowych, która zrzesza osoby z wykształceniem uniwersyteckim i wyższym. Główne założenia związku to:

- poprawienie warunków pracy i płac, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i ekonomicznego dla członków organizacji,

- poszerzanie wiedzy dotyczącej dziedziny życia społecznego,

- polepszanie warunków życia społecznego,

- zaangażowanie w działania międzynarodowe.

Akademicki związek zawodowy (Akademikerne)

Obszarem działalności federacji jest:
  • polityka rynku pracy,

  • warunki w pracy,

  • płace,

  • edukacja,

  • prawo do emerytury dla osób samozatrudnionych.
Udostępnij
Cofnij odpowiedź
Poniżej możesz zostawić swój komentarz
Pola z * są obowiązkowe
Komentarz*
Imię*
Email*
0 odpowiedzi

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email