Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR
U NAS ZNAJDZIESZ
WSZYSTKIE POTRZEBNE
INFORMACJE

Szukasz pomocy w prowadzeniu firmy?

KONTAKT

IMPORT/EKSPORT W NORWEGII

Dzięki Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym, między Polską a Norwegią działa strefa wolnego handlu. Informacje na temat wysokości stawek celnych dostępne są na portalu Norweskiego Urzędu Celnego. Po zakupie towaru w Polsce należy udać się do Urzędu Celnego, gdzie zostaną przygotowane odpowiednie dokumenty przewozowe.

Już od dawna myślisz o transporcie towaru przez norweską granicę? Nie wiesz jak przygotować dokumenty celne? Chcesz uniknąć podwójnego opodatkowania? Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami, które dotyczą importu i eksportu towarów pomiędzy Polską a Norwegią.

100 PYTAŃ I ODPOWIEDZI - CŁO W NORWEGII, IMPORT, EKSPORT

Szukaj:

I O IMPORCIE I EKSPORCIE W NORWEGII

Czym jest import oraz eksport?
Import to zakup towarów lub usług za granicą w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym), podczas gdy eksport to sprzedaż towarów lub usług wytwarzanych w danym kraju podmiotom zagranicznym. W granicach UE definicje te odnoszą się także do usług.
Jakie grupy towarowe mają największy udział w eksporcie z Polski do Norwegii?
Są to:
• pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i urządzenia,
• wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych,
• urządzenia mechaniczne i elektryczne.
Jakie grupy towarowe mają największy udział w imporcie z Norwegii do Polski?
Są to:
• zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego,
• pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i urządzenia,
• wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych.
Jakie produkty są objęte szczególnymi restrykcjami, jeżeli chce się je wwieźć na teren Norwegii?
Artykuły odnośnie, których należy uzyskać specjalne pozwolenia oraz informacje to:
• alkohol,
• tytoń,
• artykuły spożywcze, rośliny, ziarna, zwierzęta,
• zagrożone gatunki zwierząt i roślin,
• leki,
• odpady,
• materiały wybuchowe,
• broń, części broni i amunicja,
• zabytki kultury, antyki.
Po informacje odnośnie tych artykułów należy udać się do poszczególnych ministerstw.
Gdzie można znaleźć informacje na temat importu produktów spożywczych, żywych zwierząt, roślin oraz kosmetyków?
Szczegółowe wymagania w odniesieniu do importu wymienionych produktów można znaleźć na stronie Norweskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (www.mattilsynet.no).
Na podstawie jakich porozumień realizowana jest współpraca gospodarcza między Polską a Norwegią?
Od momentu wejścia Polski do UE, tj. od 1 maja 2004 r. współpraca gospodarcza realizowana jest na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG) a Królestwem Norwegii o wolnym handlu, podpisanej 14 maja 1973 r. Ponadto nie straciły ważności bilateralne umowy między Polską a Norwegią: Konwencja między RP a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana we wrześniu 2009 r. oraz umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, z maja 1990 r.
Co jest podstawą do handlu artykułami przemysłowymi z Norwegią?
Zasady opierają się na Umowie o Wolnym Handlu Polska-EFTA wynegocjowane na wzór umów o wolnym handlu jakie Unia Europejska zawarła z państwami EFTA (w przypadku Norwegii na wzór Umowy o EOG).
Co jest podstawą do handlu artykułami rolnymi z Norwegią?
W odniesieniu do handlu artykułami rolnymi, strona polska, w ramach negocjacji w sprawie rozszerzenia Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przyjęła warunki handlu przetworzonymi artykułami rolnymi określonymi w Protokole 2 i Protokole 3 Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Są one zbliżone do warunków określonych Protokołem A do Umowy o wolnym handlu Polska-EFTA. W odniesieniu do handlu artykułami rolnymi nieprzetworzonymi, w ramach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, został utworzony dodatkowy kontyngent dla UE, który obejmuje częściowo koncesje jakie strona polska otrzymała jednostronnie od Norwegii.
Co jest podstawą do handlu artykułami rybnymi z Norwegią?
w odniesieniu do handlu artykułami rybnymi wzajemny handel UE - Norwegia został rozszerzony o kontyngent wynegocjowany w ramach rozszerzenia EOG. Dodatkowy kontyngent przyznany jest jednak wszystkim członkom UE
Co to jest Norweski Mechanizm Finansowy?
Norwegia, Islandia i Lichtenstein razem z UE współtworzą Europejski Obszar Gospodarczy. W zamian za korzystanie ze swobód jednolitego rynku, kraje te zobowiązały się udzielić pomocy finansowej najuboższym państwom członkowskim UE. W ramach tego układu, Polsce, podobnie jak i innym nowym krajom UE, przyznano środki finansowe.
Dlaczego dla importu produktów żywnościowych do Norwegii obowiązują inne zasady?
Umowa o wolnym handlu między UE a Norwegią nie obejmują produktów rolno-spożywczych. Norwegowie bardzo chronią własnych producentów i z tego powodu import produktów rolno-spożywczych do Norwegii jest obłożony wysokimi cłami. Należy mieć także na uwadze, że - oprócz cła - o finalnej cenie produktu decyduje VAT (15%) oraz ewentualne dodatkowe opłaty i podatki, jak np. akcyza na alkohol czy opłaty za produkty z zawartością czekolady lub cukru.
Gdzie można sprawdzić listę importerów biorących udział w aukcji?
Lista importerów, którzy uczestniczyli w aukcji, znajduje się na stronie Norweskiej Agencji Rolnej.
Czy w Norwegii obowiązuje Unia Celna?
Nie, obszar Królestwa Norwegii nie jest objęty Europejską Unią Celną.
Czym jest Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym?
Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) zostało podpisane w dniu 2 maja 1992 r. i weszło w życie w dniu 1 stycznia 1994 r. Porozumienie powstało w celu rozszerzenia przepisów Unii Europejskiej, dotyczących rynku wewnętrznego, na państwa będące członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Celem EOG jest rozszerzenie rynku wewnętrznego UE na państwa należące do EFTA, jednocześnie państwa te nie chcą przystąpić do UE lub jeszcze do niej nie przystąpiły.
Czym jest strefa wolnego handlu?
Strefa wolnego handlu to obszar, wewnątrz którego zniesiono cła i inne opłaty na wybrane lub wszystkie towary. Utworzenie strefy wolnego handlu, w przeciwieństwie do unii celnej, nie pociąga za sobą określenia wspólnej zewnętrznej taryfy celnej, wymaga więc utrzymania kontroli celnej na granicach podmiotów tworzących strefę.
Czy strefa wolnego handlu obejmująca Norwegię obejmuje wszystkie produkty?
Nie, nie obejmuje ona produktów rolno-spożywczych oraz rybnych.
Na mocy jakiego porozumienia istnieje strefa wolnego handlu wszystkimi produktami z wyjątkiem produktów rolnych/spożywczych i rybnych?
Na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym między Norwegią, Islandią i Lichtensteinem a Unią Europejską.
Gdzie można znaleźć informacje na temat towarów objętych szczególnymi procedurami importowymi?
Informacje na ten temat można uzyskać na stronie Norweskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności pod adresem www.mattilsynet.no.
Do czego przydaje się kalkulator importowy?
Kalkulator importowy, dostępny na stronie Norweskiego Urzędu Celnego, pozwala na sprawdzenie, jak wysokim cłem oraz podatkiem MVA obłożony jest dany produkt.
Jak skorzystać z kalkulatora importowego?
Z dostępnej na stronie listy vare należy wybrać interesujący produkt, a w miejsce pris wpisać jego wartość i wybrać walutę. W kolejnej rubryce należy wybrać walutę, na którą ma zostać przeliczona wartość produktu z Polski. Po uzupełnieniu rubryk należy kliknąć przycisk regn ut. W resultat będzie można zobaczyć kolejne pozycje:
• Sum før fortolling – kwota przed ocleniem (przeliczona na wybraną walutę),
• Toll – cło,
• Merverdiavgift – podatek od wartości dodanej (VAT),
• Sum etter fortolling – kwota po opodatkowaniu.
Czy Norwegia wlicza się do krajów, w których obowiązują przepisy dotyczące wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów?
Sprzedając towary do Norwegii, należy pamiętać, że kraj ten nie należy do UE. Trzeba zatem powoływać się na przepisy dotyczące eksportu.
Do jakiego urzędu należy się zgłosić w przypadku importu produktów spożywczych?
Niezbędny będzie kontakt z Mattilsynet, czyli Norweskim Urzędem Sanitarnym do spraw Żywności (www.mattilsynet.no) oraz z Norweskim Urzędem Celnym.
Czym jest procedura wywozu?
To procedura, dzięki której legalnie można wywieźć dany towar z terytorium UE (np. z Polski) poza granice UE (w tym przypadku do Norwegii).
Jak przebiega procedura wywozu towaru z Polski do Norwegii?
Po zakupie towaru należy z fakturą oraz towarem udać się do urzędu celnego, gdzie zostaną przygotowane dokumenty wywozowe (SAD). W dokumentach tych określona jest waga oraz wartość towaru. Po dotarciu do Norwegii należy udać się z towarem oraz z przygotowanym w Polsce dokumentem wywozowym SAD do norweskiego urzędu celnego, który zweryfikuje zgodność produktu oraz wypełni norweskie dokumenty celne. Na granicy opłacany jest również norweski VAT (czyli MVA) oraz cło – jeśli przewożony towar objęty jest tym podatkiem.
W jaki sposób można zgłosić wywóz towaru z Polski?
Można to zrobić w formie pisemnej za pomocą dokumentu „Wywozowy SAD” lub poprzez elektroniczne zgłoszenie, które należy przesłać do Systemu Kontroli Eksportu.

II AGENCJA CELNA I NORWESKI URZĄD CELNY

Czym zajmuje się agencja celna?
Agencje celne pomagają załatwić formalności związane z importem oraz eksportem towarów. Pracownikami są agenci celni, którzy do wykonywania zawodu potrzebują specjalnych licencji. Agenci przygotowują wszystkie dokumenty niezbędne przy odprawie celnej, dokonują zgłoszeń celnych oraz wyliczają kwoty należne do zapłaty w kraju i za granicą.
Kto może skorzystać z usług agencji celnej?
Każda osoba fizyczna oraz przedsiębiorcy.
Co to jest odprawa celna?
Odprawa celna (oclenie) to zgłoszenie do urzędu celnego informacji o rodzaju i ilości wwożonych towarów. Na tej podstawie celnicy mogą zdecydować, czy towar podlega jakimś ograniczeniom, wyliczeniom, płatnościom i ewentualnemu zwrotowi opłat.
W jaki sposób można dokonać odprawy celnej?
Formalności może za przewoźnika załatwić spedytor lub osobiście. Można także skorzystać z elektronicznego systemu celnego TVINN. W przypadku samodzielnej deklaracji należy wypełnić dokument celny (Enhetsdokument, zwany także formularzem SAD).
Czy jeśli korzysta się z usług spedytora, przewoźnik nie musi się już stawiać w Urzędzie Celnym?
Nawet jeśli deklaracja odbywa się elektronicznie przy pośrednictwie spedytora, przewoźnik zawsze musi zgłosić się do Urzędu Celnego na granicy.
Czy tylko spedytorzy mogą korzystać z systemu TVINN?
Nie, przewoźnik także może z niego skorzystać.
Co to jest system TVINN?
TVINN to elektroniczny system Urzędu Celnego, służący do wymiany deklaracji celnych.
Jak uzyskać dostęp do platformy TVINN?
Aby uzyskać dostęp do systemu TVINN należy posiadać:
• numer identyfikacyjny (nr id./numer nodi),
• oprogramowanie dopasowane do systemu TVINN,
• dostawcę sieciowego zatwierdzonego przez Urząd Celny.
Wniosek o uzyskanie dostępu do wysyłania deklaracji w systemie TVINN należy wysłać do regionu celnego, w którym zarejestrowana jest firma. Następnie Urząd Celny przydziela jednostkę obsługową, do której przesyła się deklaracje.
Jak zadeklarować towary w systemie TVINN?
System sprawdza czy złożona deklaracja nie zawiera błędów. W każdej przesyłce można wysłać jedną deklarację lub kilka. Następnie deklaracja jest sprawdzana przez urzędników pod kątem błędów. W przypadku automatycznej odprawy (bez sprawdzania przez celników) proces trwa około 15 minut. Odprawiający otrzyma wówczas numer odprawy oraz numer bieżący, które są pokwitowaniem tego, że towary zostały zadeklarowane, a opłaty uiszczone.
Czy istnieją jakieś wyjątki od obowiązku składania deklaracji celnej?
Owszem, dotyczą one m. in. środków transportu itp., które są w użyciu oraz sprzętu profesjonalnego o mniejszej wartości.
Czym jest deklaracja tymczasowa?
Deklaracja tymczasowa to pewne uproszczenie, które można zastosować jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Urząd Celny ocenia każdy przypadek indywidualnie. Najczęściej deklaracja tymczasowa dotyczy zwolnienia towarów w sytuacjach, w których chodzi o życie i zdrowie, w sytuacjach kryzysowych albo w sytuacjach o dużym znaczeniu ekonomicznym.
Co trzeba zrobić, aby móc wypełnić pełną deklarację celną?
Trzeba jak najdokładniej opisać sytuację i wyjaśnić, dlaczego trudno jest złożyć w pełni wypełnioną deklarację celną i dlaczego ważne jest zwolnienie towarów.
Czym jest karnet ATA?
Karnet ATA to alternatywa dla deklaracji czasowego importu, która dodatkowo pełni rolę zabezpieczenia na poczet ceł i podatków.
Kto może korzystać z karnetu ATA?
Karnet ATA jest rozwiązaniem dla grup, które potrzebują na krótki czas wwieźć ze sobą sprzęt do Norwegii, np. sportowcy, grupy muzyczne.
Jakie towary można wwieźć korzystając z karnetu ATA?
Korzystając z karnetu ATA można tymczasowo wwieźć:
• sprzęt profesjonalny (na przykład nagłośnieniowy i oświetleniowy);
• próbki towarów;
• towary przeznaczone na targi i wystawy.
Jak złożyć karnet ATA?
Przy wjeździe do Norwegii należy dostarczyć do Urzędu Celnego arkusz przywozowy, który tam pozostanie. Urząd Celny zostawi pokwitowanie także na arkuszu wywozowym, który importer dostarcza w chwili wyjazdu. Oznacza to, że w celu załatwienia karnetu należy zarówno przy wjeździe, jak i przy wyjeździe zatrzymać się w Urzędzie Celnym. Karnet ATA wystawia izba handlowa w kraju, z którego towar jest eksportowany.
W jaki sposób uzyskać wiążącą informację od Urzędu Celnego na temat towarów, które chce się wwieźć do Norwegii?
Jeśli nie jest się pewnym klasyfikacji towaru, który chce się wwieźć na teren Norwegii można zadzwonić na infolinię Urzędu Celnego. Odpowiedź taka nie jest jednak wiążąca. Można poprosić Urząd Celny o wiążącą wypowiedź dotyczącą klasyfikacji towaru. Należy wysłać wniosek do regionu celnego, w którym zarejestrowana jest firma. W formularzu należy dokładnie opisać towar. Można załączyć próbki towaru lub inną dokumentację, która może pomóc w klasyfikacji. Otrzymana pisemna odpowiedź jest wiążąca tak dla przewoźnika jak i dla Urzędu Celnego.
Co to jest magazyn celny?
Magazyn celny to zatwierdzone przez Urząd Celny miejsce przechowywania, gdzie można składować nieoclone towary w ramach terminów i warunków określonych przez Urząd.
Czy każdy lokal może zostać magazynem celnym?
Nie. Lokal, który ma zostać magazynem celnym wymaga specjalnego zatwierdzenia przez Urząd Celny. To samo tyczy się ewentualnych zmian w istniejącym już lokalu. Wniosek o założenie magazynu celnego składa się do regionu celnego, do którego się należy.
Kto określa wysokość stawek celnych?
Ustalaniem stawek celnych obowiązujących przy wwozie towarów do Norwegii określa Norweski Urząd Celny.
W jaki sposób można skontaktować się z norweskim Urzędem Celnym?
Osobiście, elektronicznie lub pod numerem telefonu Norweskiego Centrum Informacji Celnej: 22 86 03 12. Po wybraniu na klawiaturze cyfry 9 włączone zostanie angielskie menu.
W jaki sposób odnaleźć odpowiedni Urząd Celny?
Na stronie http://www.toll.no/en/about-norwegian-customs/contact-us/customs-regions/ można zobaczyć jak wygląda podział na regiony, a na http://www.toll.no/en/about-norwegian-customs/contact-us/all-customs-offices/ dostępna jest lista wszystkich urzędów celnych wraz z danymi adresowymi i godzinami urzędowania.

III EORI

Co to jest EORI?
EORI to angielski skrót od Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, który ma na celu ułatwienie procedur celnych związanych z handlem pomiędzy krajami europejskimi.
Kto może korzystać z systemu EORI?
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy.
Czy system EORI jest wspólny dla wszystkich?
Nie, każdy kraj powinien stworzyć własny system EORI. W Polsce tworzenie numeru EORI przedsiębiorcy oparto o numer NIP.
W jaki sposób można się zarejestrować w systemie EORI?
Należy złożyć wniosek rejestracyjny. Można go przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Celnym lub jego oddziale na terytorium Polski.
Czy wniosek potrzebny do zarejestrowania w systemie EORI należy złożyć osobiście?
Wniosek ten można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub może zostać złożony przez pełnomocnika posiadającego odpowiednie upoważnienia.
Czy wniosek rejestracyjny do EORI można złożyć w trakcie trwania operacji celnej?
Owszem, choć lepiej jest zrobić to jeszcze przed jej rozpoczęciem.
Czy każdy polski sprzedawca może eksportować towary do Norwegii?
Polski sprzedawca powinien zarejestrować się najpierw w systemie EORI. Nadanie numeru EORI jest niezbędne do przeprowadzania transakcji i czynności celnych.
Gdzie można znaleźć wniosek rejestracyjny EORI?
Można go pobrać ze strony Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/eori/dokumenty-i-formularze. Należy wybrać odpowiedni wzór dla podmiotów mających siedzibę w Polsce (PG-K) lub dla podmiotów niemających siedziby w Unii Europejskiej (PG-Z).
Jak wypełnić wniosek rejestracyjny w EORI?
Po wybraniu odpowiedniego wniosku pojawi się także dokument „Wskazówki do wypełniania wniosku o rejestrację/aktualizację/unieważnienie EORI – podmiot krajowy (PG–K)” (i analogicznie dla podmiotów zagranicznych). Wniosek należy wypełnić postępując zgodnie z instrukcją zawartą w tym dokumencie.
Ile kosztuje rejestracja w systemie EORI?
Rejestracja jest darmowa, jeśli robi się to osobiście. W sytuacji gdy dokonuje tego pełnomocnik należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.
Co w sytuacji, gdy poda się niekompletne dane wypełniając wniosek do EORI?
Urząd celny nada wtedy tymczasowy numer EORI ważny przez 30 dni. Należy jak najszybciej uzupełnić brakujące dane.
W jaki sposób zmienić lub uzupełnić dane podane we wniosku rejestracyjnym w EORI?
Należy jeszcze raz złożyć wniosek wypełniany za pierwszym razem z zaznaczeniem, że jest to zgłoszenie zmian i/lub uzupełnienie danych.
Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku EORI?
W zależności od wybranej wcześniej wersji wniosku będą to:
• numer NIP,
• numer PESEL,
• dowód osobisty,
• paszport,
• wypis z KRS,
• numer REGON.

IV PODATEK I CŁO

Jakie są stawki VAT w Norwegii?
Standardowa stawka wynosi 25%, a dla artykułów spożywczych 15%.
Czy wszystkie produkty spożywcze importowane do Norwegii obowiązuje wysokie cło oraz VAT?
W norweskim prawie przewidziano możliwość bezcłowego importu artykułów spożywczych. Aby skorzystać z tego przywileju należy wziąć udział i wygrać aukcję w ramach kontyngentu taryfowego (bezcłowy lub z obniżoną taryfą) lub otrzymać indywidualne zwolnienie celne.
Czy od każdego wwożonego towaru do Norwegii należy zapłacić VAT i cło?
Nie, jeżeli wartość dóbr nie przekracza 6000 NOK i jeśli dobra są przeznaczone na użytek własny. W przypadku, jeśli czas przebywania za granicą jest mniejszy niż 24h, limit kwoty wolnej od podatku spada do 3000 NOK.
Jakie zasady wwozu towaru obowiązują turystów?
Turyści mogą wwozić na teren Norwegii przedmioty o dowolnej wartości jako bagaż (ubrania, komputery, telefony komórkowe), które będą używane podczas pobytu, a następnie wywiezione.
Do jakiej kwoty można wwieźć towar, który nie będzie podlegał opodatkowaniu?
W przypadku przywożenia dóbr, które zostaną na terenie Norwegii (np. prezenty), obowiązuje limit 6000 koron.
Ile wynosi stawka VAT jaką należy zapłacić w przypadku przywiezienia prezentu o wartości wyższej niż 6000 NOK?
Stawka VAT w takiej sytuacji to 25% na wszystkie dobra z wyjątkiem książek. Dodatkowo, na ubrania oraz żywność nałożone są opłaty celne.
Kto może starać się o zwrot podatku VAT?
O zwrot VAT-u mogą starać się zagraniczne przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane w Rejestrze Podatników VAT - rozliczają się bowiem na takich samych zasadach, jak norweskie podmioty gospodarcze. Zagraniczne przedsiębiorstwa, które nie są zarejestrowane w Rejestrze Podatników VAT, mogą starać się o zwrot po spełnieniu pewnych warunków.
W jaki sposób zagraniczne przedsiębiorstwo, które nie są zarejestrowane w Rejestrze Podatników VAT, mogą starać się o zwrot podatku?
Przedsiębiorstwo takie może starać się o zwrot, jeśli zakup został dokonany z przeznaczeniem do działalności prowadzonej w Polsce. Ze względu na to byłoby zobowiązane do rejestracji w Rejestrze Podatników VAT. Podatek naliczony w takim przypadku podlegałby odliczeniu. Aby starać się o zwrot podatku należy wypełnić formularz o zwrot podatku VAT dla zagranicznych przedsiębiorców dostępny pod adresem: http://www.skatteetaten.no/en/Skjemaer/Taxrefund-foreign-business/.
Co zmieniła umowa zawarta między Polską a Norwegią w 2013 roku w sprawie podwójnego opodatkowania?
Umowa ta ma pomóc uniknąć podwójnego opodatkowania i zapobiec uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.
Czy wysyłając towary na prezent, zostaną one obciążone podatkiem VAT?
Zależy to od wartości przesyłanego towaru. Jeśli jest ona wysoka, można postarać się o zwolnienie od podatku
Gdzie można sprawdzić wysokość cła i podatku za towary wwożone do Norwegii?
Można skorzystać ze wspomnianego już kalkulatora, broszur informacyjnych wydawanych przez Norweski Urząd Celny (http://tolltariffen.toll.no/upload/tolltariffen/2014/TT2014-norsk.pdf) lub wyszukiwarki udostępnianej przez ten urząd (http://tolltariffen.toll.no/templates_TAD/Tolltariffen/StartPage.aspx?id=267887&epslanguage=no).
Co to jest kod taryfy celnej?
Jest to kod służący do zidentyfikowania produktu, za który należy opłacić cło. Zarówno UE i Norwegia używają tzw. zharmonizowanych kodów taryfy celnej (HS) wprowadzonych Międzynarodową Konwencją w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów.
Gdzie można zapoznać się z kodami taryfy celnej?
Można to zrobić na tej stronie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Taric=&Lang=pl&Screen=0&Description=&Area=&Level=&LangDescr=en&Expand=true&SimDate=20100728.
Co zrobić w sytuacji, gdy nie można przypasować odpowiedniego kodu taryfowego?
Należy wtedy skorzystać z pomocy norweskich służb celnych. Można do nich wysłać próbkę towaru i na specjalnym formularzu RD-009B złożyć podanie o zaklasyfikowanie produktu do odpowiedniej kategorii celnej. Można także skorzystać z porady telefonicznej, nie jest ona jednak w żaden sposób wiążąca.
Czy polska faktura powinna uwzględnić VAT, jeżeli kupuje się w Polsce towary przeznaczone na sprzedaż
w Norwegii?
Nie, na takiej fakturze nie powinien zostać ujęty VAT.
Co zrobić w sytuacji, w której, na polskiej fakturze dotyczącej towaru wywożonego do Norwegii, uwzględniono VAT?
Należy wtedy przesłać potwierdzenie wywozu towaru poza granice kraju i poprosić o wystawienie korekty faktury VAT, która skoryguje naliczony wcześniej VAT i zwróci tym samym kupującemu zapłaconą kwotę polskiego podatku.
Czy od dochodu norweskiej firmy można odliczyć towary zakupione w Polsce?
Owszem, jeśli sprzęt i produkty są związane z działalnością firmy. Na dokumencie zakupu muszą znajdować się dane firmy kupującego, a towar należy sprowadzić w zgodzie z procedurami celnymi.
Czy odzyskam MVA zapłacony na norweskiej granicy przy przewożeniu towarów z Polski?
Tak, kwotę tego podatku należy odjąć przy składaniu norweskiej deklaracji VAT.
W jaki sposób odzyskać polski VAT, w sytuacji, gdy za towar płaci się podwójny VAT - polskiemu sprzedawcy oraz na norweskiej granicy?
MVA odlicza się w norweskiej deklaracji, a aby odzyskać VAT zapłacony polskiemu sprzedawcy, trzeba wysłać mu potwierdzenie wywozu towaru z Polski. Sprzedawca powinien zwrócić równowartość zapłaconego przez kupującego podatku VAT.
Kiedy można zastosować stawkę 0% VAT na fakturze?
Aby zastosować stawkę 0% VAT na fakturze należy posiadać dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza granice Unii Europejskiej.
Jakie dokumenty należy posiadać, żeby móc zastosować stawkę 0% VAT na fakturze?
Dokumentem potwierdzającym są stemple wystawione przez Urząd Celny na dokumencie wywozowym SAD.
Jak wygląda sytuacja w opłacaniu opłat usług dostarczanych na odległość?
Za usługi świadczone drogą elektroniczną (np. konsultacje, reklamę) również należy zapłacić podatek VAT.
Czym jest system VEOS?
Od 1 lipca 2011r. zagraniczni przedsiębiorcy świadczący usługi drogą elektroniczną mogą skorzystać z uproszczonego systemu rejestracji VOES.
Czym jest sklep TAX FREE?
Są to sklepy, za zakupy w których możemy odzyskać podatek po powrocie do Polski.
W jaki sposób można odzyskać podatek ze sklepów TAX FREE?
Pierwszym warunkiem jest nienaruszalny stan wywożonego towaru z Norwegii. Nie można więc ubiegać się o zwrot za usługi, z których korzystano w trakcie pobytu w Norwegii, np. jedzenie w restauracji, wizyta u fryzjera itd. Kolejnym warunkiem jest minimalna kwota zakupu, która wynosi 315 NOK dla zwykłych towarów i 290 NOK na artykuły spożywcze. Dotyczy to produktów zakupionych u jednego w sprzedawcy w konkretnym dniu. O zwrot podatku mogą ubiegać się wszyscy, oprócz osób zamieszkałych w Danii, Finlandii i Szwecji.
Gdzie otrzymamy zwrot za zakupy w sklepie TAX FREE?
Zwrot można otrzymać w jednym z punktów Cash Refund Counter, które znajdują się na przejściach granicznych, lotniskach, promach itd. Należy mieć przy sobie: zakupiony towar, paszport/dokument tożsamości oraz czek Global Refund.
W jaki sposób odzyskać VAT w Norwegii za towar zapłacony i przywieziony z Polski?
W celu odzyskania zapłaconego podatku należy zwrócić się do sprzedawcy, który wystawi fakturę niezawierającą polskiego VAT-u i przesłać do niego dokumenty potwierdzające przywóz towaru do Norwegii. Po dokonaniu korekty sprzedawca powinien zwrócić wartość VAT-u do nabywcy. Jednocześnie nabywca musi zapłacić MVA, czyli norweski podatek od towarów i usług, przy wjeździe do Norwegii. Przygotowując deklarację VAT w Norwegii, należy ująć w niej kwotę zapłaconego na granicy podatku, co zmniejszy wysokość podatku należnego do zapłaty.

V OBLICZANIE NORWESKIEGO PODATKU

Jak można krótko scharakteryzować norweski rynek?
Na norweskim rynku dominują przede wszystkim małe przedsiębiorstwa - często firmy rodzinne. Szereg sektorów (takich jak dystrybucja FMCG czy produkcja wyrobów mlecznych) ma charakter oligopolistyczny. Norwedzy nie są niechętni kontaktom z firmami zagranicznymi, ale podchodzą do nich z dużą rezerwą i często nieufnością.
Co to znaczy, że norweski rynek ma charakter oligopolistyczny?
Choć norweski rynek zdominowany jest przez małe firmy, to sektory takie jak dystrybucja FMCG, shipping, stocznie, drewno, wydobycie ropy i gazu czy produkcja wyrobów mlecznych są podzielone pomiędzy maksymalnie 4-5 wielkich firm. Oligopol jest to zatem model rynku na którym występuje niewielka liczba producentów, których decyzje cenowe są wzajemnie uzależnione. Jest to popularny model rynku dla pewnych sektorów.
Jak wygląda współpraca polsko-norweska?
Norwedzy nie są niechętni kontaktom z firmami zagranicznymi, ale podchodzą do nich z dużą rezerwą i często nieufnością. Istnieje specyficzna niechęć do nowych kontaktów, odrzucanie ofert nie popartych osobistą znajomością. Norwescy przedsiębiorcy często chcą osobiście zobaczyć i sprawdzić zamawiany produkt. Norwegowie są bardzo wyczuleni na uczciwość kontrahentów i szczerość we wzajemnych relacjach. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zawsze warto powiadomić o tym stronę norweską, co wydaje się być rozsądniejsze niż nie wypełnienie terminu podanego w kontrakcie. Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na czułość rynku norweskiego na niedotrzymanie umów.
Czy Norwedzy mają taki sam system pracy w ciągu tygodnia jak w Polsce?
Jedną z podstawowych różnic jest fakt, że nieformalny tydzień pracy trwa, z wyjątkiem sektora budowlanego, do piątku do 12.00. Okres wakacyjny wygląda podobnie jak w Polsce. W Norwegii nie pracuje się w Wielkim Tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne. Spotkania warto planować dużo wcześniej.
Czy konieczne jest stworzenie norweskiej marki, jeśli chce się importować polskie produkty do Norwegii?
Norwegowie są bardzo mocno przywiązani do własnych norweskich marek utożsamianych z najwyższą jakością, często zatem fakt sprowadzania towaru z zagranicy jest ukrywany lub bywa sprowadzany pod marką importera. Stworzenie nowej marki o norweskiej nazwie może pomóc z wprowadzeniem towaru na rynek.
Czy bez znajomości języka norweskiego można prowadzić wymianę handlową w Norwegii?
Nieznajomość języka norweskiego nie jest konieczna do prowadzenia wymiany handlowej z Norwegami. Jednak zatrudnienie osoby ze znajomością języka norweskiego jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Konieczna natomiast będzie dobra znajomość języka angielskiego.
Jakich formalności musi dopełnić polska firma, która zamierza eksportować swoje towary do Norwegii?
Polska firma, która zamierza eksportować swoje towary do Norwegii, musi wypełnić następujące formalności:
• zaopatrzyć się w fakturę z zerową stawką VAT,
• zgłosić się do polskiego Urzędu Celnego z zamiarem wywozu towaru poza granice Unii Europejskiej,
• na norweskiej granicy zgłosić norweskim służbom celnym fakt wwiezienia towaru na terytorium Norwegii.
Po otrzymaniu dokumentów od władz celnych, faktura z zerową stawką VAT będzie miała podstawę do zastosowania. Podatek VAT w tym przypadku musi zostać zapłacony przez norweskiego odbiorcę, który otrzyma odpowiednie dokumenty od agencji celnej. Oprócz podatku VAT, należy pamiętać także o stawkach celnych nałożonych na poszczególne produkty, a dla niektórych produktów potrzebne będą specjalne zezwolenia. Procedura ta dotyczy firm, które są rezydentami podatkowymi wyłącznie w Polsce.
Kto jest odpowiedzialny za opłaty za usługi i produkty eksportowane do Norwegii?
Opłaty będzie musiał ponieść odbiorca tej usługi.
Czy importując towar na teren Norwegii należy to zgłosić w jakimś urzędzie?
Owszem, należy zgłosić chęć takiej działalności w Norweskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności poprzez formularz dostępny na stronie Mattilsynet w zakładce skjema. Trzeba także zarejestrować działalność w Centralnym Rejestrze Koordynacyjnym dla Podmiotów Prawnych na www.brreg.no. Importer musi być też zarejestrowany w bazie Matylda.
Co to jest SAD?
SAD to formularz Jednolitego Dokumentu Administracyjnego, za pomocą którego można dokonać zgłoszenia celnego towarów. Na dokumencie tym podane są informacje dotyczące wagi i wartości towaru. Dokument składa się z trzech kart:
• karta 1 przeznaczona dla Urzędu Celnego, to z jej pomocą powinno się dokonać zgłoszenia celnego wywożonego towaru,
• karta 2 służy jedynie do celów statystycznych,
• karta 3 przeznaczona jest dla zgłaszającego wywóz towarów.
Czym jest ECS?
ECS to system kontroli eksportu. Umożliwia wymianę zgłoszenia wywozowego i wymianę informacji w formie elektronicznej między urzędami celnymi na terenie Unii Europejskiej.
W jaki sposób można skorzystać z systemu ECS?
Wcześniej należy posiadać aplikację niezbędną do wykonywania elektronicznych zgłoszeń wywozowych oraz specjalny klucz, dzięki któremu możliwa będzie bezpieczna transmisja danych oraz podpisanie zgłoszenia wysyłanego drogą elektroniczną.
Jakie dokumenty należy mieć ze sobą na granicy z Norwegią wraz z towarem?
Dokument wywozu (SAD), który został wypełniony przez celników przy wywozie towarów z Polski i fakturę za zakup towaru.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone ©
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email