Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Jaką firmę chcesz założyć?

JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA

FIRMA W NORWEGII

Szukaj:
Decydując się na założenie firmy w Norwegii, trzeba mieć świadomość obowiązujących przepisów - własny biznes w Norwegii, wymaga stosowania się do ustalonych przez urząd stawek i terminów, co pomaga w płynnym prowadzeniu działalności gospodarczej i unikaniu zbędnych problemów. Bycie własnym szefem oznacza wiele możliwości i wyzwań, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi informacjami, które mogą ułatwić podjęcie decyzji: własna firma w Norwegii czy etat?
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Własna działalność czy praca na etacie?

Praca na własny rachunek to nie tylko szereg możliwości, ale przede wszystkim spore wyzwanie - przed założeniem firmy w Norwegii warto przeanalizować, czy to faktycznie dobre rozwiązanie. Wiele osób, ze względu na brak doświadczenia i obawę przed formalnościami, nie decyduje się na prowadzenie działalności. Własny biznes oznacza, że sami decydujemy o wszystkich istotnych aspektach pracy: kierunku prowadzonej działalności i jej rozwoju. To od naszych decyzji zależy przyszły zysk i rozwój firmy.

Podstawowy wybór dotyczy formy prawnej działalności, którą chcemy się zająć - przedsiębiorstwo powinno odpowiadać możliwościom właściciela i jego sytuacji. Początkowo wąski zakres działalności z upływem czasu może zostać rozszerzony. Kiedy założyć działalność jednoosobową, a kiedy spółkę AS w Norwegii.
Przed podjęciem decyzji o założeniu firmy w Norwegii warto dokładnie przestudiować norweskie przepisy - należy mieć pełną świadomość praw i obowiązków, a także ograniczeń, które dotyczą przedsiębiorców.
Podstawową formą prowadzenia działalności na terenie Norwegii jest firma jednoosobowa, czyli Enkeltpersonforetak (EPF) - kapitał własny nie jest wymagany, a koszt założenia działalności jest minimalny. Minusem jest brak rozdzielności pomiędzy majątkiem właściciela a majątkiem firmy - oznacza to, że odpowiedzialność za zobowiązania jest praktycznie nieograniczona.
Koszt założenia firmy w Norwegii w przypadku Enkeltpersonforetak jest stosunkowo niewielki - zgłoszenie działalności to koszt rzędu 2 265 NOK lub 2 832 NOK - w zależności od tego, czy dokumenty składane są drogą elektroniczną czy tradycyjną.
Dodatkowo przedsiębiorstwa w Norwegii zajmujące się handlem powinny zarejestrować się również w Foretaksregisteret - tutaj opłata skarbowa wynosi 5 570 NOK lub 6 797 NOK.

Firmy, których obroty w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekroczyły kwotę 50 000 NOK są zobowiązane do rejestracji w ewidencji płatników VAT. Sporym plusem prowadzenia firmy w Norwegii jest to, że załatwianie niezbędnych formalności jest stosunkowo proste - powszechna jest komunikacja w języku angielskim (czasem również w języku polskim), a system podatkowy i emerytalny jest przejrzysty. Dzięki temu obawy przed problemami związanymi ze sprawami urzędowymi nie powinny przesłaniać celu, jakim jest założenie działalności.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Zakładanie firmy w Norwegii

Decydując się na założenie firmy w Norwegii warto zwrócić uwagę na formalności, które powinny zostać dopełnione - od zgłoszenia do odpowiedniego urzędu, przez obowiązek podatkowy i dotrzymywanie terminów, aż po dbanie o bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników. Jakie formalności wiążą się z Norweską firmą?
 1. Sama rejestracja działalności w urzędzie - przeprowadzona drogą elektroniczną przez portal Altinn.no lub tradycyjnie na przeznaczonym do tego druku - to dopiero początek. Aby firma funkcjonowała prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa, konieczne jest zadbanie o dopełnienie wszystkich wymaganych formalności.

 2. Dobrą praktyką jest założenie firmowego konta - bedriftskonto - które umożliwi wszelkie przepływy pieniężne związane z prowadzoną działalnością. Do utworzenia tego typu konta potrzebny jest paszport oraz potwierdzenie rejestracji przedsiębiorstwa.

 3. Następnie należy dokonać wpisów do odpowiednich rejestrów - w zależności od charakteru działalności - Merverdiavgiftsregisteret (czyli rejestru VAT, gdy obroty firmy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy przekroczą 50 000 NOK), Foretaksregisteret (czyli rejestru handlowego, gdy firma zajmuje się handlem, zatrudnia więcej niż pięciu pracowników lub jest spółką AS) oraz NAV Aa-registeret (czyli rejestru pracodawców, gdy firma zatrudnia co najmniej jednego pracownika).

 4. Kolejnym obowiązkiem jest terminowość składania dokumentów - deklaracji VAT (co dwa miesiące) i rocznego zeznania podatkowego (do końca maja kolejnego roku po roku podatkowym).

 5. W Norwegii, przedsiębiorcy posiadający własny biznes są zobowiązani do płacenia podatków - podatku dochodowego (Forskuddsskatt) i podatku VAT (gdy firma jest płatnikiem VAT-u), a gdy zatrudniają pracowników, powinni opłacać podatek pracodawcy (Arbeidsgiveravgift) i zaliczki na podatek dochodowy za pracowników (Forskuddstrekk).

 6. Innymi obowiązkami, których należy przestrzegać prowadząc działalność w Norwegii są: porządek w dokumentacji firmy (fakturach, wyciągach z konta firmowego), bezpieczeństwo pracy (szkolenia BHP - gdy firma zatrudnia pracowników, karty branżowe - gdy wymaga tego profil prowadzonej działalności).

 7. Ważne jest również dbanie o monitorowanie płatności - terminowe opłacanie dostawców / sprzedawców oraz otrzymywanie płatności za towar bądź usługę (weryfikowanie płatności pozwoli na bieżącą kontrolę zobowiązań i należności).
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Dofinansowania dla firm w Norwegii

W Norwegii przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z różnych form dofinansowania prowadzonej działalności. Taka potrzeba pojawia się, gdy przedsiębiorca dysponuje małymi środkami albo w ogóle ich nie posiada, a konieczny jest zakup niezbędnego sprzętu czy urządzeń, wynajem lokalu pod firmę itp. W takich sytuacjach warto sprawdzić możliwe formy dofinansowania działalności gospodarczej w Norwegii.

Dofinansowanie na prowadzenie działalności w Norwegii może zostać udzielone przez:

 • banki,
 • urzędy gminy,
 • NAV,
 • organizacje.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby bezrobotne, które przez 12 miesięcy od założenia firmy nie tracą prawa do otrzymywanego z urzędu zasiłku.
Co należy zrobić, żeby nie stracić zasiłku w Norwegii? Do dofinansowania nie mają prawa osoby, które zostały wysłane na permittering oraz te, które zwolniły się z pracy bez uzasadnionego powodu.

Norweskie banki i instytucje finansowe zazwyczaj decydują się na dofinansowanie w formie leasingu lub pożyczki i przychylnie patrzą na wnioski małych i średnich przedsiębiorstw - kluczowe jest uzasadnienie potrzeby dofinansowania: przedstawienie faktycznych potrzeb i możliwości przedsiębiorcy. W wielu sytuacjach dobrym wyjściem jest zwrócenie się o pomoc finansową do urzędu gminy na terenie której mieszka lub zamierza prowadzić działalność przedsiębiorca. Wspieranie przedsiębiorczości to jeden z celów, na który gminy często posiadają środki.

Inną formą wsparcia może być dofinansowanie z zajmujących się tym organizacji - Innovasjon Norge udziela wsparcia (w postaci pożyczki, kredytu czy dotacji) w wysokości ustalonej na podstawie zakładanego przez przedsiębiorcę celu oraz jego zdolności finansowej. Organizacja ta działa na terenie Norwegii i wspiera firmy, niezależnie od rodzaju ich działalności.
Innym rozwiązaniem może być pomoc z samego NAV-u - urząd wspiera stowarzyszenia i fundacje, przedsiębiorczość społeczną, różnego typu projekty oraz szkolenia.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Wybrane zezwolenia dla firm w Norwegii

Prowadząc działalność w Norwegii należy zarejestrować ją w określonych rejestrach - obowiązek wpisów do ewidencji jest uzależniony od rodzaju przedsiębiorstwa, charakteru jego działalności i obrotów firmy. Z czym wiążą się zezwolenia w Norwegii? Podstawą jest wpis do Rejestru Podmiotów Gospodarczych - Enhetsregister, którego powinien dokonać każdy norweski przedsiębiorca, niezależnie od formy prowadzonej działalności.

Rejestr Przedsiębiorstw - Foretaksregister dotyczy wszelkiego rodzaju spółek i firm jednoosobowych, które zatrudniają ponad 5 pracowników oraz przedsiębiorstw handlowych.
Wyszczególnione rodzaje działalności wymagają posiadania kart branżowych, które stanowią zezwolenie na wykonywanie określonych prac (prac budowlanych, usług sprzątających).
Rodzaje kart branżowych w Norwegii. W praktyce identyfikatory mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa pracy i zwiększenie kontroli nad działającymi i powstającymi firmami w Norwegii.
Zgodnie z norweskimi przepisami jedyną instytucją, która wydaje identyfikatory Byggekort (byggekort.no) i Renholdskort (renholdskort.no) jest Idemia Norway AS (kiedyś Oberthur Technologies).

Identyfikator powinien jednoznacznie wskazywać:

 • nazwę firmy,
 • numer organizacyjny (organisasjonsnummer),
 • dane właściciela identyfikatora (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, podpis),
 • termin ważności identyfikatora,
 • dane osoby wystawiającej identyfikator (imię, nazwisko, adres).
Autoryzacja dla firmy sprzątającej
Przedsiębiorcy w Norwegii, którzy współpracują z podwykonawcami lub zatrudniają ponad pięciu pracowników albo kierownicy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo podległych pracowników mają obowiązek ukończenia kursu HMS (BHP) - priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy. Kogo obowiązuje ukończenie kursu BHP w Norwegii?
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Koszty w firmie

Norweski przedsiębiorca musi liczyć się z kosztami prowadzenia działalności - od założenia firmy po jej codzienną pracę. Wiele z nich zależy od charakteru prowadzonej działalności, od obrotów firmy i ilości zatrudnionych pracowników.

Zasadniczo koszty prowadzenia działalności dzielą się na koszty stałe i koszty zmienne. Koszty firmy mogą różnić się między sobą w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i zakresu świadczonych przez daną firmę usług - należy pamiętać o obowiązku udowodnienia zasadności poniesionych kosztów. Co składa się na koszty stałe w Norwegii? Co składa się na koszty zmienne w Norwegii? Wpis do Rejestru Podmiotów Gospodarczych - Enhetsregister, którego powinien dokonać każdy norweski przedsiębiorca, niezależnie od formy prowadzonej działalności - jest bezpłatny. Zgłoszenie działalności do Rejestru Przedsiębiorstw to koszt rzędu 2 265 kr za rejestrację drogą elektroniczną albo 2 832 kr za rejestrację na miejscu w urzędzie.
Przedsiębiorstwa jednoosobowe mają obowiązek odprowadzania podatku dochodowego - 22% od zysku firmy oraz składek na ubezpieczenie społeczne - 11,4% od zysku firmy.
Koszty prowadzenia firmy jednoosobowej w Norwegii
Firma, której obroty w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy przekraczają 50 000 NOK musi zostać wpisana do rejestru VAT.

W Norwegii podatek dzieli się na trzy stawki:

 • 25% (stawka podstawowa),
 • 15% (stawka zredukowana: artykuły spożywcze, napoje),
 • 12% (stawka niska: telewizja, radio, kino).
Większość kosztów zależy od formy prawnej i specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej w Norwegii.

Niekiedy firmy zobowiązane są do wyrobienia specjalnych kart branżowych - Byggekort (105,25 kr netto za sztukę) i Renholdskort (147,02 kr netto za sztukę) - firmy budowlane i firmy sprzątające.

Spory koszt stanowią zatrudnieni pracownicy - tu również można podzielić koszty na stałe i zmienne. Jakie koszty stałe i zmienne wiążą się z pracownikiem w firmie w Norwegii? Firmy budowlane uiszczają opłaty na rzecz RVO, która kontroluje tego typu przedsiębiorstwa - minimalna kwota to 250 NOK (w zależności od ilości zatrudnionych pracowników). Właściciel przedsiębiorstwa opłaca do 0,03% kwoty brutto z zarobków swoich pracowników (dotyczy to jedynie osób bezpośrednio pracujących na terenie budowy, czyli nie dotyczy pracowników biurowych i administracyjnych).

Firmy zatrudniające ponad pięciu pracowników czy współpracujące z podwykonawcami oraz kierownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo podwładnych obowiązkowo muszą przejść szkolenie HMS (BHP). Koszt kursu internetowego to około 1450 kr netto. Koszty zatrudnienia pracowników w firmie jednoosobowej
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Problemy finansowe firmy

Podejmując się firmy w Norwegii, przedsiębiorca musi być gotowy na pojawienie się ewentualnych problemów - przede wszystkim problemów finansowych. W takiej sytuacji warto przeanalizować aktualnie dostępne możliwości i wdrożyć te, które mogą przynieść firmie jak najlepsze rezultaty. Jak można rozwiązać problemy finansowe w norweskiej firmie? Sporym udogodnieniem dla norweskich przedsiębiorców jest możliwość rozłożenia zobowiązań wobec urzędów na raty - dzięki temu można rozwiązać krótkotrwałe problemy finansowe. Aby skorzystać z takiej opcji, konieczne jest złożenie odpowiednio przygotowanych dokumentów (np. zlecając to specjalistycznej firmie) do właściwego urzędu. Czasem możliwe jest także umorzenie części odsetek lub długu - wnioskowanie o umorzenie ma podstawy, gdy zaległości są znaczne i przekraczają możliwości finansowe przedsiębiorstwa.

Norweskie przepisy przewidują również możliwość zmiany kwoty zaliczki na podatek dochodowy w sytuacji, gdy faktyczny zysk jest zdecydowanie mniejszy niż ten wcześniej zadeklarowany - należy złożyć pismo zawierające rzetelną dokumentację stanowiącą podstawę do zmiany kwoty zaliczek - np. kopie kontraktów z kontrahentami w przypadku, gdy oczekiwany dochód z działalności uległ zmianie.

Inną formą próby rozwiązania problemów finansowych, z którymi boryka się firma w Norwegii jest skorzystanie z możliwości, jakie daje norweski sektor finansowy - pożyczka czy kredyt mogą pomóc, ale warto przeanalizować potencjalne następstwa takich zobowiązań - pożyczone środki trzeba zwrócić, dlatego nie jest to dobre rozwiązanie, gdy problemy finansowe są długotrwałe.

Firma zatrudniająca pracowników może skorzystać z permitteringu - w takiej sytuacji pracodawca zostaje zwolniony z obowiązku zapłaty wynagrodzenia, które wypłaca NAV. Permittering może trwać maksymalnie 49 tygodni - po 30 tygodniach zwolnienia przez pięć kolejnych dni płaci pracodawca, a przez następne 19 tygodni NAV. Skorzystanie z permitteringu jest możliwe, gdy powód będący przyczyną problemów finansowych jest uzasadniony, a pracownik spełnia określone warunki. Warunki korzystania z Permitteringu. Oczywistym rozwiązaniem jest postawienie na pozyskiwanie nowych klientów i rozszerzenie współpracy z obecnymi - sukces takich działań gwarantuje płynność finansową firmy. Pomóc może właściwie dobrana reklama - pomoc specjalisty, który optymalnie dobierze strategię marketingową odpowiednią dla danego typu działalności jest niezbędna, aby korzyści były wymierne do zainwestowanych środków.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Świadczenia socjalne i emerytura w Norwegii

Prowadzenie własnej firmy w Norwegii wiąże się z możliwością skorzystania z norweskich świadczeń socjalnych, chociażby zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego.
Właściciel firmy jednoosobowej może udać się na zwolnienie lekarskie, jednak w podanym okresie firma nie może osiągać przychodów, a koszty mogą dotyczyć jedynie czynszu czy abonamentu za służbowy telefon.
W przypadku, gdy właściciel firmy korzysta ze zwolnienia 50% przedsiębiorstwo ma prawo do uzyskiwania przychodów, ale jedynie w obrębie prac, do których nie odnosi się wydane zwolnienie (np. prac biurowych.)

Świadczenie chorobowe wypłacane jest przez NAV od 17 dnia zwolnienia, a jego wysokość obliczana jest na podstawie bazowego dochodu z roku poprzedniego.

W Norwegii zasiłek macierzyński przysługuje wszystkim kobietom, które przepracowały minimum pół roku w ciągu minionych dziesięciu miesięcy, a ich dochód osiągnął poziom, od którego odprowadzano składki emerytalne. Dodatkowo dochód musi wynosić przynajmniej połowę kwoty ustalonej przez NAV - grunnbeløp. Zasiłek chorobowy i macierzyński a prowadzenie firmy
Przedsiębiorca, który zatrudni się we własnej firmie zyskuje status pracownika oraz wszelkie związane z nim prawa - wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy czy odszkodowanie za wypadek przy pracy.
Emerytura w Norwegii składa się z trzech części - emerytury z folketrygden (systemu ubezpieczeń społecznych), emerytury od pracodawcy i opcjonalnych oszczędności emerytalnych (część dobrowolna).
Część z folketrygden jest obowiązkowa - zapewnia mieszkańcom Norwegii prawo do świadczeń emerytalnych. Emerytura od pracodawcy to obowiązkowe programy emerytalne, które dotyczą większości pracowników. Dodatkowo pracodawca może zawrzeć umowę z AFP (avtalefestet pensjon), a jego pracownicy mają prawo do dodatkowej emerytury. Z czego składa się emerytura w Norwegii i ile wynosi wiek emerytalny? Prawo do emerytury w Norwegii mają osoby, które od co najmniej trzech lat należą do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Pobierając świadczenie można jednocześnie pracować zarobkowo - niezależnie od wysokości wynagrodzenia.

Zasady przyznawania świadczeń emerytalnych różnią się w zależności od daty urodzenia danej osoby:

 • dla osób urodzonych przed rokiem 1954 → stosowane są stare zasady,
 • dla osób urodzonych między rokiem 1954 a 1962 → stosowane jest połączenie starych i nowych zasad,
 • dla osób urodzonych po 1962 roku → stosowane są nowe zasady obliczania emerytur.
Emerytura w Norwegii

Pobierając norweskie świadczenie emerytalne można przebywać poza granicami kraju, jeśli spełnione zostają określone warunki:

 • pobyt za granicą do 12 miesięcy - emeryt pozostaje członkiem folketrygden pod warunkiem przebywania w Norwegii co najmniej przez 6 miesięcy w każdym roku kalendarzowym,
 • pobyt za granicą powyżej 12 miesięcy - emeryt przestaje być członkiem folketrygden i traci prawo do pobierania świadczenia (podobnie jest, gdy w ciągu co najmniej dwóch następujących po sobie lat pobyt trwa dłużej niż 6 miesięcy w roku).
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Formy działalności gospodarczej w Norwegii

Działalność jednoosobowa ENK, spółka akcyjna, NUF
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Enkeltpersonforetak (firma jednoosobowa) w Norwegii

Firma jednoosobowa (EPF - Enkeltpersonforetak) zazwyczaj sprawdza się w przypadku osób, które nie są w stanie przewidzieć przyszłych zysków i zamierzają obracać stosunkowo małymi środkami prowadząc swój biznes w Norwegii.
Właściciel norweskiej firmy, czyli wskazana osoba albo małżonkowie, odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy - nie istnieje rozdzielność pomiędzy majątkiem właściciela, a majątkiem przedsiębiorstwa.
Założenie firmy w Norwegii jest stosunkowo proste, a co więcej może odbyć się drogą elektroniczną (trwa około 4-6 dni). Aby założyć firmę należy posiadać stały numer personalny i kody MinID, które umożliwiają logowanie na portalu Altinn.no.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania podatku dochodowego w wysokości 22% od zysku firmy oraz składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 11,4%.

Każdego roku należy złożyć deklarację podatkową, w której wskazuje się przewidywaną kwotę zysku, na podstawie której urząd wylicza podatek opłacany w czterech ratach - 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia. Kiedy należy płacić zaliczki na podatek dochodowy w firmie jednoosobowej? Działalność należy zgłosić do rejestru płatników VAT, gdy jej obroty w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekroczą 50 000 NOK. VAT rozliczany jest na podstawie deklaracji składanej w formie elektronicznej (www.altinn.no):
 • 10 kwietnia (za styczeń, luty),
 • 10 czerwca (za marzec, kwiecień),
 • 31 sierpnia (za maj, czerwiec),
 • 10 października (za lipiec, sierpień),
 • 10 grudnia (za wrzesień, październik),
 • 10 lutego (za listopad, grudzień).
Jeśli właściciel firmy jednoosobowej zatrudnia pracowników, jest zobowiązany do odprowadzania opłat - z tytułu zatrudnienia pracownika: 14,1% od wynagrodzenia brutto, ubezpieczenie emerytalne: 2% od wynagrodzenia brutto, ferienpenger: 10,2% od wynagrodzenia brutto - łącznie 26,3% od kwoty wynagrodzenia brutto. Co wiąże się z firmą jednoosobową w Norwegii?
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

NUF w Norwegii

NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak) jest norweskim oddziałem firmy zagranicznej - firma ma siedzibę na terenie Polski, jednak zlecenia wykonuje w Norwegii.
Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność finansową zarówno w Norwegii jak i w kraju ojczystym, dlatego warto zapoznać się z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania,, aby poznać zakres obowiązków podatkowych w Norwegii (jest to zależne od charakteru i czasu trwania działalności gospodarczej).
Co wiąże się z NUF? Założenie NUF-u wymaga rejestracji w Brønnøysundregistrene (www.brreg.no). Należy złożyć wniosek o nadanie norweskiego numeru organizacyjnego. We wniosku powinny znaleźć się dokumenty dotyczące firmy:
 1. akt założycielski,
 2. statut firmy,
 3. wpis do rejestru (KRS albo CEIDG),
 4. dane adresowe,
 5. pełnomocnictwa.
Oraz dokumenty dotyczące oddziału, który chcemy utworzyć w Norwegii:
 1. nazwa oddziału,
 2. zakres działalności,
 3. dane osobowe osób, które mają podejmować decyzje w zakresie zobowiązań prawnych i dane zarządu (w przypadku spółek).
Konieczna jest także rejestracja w Rejestrze Podmiotów Gospodarczych (Enhetsregister), której muszą dokonać wszyscy norwescy przedsiębiorcy.
Dobrym pomysłem, który usprawni pracę NUF-u jest powołanie reprezentanta w Norwegii. Reprezentant zajmuje się załatwianiem formalności związanych z obowiązkiem podatkowym i innych zobowiązań firmy - może nim zostać norweska firma bądź osoba, która mieszka i pracuje na terenie Norwegii.
Firmy zatrudniające pracowników powinny zgłosić ich pobyt na terenie kraju w Centralnym Urzędzie Podatkowym ds. Zagranicznych (SFU - Sentralskattekontoret for utenlandssaker) i zarejestrować na policji.

NUF jest zobowiązany do rejestracji w ewidencji płatników VAT, jeśli jego obroty w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy przekroczą 50 000 NOK.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Spółka AS w Norwegii

Założenie spółki AS w Norwegii trwa do czterech tygodni - aby zarejestrować firmę należy uiścić opłatę skarbową za wpis do Foretaksregisteret (Rejestr Przedsiębiorstw - www.brreg.no) - opłata ta wynosi 5 570 NOK lub 6 797 NOK.

Spółka zobowiązana jest do powołania zarządu (z obowiązkiem przeprowadzania posiedzeń co najmniej raz do roku) i posiadania pełnej księgowości. Przynajmniej jeden z udziałowców spółki powinien posiadać stały numer personalny.
Ten typ działalności wymaga posiadania kapitału zakładowego w wysokości minimum 30 000 NOK (kapitał ten można wykorzystać do finansowania kosztów związanych z założeniem firmy i rozpoczęciem prowadzenia działalności).
W przypadku spółki AS majątek właścicieli jest odrębny od majątku firmy - zobowiązania z tytułu działalności ściągane są jedynie do wysokości kapitału zakładowego. W przeciwieństwie do działalności jednoosobowej w spółkach istnieje konieczność dokumentowania każdego przepływu pieniędzy.

Udziałowcy otrzymują wynagrodzenie na zasadzie zatrudnienia, dywidendy lub wynagrodzenia udziałowców. Co składa się na wynagrodzenie udziałowców spółki AS?
Właściciele spółki mogą zatrudnić się we własnej firmie - nabywają wtedy wszelkie prawa pracownicze oraz prawa do takich świadczeń jak: wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy, urlop chorobowy czy odszkodowanie za wypadek przy pracy.
Zaliczki na podatek dochodowy spółki AS opłacają w dwóch ratach:
 • 15 lutego,
 • 15 kwietnia.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Podatek VAT w Norwegii

Płatnikiem VAT w Norwegii staje się przedsiębiorstwo, którego obrót w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy przekroczy 50 000 NOK (sprzedaż towarów i usług na każdym etapie sprzedaży - podatek naliczany jest od ceny sprzedaży, przy imporcie - podatek naliczany jest od wartości statystycznej danego towaru) . Takie firmy są zobowiązane do wpisu do rejestru VAT i opłacania podatku.
Rejestrując firmę w Rejestrze Podatników VAT (Merverdiavgiftsregisteret) należy wypełnić i wysłać drogą elektroniczną formularz dostępny na portalu Altinn.no lub wypełnić wersję papierową - formularz BR-1080) i złożyć go bezpośrednio w lokalnym urzędzie podatkowym (skattekontoret) lub Enhetsregisteret.

Norweski VAT dzieli się na trzy grupy:

 • podstawową - 25%,
 • zredukowaną - 15%,
 • niską - 12%.
Stawka zredukowana (15%) odnosi się do produktów spożywczych i napojów, a stawka niska (10%) do usług transportowych (transport osób) i m.in. biletów do kina.

Podatek VAT w Norwegii rozlicza się w formie deklaracji podatkowej składanej za pomocą portalu www.altinn.no. Firma musi wykazać wszystkie poniesione koszty i przychody. Terminy składania deklaracji VAT w Norwegii. Przygotowując raport VAT trzeba uwzględnić w nim wyciągi z konta za dany okres czasu (kontoutskrifter), faktury wystawione przez firmę (faktury przychodowe), koszty poniesione w danym okresie (faktury i paragony) oraz inne dokumenty takie jak karta pojazdu czy umowa najmu lokalu.

Na fakturach wystawianych przez przedsiębiorstwo będące płatnikiem VAT powinien widnieć skrót MVA - oznacza to, że do każdego towaru bądź usługi doliczana jest odpowiednia stawka podatku.

W przypadku importu towarów płatnicy VAT rozliczają dostawy poprzez deklarację podatkową - obowiązek naliczenia i rozliczenia podatku spoczywa na danej firmie.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Podatek dochodowy w Norwegii

Od działalności prowadzonej w Norwegii należy odprowadzać podatek dochodowy - w wysokości 22% od zysku firmy. Każdego roku urząd ustala progi podatkowe, które wskazują sposób opodatkowania nadwyżki dochodu - po ich przekroczeniu przedsiębiorstwa muszą opłacać podatek w zwiększonej wysokości. Jakie były progi podatkowe w 2019 roku? Podatek dochodowy należy opłacać w formie zaliczek - ich kwota wyliczana jest przez urząd. Terminy opłat zależą od formy prowadzonej działalności.

W przypadku firm jednoosobowych płatność podatku dochodowego przebiega według schematu:
 • deklaracja wysokości zysku (po rozpoczęciu działalności bądź na początku roku kalendarzowego),
 • zaliczki na podatek dochodowy (płatne 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia),
 • złożenie zeznania podatkowego (do 31 maja roku następnego).
Do kiedy należy zapłacić raty zaliczek na podatek dochodowy w Norwegii? Spółki AS w styczniu kolejnego roku rozliczeniowego otrzymują wyliczone przez urząd (na podstawie dochodu firmy z poprzednich lat) zaliczki na podatek dochodowy, które należy opłacić w wyznaczonych terminach.

Podatek dochodowy - spółka AS:

 • 15 lutego,
 • 15 kwietnia.
W Norwegii przedsiębiorca ma możliwość samemu wyliczyć przewidywaną kwotę zysku i podać ją w deklaracji podatkowej, zanim zrobi to urząd. Firma opłaca zaliczki na podatek dochodowy, a sam podatek opłacany jest z faktycznych dochodów w kolejnym roku.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Fakturowanie w Norwegii

Faktury mogą być wystawiane przez każdą firmę, która została zarejestrowana w Brønnøysundregistrene - urząd nadaje norweski numer organizacyjny oraz posiada firmowy numer konta bankowego.

Aby faktura wystawiona w Norwegii miała ważność powinna zawierać wszystkie wymagane informacje, które jednoznacznie będą wskazywały na sprzedawcę i nabywcę usług czy towarów. Co zawiera Norweska faktura? Nieprawidłowo wystawioną fakturę można skorygowana za pomocą kreditnoty, czyli faktury kredytującej. Jakie informacje powinna zawierać faktura w Norwegii
Jeśli przedsiębiorstwo nie jest płatnikiem VAT, może wystawiać faktury z VAT-em zerowym - VAT 0%. Jeśli obroty firmy przekroczyły 50 000 NOK (w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy) należy zarejestrować działalność w ewidencji płatników VAT, a na fakturach umieszczać skrót MVA, który oznacza, że do towarów / usług doliczana jest odpowiednia stawka podatku.
Sytuacje, gdy kontrahenci nie wywiązują się z obowiązku zapłaty za zakupione towary i usługi można rozwiązać na dwa sposoby - czekając na uregulowanie należności albo ubiegając się zapłaty drogą urzędową.
Jeśli przedsiębiorca zamierza wystąpić na drogę sądową, powinien wysłać dłużnikowi inkassovarsel. Wysyłanie upomnień jest obligatoryjne, jednak aby móc skierować sprawę do sądu czy firmy windykacyjnej wysłanie wezwania do zapłaty - inkassovarsel - jest konieczne. W dokumencie trzeba określić termin spłaty zadłużenia i całkowitą kwotę wierzytelności.

Ubiegając się o spłatę należności wierzyciel może wysłać dłużnikowi upomnienia - purring - do kwoty długu doliczana jest opłata za nieuregulowanie należności - purregebyr, którą reguluje inkassoforskriften).

Domagając się spłaty należności można wysyłać purringi, a w ostateczności inkassovarsel lub odczekać 14 dni od daty płatności faktury i wysłać wezwanie. Dopiero wtedy wierzyciel ma prawo do podjęcia ostatecznych środków w celu odzyskania długu - przy pomocy windykacji (inkasso) lub sądu.

Ostatni etap stanowi wysłanie betalingsoppfordring - żądania uregulowania płatności (w terminie minimum 14 dni po wysłaniu inkassovarsel).

Firma może skorzystać z pomocy forliksrådet - norweskiej rady polubowno-arbitrażowej, która rozpatruje sprawy związane z długami za towary i usługi. Wierzyciel powinien zgłosić sprawę w gminie, w której dłużnik mieszka bądź prowadzi działalność. Co zrobić, gdy klient spóźnia się z zapłatą za fakturę
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Pracownicy w firmie w Norwegii

Co wiąże się z zatrudnieniem pracownika w norweskiej firmie?

Przedsiębiorca, który zamierza zatrudnić pracownika powinien:

 1. dokonać wpisu do Aa- register et (na druku Samordnet registermelding del 1(BR-1010B) należy zaznaczyć JA w punkcie 3.3 i wysłać do BRØNNØYSUNDREGISTRENE),
 2. otworzyć konto bankowe (Skattetrekkskonto), które będzie służyło do zabezpieczenia zaliczki na podatek dochodowy za pracownika,
 3. podpisać z pracownikiem stosowną umowę (wersja papierowa w dwóch egzemplarzach - może być sporządzona w dwóch językach; stawki zawarte w umowie nie mogą być mniejsze niż te ustalone przez urząd - warto je monitorować, ponieważ rokrocznie ulegają zmianom),
 4. zgłosić pracownika do NAV-u (zgłoszenie składa się na druku A-melding, należy to zrobić do piątku następnego tygodnia po podpisaniu umowy),
 5. opłacać obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne (OTP - Obligatorisk tjenestepensjon; za każdego pracownika zatrudnionego na co najmniej 3/4 etatu; składka ta stanowi minimum 2% wynagrodzenia i jest kosztem pracodawcy - nie jest potrącana z wypłaty pracownika),
 6. pracownik jest zobowiązany do dostarczenia Skattekort (w innym wypadku może zostać obciążony zaliczką na podatek dochodowy w wysokości 50%) oraz numeru personalnego i numeru konta bankowego (norweskie prawo nie przewiduje wypłaty wynagrodzenia gotówką).
 7. Formalności w norweskiej firmie
  Zatrudniając pracowników warto pamiętać o kosztach, jakie generują. Jakie koszty stałe i zmienne wiążą się z pracownikiem w firmie w Norwegii? Koszty stałe to łącznie 26,3% od kwoty wynagrodzenia brutto:
  • opłata z tytułu zatrudnienia (14,1% od wynagrodzenia brutto),
  • ubezpieczenie emerytalne (2% od wynagrodzenia brutto),
  • ferienpenger (10,2% od wynagrodzenia brutto - pracownicy do 60 roku życia, 12,5% od wynagrodzenia brutto - pracownicy powyżej 60 roku życia).

  Koszty zmienne to około 5% od kwoty wynagrodzenia brutto m.in:
  • zasiłki chorobowe,
  • szkolenia pracowników,
  • odzież robocza.
  Feriepenger (urlop wypoczynkowy) jest świadczeniem, które przysługuje każdemu pracownikowi. Wynagrodzenia urlopowe i prawo do wypoczynku zapewnia Norweska Ustawa Urlopowa.
  Wysokość świadczenia zależna jest od całości pensji (podstawy plus prowizji) zarobionej w roku poprzednim - do tej kwoty wlicza się zasiłek chorobowy i opiekuńczy. W Norwegii zgodnie z prawem świadczenie urlopowe wynosi 10,2% wypracowanej podstawy (stawka może być wyższa) - osobom po 60 roku życia przysługuje minimum 12,5% wypracowanej podstawy wynagrodzenia.

  Jeśli pracownik znajduje się na zasiłku chorobowym lub macierzyńskim również przysługuje mu wynagrodzenie urlopowe - za zasiłek chorobowy - 48 pierwszych dni, za zasiłek rodzicielski - pierwsze 12 lub 15 tygodni.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

FAQ

I PIERWSZE KROKI POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY W NORWEGII

Czy Polacy mogą zakładać własne firmy w Norwegii?
Obywatele RP nie mają żadnych ograniczeń w zakładaniu własnych firm w Norwegii. Muszą posiadać jedynie norweski NIP i zarejestrować się na norweskim komisariacie policyjnym.
Czy muszę być zameldowany w Norwegii, żeby założyć tam firmę?
Nie, nie trzeba mieć meldunku w Norwegii, żeby otworzyć tam swoją własną działalność gospodarczą.
Czy do założenia firmy wymagane jest posiadanie norweskiego numeru personalnego?
Jeśli planujesz założyć firmę w Norwegii, nie musisz posiadać stałego numeru personalnego, a nawet numeru tymczasowego. Wystarczy,
że do dokumentów niezbędnych do założenia firmy, dołączysz podanie z prośbą o przydzielenie numeru personalnego oraz kopie paszportu, która będzie potwierdzona przez jedną z norweskich instytucji państwowych, na przykład przez policję.
Ile trwa założenie firmy w Norwegii?
Założenie firmy trwa od 3-6 dni do nawet 3 tygodni. Czas oczekiwania na rejestrację biznesu zależy od pory roku, w której starasz się
o rozpoczęcie działalności w Norwegii. Zazwyczaj założenie firmy w zimie trwa znacznie krócej niż w lecie.
Założyłem firmę w Norwegii. Czy mogę starać się o uzyskanie stałego numeru personalnego?
Tak, posiadając firmę, możesz starać się o wydanie norweskiego stałego numeru personalnego, ale tylko wtedy, jeśli zamierzasz pracować w kraju przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Co muszę zrobić, żeby uzyskać stały numer personalny w Norwegii, jeśli posiadam już firmę?
Jeśli posiadasz firmę i starasz się o uzyskanie stałego numeru personalnego, musisz złożyć w Urzędzie Podatkowym stosowny wniosek, potwierdzony paszport i wniosek o zameldowanie.
Jakie istnieją typy działalności gospodarczej w Norwegii?
W Norwegii można otworzyć firmę jednoosobową - enkeltpersonforetak (EPF), spółkę akcyjną ANS lub DA lub spółkę AS, czyli aksjeselskap.
Ile kosztuje założenie firmy jednoosobowej w Norwegii?
Otwarcie firmy jednoosobowej w Norwegii nic nie kosztuje. Polski biznes w Norwegii można założyć całkowicie za darmo. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz lub zarejestrować firmę w Internecie za pośrednictwem portalu www.brreg.no.
Ile wynosi kapitał własny dla spółek akcyjnych zakładanych w Norwegii?
Kwota obowiązkowego kapitału własnego dla spółek akcyjnych wynosi 30 000 NOK.
Ile kapitału trzeba posiadać, aby założyć spółkę ANS lub DA?
W celu założenia spółki ANS lub DA nie trzeba posiadać kapitału. Wystarczy złożyć dokumenty niezbędne do rejestracji firmy, protokoły oraz umowy spółki.
Jakie warunki musi spełniać spółka ANS lub DA?
Spółka ANS lub DA musi być założona w Norwegii i działać na jej ternie. W umowie zawartej pomiędzy wspólnikami należy określić poziom odpowiedzialności każdego z nich i dołączyć umowę do formularza otwarcia firmy. Spółki ANS lub DA wymagają dokonania rejestracji w Foretaksregisteret.
Czy różni się spółka ANS od spółki DA?
Różnica dotyczy podziału odpowiedzialności. W spółce ANS wspólnicy ponoszą odpowiedzialność w równym stopniu, a w spółce DA odpowiedzialność nie jest podzielona na równe części. Udziałowcy spisują umowę, która reguluje podział odpowiedzialności.
Czy firma założona w Norwegii musi posiadać norweski adres siedziby?
Tak, firma zarejestrowana w Norwegii musi posiadać norweski adres siedziby firmy.
Do czego służy norweski numer organizacyjny?
Norweski numer organizacyjny jest odpowiednikiem polskiego NIP-u, który jest przyznawany nowym firmom i osobom prywatnym. Numer jest potrzebny do załatwiania wielu spraw, które mają związek z administracją publiczną, takich jak zapłata podatku czy składki na ubezpieczenie społeczne.
Kiedy firma otrzymuje norweski numer organizacyjny?
Firma otrzymuje numer po dokonaniu przez właściciela rejestracji działalności w Rejestrze Podmiotów Gospodarczych.
Jestem na zasiłku i chcę założyć firmę. Jak mam to zrobić i czy mogę uzyskać jakąś pomoc z NAV-u?
W procesie otwierania firmy możesz starać się o pomoc z NAV-u, jednak musisz przedłożyć tam swój biznesplan. Następnie zostaniesz skierowany na odpowiednie kursy i szkolenia. Fakt posiadania zasiłku nie zmienia nic w sprawach formalnych dotyczących zakładania działalności, lecz może procentować w kwestiach finansowych - na początek możesz otrzymać pieniądze na rozruch, a później, w wyniku ewentualnego niepowodzenia, masz prawo wrócić do zasiłku.
Gdzie załatwia się formalności związane z założeniem firmy w Norwegii?
W celu założenia firmy w Norwegii wystarczy wejść na stronę urzędu Brønnøysund i wypełnić stosowany formularz wymagany do założenia firmy. W formularzu należy umieścić dane posiadacza firmy, nazwę firmy, jej siedzibę i zakres działań.
Jaką branżę mam zaznaczyć przy wypełnianiu wniosku o założenie firmy?
W większości przypadków Bregg sam przypisuje branżę. Możesz to jednak zrobić samodzielnie, pod tym adresem znajdziesz listę dostępnych w Norwegii branż: http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/nos_d383/nos_d383.pdf
Czy moje nazwisko, wymagane w nazwie firmy jednoosobowej, może być pomijane w sytuacjach mniej oficjalnych, jak w reklamach czy na wizytówkach?
Nie ma znaczenia czy właściciel posługuje się nazwą skróconą przedsiębiorstwa, czy używa nazwy pełnej, jest to kwestia indywidualna.
Jak mogę zmienić adres firmy?
wszystkich zmianach trzeba informować Brønnøysundregistrene, a także bank, operatora sieci, ubezpieczalnię itp. Na stronie http://www.brreg.no/blanketter/hovedblankett.html znajdź "Forenklet registermelding - blankett for Enkeltpersonforetak" i wypełnij pole 1.1: pełna nazwa firmy i numer organizacyjny; pole 2.2: zmiana/nowa informacja; pole 4: nowy adres firmy; pole 18: data i podpis. Wypełniony formularz należy wydrukować i wysłać pocztą.
Czy zmiana nazwy firmy jest płatna?
W przypadku, gdy firma jest zarejestrowana jedynie w Enhetsregisteret, zmiana nazwy firmy jest bezpłatna. W przypadku, gdy firma jest zarejestrowana w Foretaksregisteret, zmiana nazwy drogą elektroniczna kosztuje 2 265 NOK, a drogą tradycyjną 2 832 NOK.
Jaki dokument jest potrzebny do zmiany nazwy firmy?
Nazwy firmy dokonuje się poprzez wypełnienie tego samego formularza, co przy rejestracji przedsiębiorstwa.
Założyłem firmę w Norwegii. Czy mogę juz wystawiać faktury dla swoich klientów?
Pierwsze faktury możesz wystawiać dopiero, gdy założysz konto bankowe nowego przedsiębiorstwa w jednym z norweskich banków. Bardzo często potrzebne są także wpisy do dodatkowych rejestrów.
Czy w Norwegii mogę wziąć kredyt na start swojej firmy?
Tak, potrzebujesz jedynie biznesplanu i budżetu. Jeżeli bank uzna Twój projekt za bezpieczny finansowo, na pewno otrzymasz potrzebne pieniądze.
Czy w ramach jednej działalności, mogę świadczyć usługi z dwóch niepowiązanych ze sobą branż?
Tak, ale musisz obie branże uwzględnić przy określaniu zakresu swojej działalności.
Mam firmę w Polsce i chce otworzyć NUF w Norwegii. O czym muszę pamiętać?
Musisz przetłumaczyć dokumenty firmy na język norweski lub angielski i załatwić wypis z rejestru działalności gospodarczej, który potwierdzi dane Twojej firmy w Polsce.
Czy muszę posiadać kapitał własny, żeby otworzyć filię w Norwegii?
Nie, w celu założenia filii w Norwegii nie trzeba posiadać kapitału założycielskiego.
Jakie prawa i obowiązki ma filia założona w Norwegii?
Filia założona w Norwegii ma takie same prawa i obowiązki, jak zwykła norweska firma. W przypadku, gdy zyski filii nie przekraczają progu 5 mln NOK, firma nie musi przeprowadzać audytu oraz informować Rejestru Rachunkowego Firm o kwocie rocznych obrotów.
Niedawno rozpoczął się nowy rok. Jak mam numerować faktury?
Faktury numeruje się w kolejności, bez znaczenia czy rozpoczął się nowy rok, czy nie. Jeśli ostatnia faktura ubiegłego roku ma numer n, to pierwsza faktura ze stycznia musi mieć numer n+1.
Niedawno rozpoczął się nowy rok. Czy muszę nadawać moim klientom nowe numery?
Numery klientów pozostają niezmienione.
Co musi zawierać norweska faktura?
Na fakturze wystawianej przez norweskie firmy powinny znajdować się takie dane, jak: numer faktury, numer organizacyjny przedsiębiorstwa, data wystawienia faktury, data płatności, dane sprzedawcy, dane kupującego, numer konta bankowego sprzedawcy oraz cena towaru lub usługi.
Jak wygląda procedura zamykania firmy w Norwegii?
Jeśli zdecydujesz się na zamknięcie firmy w Norwegii, wystarczy, że wypełnisz odpowiedni dokument i wyślesz go do urzędu podatkowego. Warunkiem koniecznym do zamknięcia firmy jest brak zobowiązań wobec budżetu państwa. Stan prawny Twojej firmy nie może budzić zastrzeżeń.
Zamknąłem firmę w Norwegii. Czy musze złożyć deklarację podatkową?
Tak, zamknięcie firmy nie zwalnia z obowiązku złożenia rocznej deklaracji podatkowej za rok, w którym miało miejsce zamknięcie firmy.
Czy mogę zawiesić działalność gospodarczą?
Tak, musisz poinformować urząd skarbowy, że nie będziesz mieć dochodów oraz wyrejestrować się jako płatnik VAT-u.

II FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM FIRMY

Co to jest Altinn?
Altinn jest cyfrową platformą administracyjną, która stanowi narzędzie do dopełniania wielu formalności. Na portalu możliwy jest dostęp do większości norweskich organów władzy. Altinn jest doskonałą alternatywą dla osób, które nie maja czasu do osobistego stawienia się
w urzędzie.
Jakie sprawy można załatwiać za pośrednictwem portalu internetowego altinn.no?
Na portalu altinn.no można załatwić wiele różnych spraw, takich jak złożenie zeznania podatkowego czy rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne. Obecnie na stronie znajduje się ponad 1000 formularzy, a większość z nich można wypełnić w trybie online.
Czy przedsiębiorcy w Norwegii muszą składać deklarację podatkową?
Tak, obowiązkiem każdej osoby, która rozpoczyna działalność w Norwegii, jest złożenie deklaracji podatkowej i wysłanie jej do urzędu podatkowego. Na deklaracji należy wpisać przewidywana kwotę przychodów w całym roku obrotowym.
Kiedy muszę wpisać swoją firmę do rejestru VAT?
Przedsiębiorstwo może działać bez wpisu do rejestru VAT, aż do osiągnięcia obrotów firmy w wysokości 50 tysięcy NOK. Obrót firmy jest równoznaczny z przychodem przedsiębiorstwa, czyli oznacza kwotę, na którą w sumie wystawiono wszystkie firmowe faktury.
W momencie osiągnięcia obrotów firmy na poziomie 50 tysięcy NOK, należy wypełnić stosowną deklarację i zadbać o obowiązkowy wpis do rejestru VAT.
Czy przedsiębiorcy w Norwegii muszą składać deklarację VAT?
Tak, obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który przekroczył roczny obrót firmy na poziomie 50 tysięcy NOK, jest składanie, co 2 miesiące, deklaracji VAT do urzędu.
Jaki jest cel składania deklaracji VAT?
Deklaracje VAT stanowią wykaz, ile VAT-u wpłynęło do firmy (faktury wychodzące) lub ile wypłynęło (faktury kosztowe).
Jak sprawdzić, czy moja firma jest już w rejestrze VAT?
W celu sprawdzenia, czy Twoja firma jest już w rejestrze VAT, wystarczy wejść na stronę brreg.no i sprawdzić status firmy. Jeśli w opisie firmy znajduje się informacja Merverdiavgiftsregisteret to oznacza, że firma jest zarejestrowana w rejestrze VAT.
Jakie pozwolenia muszę załatwić, żeby otworzyć warsztat samochodowy?
Nie potrzebujesz żadnych pozwoleń, jeżeli oferowane przez Ciebie usługi nie będą związane z bezpieczeństwem (klimatyzacja, elektronika, blacharstwo itp.). Jeśli jednak zamierzasz świadczyć ww. usługi, musisz mieć uznany w Norwegii zawód mechanika.
Nie mam certyfikatów, ale znam się na norweskiej technologii. Jakie zlecenia mogę wykonywać, jeśli chcę otworzyć jednoosobową firmę budowlaną?
Możesz działać w dziedzinach, w których nie wymaga się tzw. godkjenning, np. możesz położyć kafelki w łazience, ale już nie membranę. Godkjenning to pewien rodzaj certyfikatu, potwierdzającego Twoje kwalifikacje w świetle norweskiego prawa.
Prowadzę działalność gospodarczą i chcę iść na macierzyński. Po jakim czasie przysługuje mi to prawo?
Przyszła mama musi otrzymywać dochód przez minimum 6 z 10 miesięcy poprzedzających planowany macierzyński.
Jestem Daglig Lederem w Enkeltpersonforetak (EPF). Czy mogę zatrudnić swojego małżonka?
Nie, nie możesz zatrudnić małżonka w swojej firmie.
Mam firmę w Norwegii. Czy małżonek może mi pomóc w prowadzeniu działalności?
Tak, formalnie nie trzeba tego nigdzie zgłaszać. Musisz tylko, podczas rozliczenia rocznego, podzielić szacowany dochód firmy wpisany we wniosku o kartę podatkową na dwie osoby.
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w Norwegii. W jaki sposób mam naliczaną składkę emerytalną?
Składka emerytalna zawarta jest w składce odprowadzanej za norweski ZUS, który wynosi 11%.
Mam własną firmę, ale nie wykupiłem ubezpieczenia. Czy mogę uzyskać bezpłatne leczenie w norweskim szpitalu, jeśli mój poprzedni pracodawca opłacał za mnie składki na ubezpieczenie?
Z usług medycznych możesz korzystać bezpłatnie, jeśli masz opłacony wkład własny, czyli egenandel. W przypadku chęci otrzymywania pieniędzy w czasie zwolnienia lekarskiego, trzeba wcześniej opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne (11%), która jest wliczona
w podatek.
Prowadzę działalność jednoosobową. Czy mam prawo do zasiłku chorobowego?
Jeśli opłacasz podstawową składkę na ubezpieczenie chorobowe, to zasiłek wypłacany będzie od 17 dnia choroby. Wysokość zasiłku zależy od średniej dochodów osiąganych w ciągu ostatnich 3 lat i stanowi 65% tej kwoty.
Moi klienci spóźniają się z zapłatą. Jak wysłać im upomnienie i naliczyć karę za zwłokę?
Jeżeli od wyznaczonego terminu zapłaty minęły dwa tygodnie, to musisz wysłać klientowi purring (upomnienie). Maksymalna kara w tym przypadku wynosi 70 NOK, a klient ma 14 dni na zapłatę. Kolejnym krokiem jest inkassovarsel (ostrzeżenia o inkasso) - zasady są takie same jak w przypadku purring. Ostatnim etapem jest wysłanie faktury do firmy windykacyjnej. Ona z kolei nalicza swoją opłatę
w wysokości 162 NOK plus procent.
Obecnie jestem właścicielem firmy jednoosobowej i nie mam ubezpieczenia. Jednakże kiedy byłem zatrudniony
w norweskiej firmie opłacałem podstawowe składki. Czy muszę płacić za pobyt w szpitalu?
Nie. Leczenie szpitalne wymaga opłaconego egenandelu, czyli własnego udziału w kosztach.
Jak długo muszę przechowywać dokumenty księgowe firmy?
Dokumenty księgowe firmy należy przechowywać przez okres 5 lat.
Czy muszę prowadzić ewidencję swoich narzędzi?
Tak, działalność musi prowadzić ewidencję całego swojego majątku, w tym także narzędzi.
Prowadzę działalność - stoisko z produktami sezonowymi. Czy muszę kupić kasę fiskalną?
Tak, jeżeli sprzedaż gotówkowa będzie opiewać na wyższe kwoty. W innym wypadku możesz prowadzić tzw. Kaseavstemming. Kwota obrotów, od której następuje obowiązek prowadzenia kasy jest ustalana w oparciu o grunnbeløp.
Przez jaki czas musze przechowywać dokumenty firmowe?
Karty czasu pracy powinny być przechowywane w archiwum 3,5 roku, a sprawozdania finansowe 10 lat.
Czy mogę w Norwegii wyrobić europejski NIP, który jest potrzebny do zakupu towaru w Unii bez VAT-u?
Norwegia nie jest krajem członkowskim, więc nie. Możesz natomiast nabyć w kraju unijnym towar z VAT-em tego państwa, na granicy zadeklarować jego wywóz, przez co otrzymasz zwrot podatku VAT-u. Wówczas będziesz musiał zapłacić jedynie norweski VAT, przy wjeździe do Norwegii.

III PRACOWNICY W FIRMIE

Chcę zatrudnić dodatkową osobę u siebie w firmie. O czym muszę pamiętać, zatrudniając pracownika?
Jeśli zdecydujesz się na zatrudnienie pracownika musisz pamiętać, aby dokonać wpisu w rejestrze pracodawców (NAV AA-registeret).
Z każdym pracownikiem musisz zawrzeć umowę. Każdy pracownik musi otrzymać numer personalny oraz kartę podatkową.
Ile mam czasu na zgłoszenie pracownika w NAV?
Zatrudnionego pracownika musisz zgłosić do NAV do piątku w tygodniu następnym po tygodniu, w którym powstało zobowiązanie.
Jak w Norwegii wygląda sprawa prowadzenia akt osobowych pracowników?
W Norwegii nie ma prawnych regulacji dotyczących zawartości akt pracownika. Pamiętaj jednak, że wszystkie obowiązki kadrowego wykonuje księgowy.
Czy badania okresowe są refundowane przez pracodawców?
Do kwestii tej pracodawcy podchodzą indywidualnie. Część z nich opłaca badania okresowe nie częstsze niż raz w roku, inni w ogóle nie zwracają kosztów badań.
Czym jest Innskuddpensjon?
Składka emerytalna to element składki ZUS, wynoszącej 7,8% dochodu pracownika. Do tego należy doliczyć OTP - dodatkową kwotę, którą pracodawca przekazuje na emerytury. Innskuddpensjon stanowi uzupełniającą umowę z pracodawcą, na podstawie której część pensji odciąga się na tzw. fond. Więcej pod adresem: http://www.nordea.no/Bedrift/Pensjon+og+liv/Tjenestepensjon/Innskuddspensjon+ITP/404214.html
Ile wynoszą koszty stałe wynikające z zatrudnienia pracownika w Norwegii?
Koszty stałe utrzymania pracownika w firmie to 26,3% wynagrodzenia brutto.
Czy podatek od pensji brutto pracownika oraz norweskiego ZUS-u należy odprowadzać, co miesiąc?
Wymienione opłaty powinny być opłacane przez przedsiębiorcę, co dwa miesiące.
Co to jest Arbeidsgiveravgift?
Jest to obowiązkowa opłata, która wynika z zatrudnienia pracownika. Jest to inaczej odpowiedni polskiego ZUS-u i wynosi od 0 do 14,1% dochodów brutto pracownika. Stawka zależy od strefy kraju, ale najczęściej trzeba płacić 14,1%.
Co to jest Ferienpenger?
Są to pieniądze, które są przeznaczone na urlop pracownika. Każdemu pracownikowi przysługuje co najmniej 10,2% ferienpenger od wypłaty brutto. Jest to stawka minimalna. Czasami firmy ustalają stawkę na wyższym poziomie.
Co to jest OTP?
Jest to obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne. OTP stanowi około 2% od wynagrodzenia brutto.
Jakie wydatki dodatkowe wiążą się z zatrudnianiem pracowników w firmie?
Pracodawca powinien zadbać o ubezpieczenie pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Bardzo często w kosztach firmy należy uwzględnić szkolenie w zakresie HMS, które jest odpowiednikiem polskiego BHP. Kosztem zależnym od pracodawcy są dodatkowe szkolenia dla pracowników związane ze zwiększaniem ich kwalifikacji, potrzebna odzież ochronna, telefon służbowy i inne udogodnienia lub karty branżowe. Pracodawcy płacą za zwolnienia chorobowe pracowników do 16 dni.
Co to jest Sykenpenger?
Sykenpenger jest to zasiłek chorobowy. Za 16 dni zwolnienia pracownika płaci jego pracodawca, później koszty ponosi NAV.
Czy od pensji pracowników pracodawca musi płacić podatek dochodowy?
Tak, od pensji brutto pracownika należy zapłacić obowiązkowo podatek dochodowy.

IV KOSZTY PROWADZENIA FIRMY W NORWEGII

Czy mogę płacić za towary i usługi zakupione na potrzeby firmy gotówką?
Zakupy gotówkowe możesz dokonywać jedynie do kwoty 10 000 NOK w ciągu jednego roku, aby mogły zostać wprowadzone do ewidencji księgowej firmy i zostać rozliczone jako koszty firmy.
Mam problem z kosztami firmy. Co w zasadzie można tu uwzględniać?
Każdy wydatek poniesiony bezpośrednio na działalność firmy jest traktowany jako koszt firmy, np. abonament telefoniczny, jeżeli potrzebujesz telefonu do pracy.
Czy posiadając telefon służbowy, muszę od rachunku odliczać połączenia prywatne, czy mogę wszystko wrzucić
w koszty?
W Skatteetaten możesz znaleźć instrukcję obliczania dokładnego kosztu za rachunek telefoniczny, z uwzględnieniem prywatnych połączeń.
Czy mogę odliczyć koszty benzyny, jeśli w celach firmowych korzystam z prywatnego samochodu?
Firmy jednoosobowe mogą skorzystać z prawa do odliczenia benzyny i innych kosztów związanych z eksploatacją pojazdu.
Jakie informacje muszą się znaleźć w książce jazdy? Czy będę musiał zbierać paragony za benzynę?
Książka jazdy powinna zawierać datę, cel podróży, trasę oraz ilość kilometrów. Paragony udowadniające zakup paliwa nie są potrzebne.
Czy rata kredytu na samochód służbowy może być wliczona w koszty firmy?
Nie. Jedynie odsetki kredytu i amortyzacja mogą być uznane za koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
Czy mogę wliczyć w koszty ratę leasingu?
Tak.
Mam umowę na dwa mieszkania, ale mieszkam tylko w jednym z nich. Czy kwoty jakie wydaję na wynajem i rachunki drugiego lokalu mogę wrzucić w koszty firmy?
Tak, jeżeli drugie mieszkanie pełni funkcję siedziby firmy.

V PODATEK DLA NORWESKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Jakie podatki muszą płacić przedsiębiorcy w Norwegii?
Przedsiębiorcy muszą płacić podatek dochodowy w wysokości 22% od zysku firmy, składkę na ubezpieczenie społeczne w wysokości 11,4% od zysku firmy oraz podatek VAT (MVA), jeśli firma jest wpisana w rejestrze podatników VAT. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników musi dodatkowo zapłacić podatek od zatrudnienia pracownika, który wynosi 14,1% od pensji brutto pracownika.
Mam firmę jednoosobową. Czy mogę skorzystać z odliczenia kwoty wolnej od podatku?
Kwota wolna od podatku dotyczy firm jednoosobowych, ale nie dotyczy spółek i innych form działalności gospodarczej, w której podmiot jest osobą prawną.
Jak otrzymać numer identyfikacji podatkowej?
Najpierw należy zarejestrować firmę w Enhetsregisteret (Rejestrze Podmiotów Gospodarczych). W tym celu rejestracji musisz wypełnić dokument Samordnet registermelding (BR-1010). Formularz dostępny jest online, na portalu Altinn.no lub w wersji tradycyjnej (http://www.brreg.no/blanketter/blankettoversikt.html), którą należy wydrukować i przesłać do Brønnøysundregistrenew.
Ile wynosi podatek dochodowy dla przedsiębiorców w Norwegii?
Podatek dochodowy wynosi 22% od przychodu przedsiębiorstwa.
Ile wynosi norweski odpowiednik polskiego ZUS-u?
Norweski podatek, odpowiednik polskiego ZUS-u, stanowi 11,4% od przychodu przedsiębiorstwa.
Jak wygląda system płacenia podatków w Norwegii?
Przedsiębiorca w Norwegii zobowiązany jest do zdeklarowania w każdym roku obrotowym przewidywanej kwoty zysku. Od wyliczonej sumy, urząd liczy podatek w wysokości 33,4%, czyli podatek dochodowy w wysokości 22% i norweski ZUS w wysokości 11,4%. Otrzymaną kwotę urząd dzieli na 4 równe raty, które przedsiębiorca musi wpłacać do urzędu w określonym terminie w formie zaliczek.
Do kiedy trzeba wpłacić zaliczki na podatek w ciągu roku obrotowego?
Pierwsza rata jest płatna do 15 marca, a kolejne do 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia.
Nie płaciłem zaliczek na podatek przez cały rok. Co teraz?
Jeśli przedsiębiorca nie płacił zaliczek przez cały rok, może dokonać przelewu środków na przełomie kwietnia i maja, w czasie, gdy Urząd Podatkowy prześle zeznanie podatkowe za poprzedni rok. W dolnej części otrzymanego zeznania znajduje się numer konta oraz KID. Te dane służą do przelania określonej sumy na poczet zaliczek. Przedsiębiorca sam określa wysokość kwoty.
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Zeznanie podatkowe należy złożyć do 31 maja. W zeznaniu należy uwzględnić swoje dochody i podać kwotę podatku do zapłaty.
Mam niedopłatę za podatek. Co teraz?
W rocznym rozliczeniu podatkowym, które otrzymałeś z urzędu, jest informacja o wysokości dopłaty do podatku i terminie uregulowania płatności. Minusem takiej sytuacji jest to, że urząd do niedopłaty dolicza odsetki.
Co oznacza skrót MVA?
MVA to inaczej odpowiednik polskiego VAT-u, który w Norwegii wynosi 25%.
Czy wszystkie norweskie przedsiębiorstwa muszą płacić VAT?
Niektóre branże w Norwegii są zwolnione z obowiązku płacenia VAT-u (MVA). Takie podmioty gospodarcze, jak firmy bankowe lub ubezpieczeniowe nie muszą płacić podatku.
Czy spółka AS musi opłacać MVA, co dwa miesiące?
Jeśli spółka AS nie osiągnęła obrotów na poziomie 1 mln NOK, może płacić MVA raz do roku.
Które usługi w Norwegii nie są objęte podatkiem?
W Norwegii podatkiem nie są objęte usługi zdrowotne, finansowe, ubezpieczeniowe oraz kulturalne (bilet do kina lub teatru).
Jak jest rozliczany podatek VAT w Norwegii?
W Norwegii podatek VAT rozliczany jest w postaci deklaracji, które zazwyczaj przedsiębiorcy musza składać, co dwa miesiące (dokładną listę terminów publikuje Urząd Podatkowy).
Czy deklaracje podatkowe można składać w formie elektronicznej?
Tak, deklaracje można składać za pomocą portalu internetowego altinn.no.
Czy od każdej kwoty przychodów brutto firmy jednoosobowej należy odprowadzać podatek?
Ze względu na koszty prowadzenia biznesu w Norwegii, suma przychodów nie jest tak istotna, co suma zysków firmy. To właśnie na jej podstawie urząd oblicza podatek dochodowy. Minstefradrag to kwota wolna od podatku, która przysługuje jedynie pracownikom.
Wkrótce zamknę biznes w Norwegii i chciałabym rozliczyć podatek roczny. Czy mogę to zrobić teraz, przed końcem okresu rozliczeniowego?
Niestety nie. Rozliczenie roczne biznesu w Norwegii należy wykonać po uzyskaniu Selvangivelse, które otrzymuje się dopiero po Nowym Roku.
Prowadzę firmę jednoosobową. Czy do naliczania podatku używa się tego samego formularza, co w przypadku zamawiania skattekort dla osób prywatnych?
Tak, potrzebny będzie ten sam dokument, jednak trochę inaczej wypełniony. Kwestię tę możesz załatwić telefonicznie,
osobiście w Skatteetaten lub za pomocą przesyłki pocztowej.
Chciałbym zakupić towar bez podatku VAT w Unii Europejskiej. Czy muszę posiadać europejski NIP i czy mogę wyrobić go w Norwegii?
Norwegia nie jest członkiem UE, więc nie możesz starać się o nadanie europejskiego numeru NIP. Jeśli chcesz uniknąć opłaty za europejski VAT za towar zakupiony w UE, musisz zgłosić zamiar wywozu towaru w celu odzyskania podatku VAT. Wówczas VAT opłacisz jedynie przy wjeździe do Norwegii
Jestem nauczycielem i moje dochody przekraczają 50 tys. NOK. Udzielam także korepetycji. Czy mogę być zwolniony z opłaty za VAT?
Tak, nauczyciele posiadają zwolnienie z VAT-u i nie muszą płacić podatku, nawet jeśli ich roczny obrót przekroczy 50 tys. NOK. Nauczyciele nie mogą jednak odliczyć należności z kosztów firmy.
Czy mogę starać się o zmniejszenie podatku jeśli mam kredyt hipoteczny?
Tak, o nową kartę podatkową możesz ubiegać się przez MinSide lub osobiście w urzędzie podatkowym. Wówczas musisz wstępnie obliczyć sumę odsetek jakie zapłacisz w nadchodzącym roku, po czym kwotę tę umieszczasz na karcie podatkowej.
Cofnij odpowiedź

Poniżej możesz zostawić swój komentarz

Pola z * są obowiązkowe

Komentarz*
Imię*
Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

58 odpowiedzi na artykuł "Firma w Norwegii"

Pati87
Opłaca się założyć firmę w Norwegii?
ODPOWIEDZ
Norbert
Oczywiście! Firma w Norwegii to wspaniały pomysł na biznes.
Dawid22
Jak najbardziej, trzeba oczywiście dużo poczytać o norweskiej firmie, zanim się ją założy.
Endi
Tak, zarówno norweska spółka jak i norweskie przedsiębiorstwo - działalność jednoosobowa, bardzo się opłacają, choć kiedyś wydaje mi się biznesowo była łatwiejsza Norwegia biznes bardziej się opłacał i było jakoś łatwiej.
Ananas
Moja spółka w Norwegii nie idzie, chyba jednak mogłem zostać przy działalności jednoosobowej, choć ogólnie jak ktoś ma dobry plan to polecam własne przedsiębiorstwo Norwegia jako państwo na pewno sporo pomaga i ułatwia życie przedsiębiorcom.
Mariusz
Witam.. Pracuje w norwegii już około 7 lat i sądzę że przyszedł czas na własny biznes.. Moje pytanie do was brzmi,. Czy w sektorze budowlanym (zbrojenia, szalunki, beton) się opłaca? Obecnie jestem zatrudniony w norweskiej firmie około 16 tys nok na 2 tyg. Czy bardziej się opłaci mieć własny biznes?
ODPOWIEDZ
Małgorzata
Trudno powiedzieć, co będzie bardziej opłacalne, wszystko zależy od ilości klientów, zleceń i cen, jakie ustalisz
MartaSS
Firma jednoosobowa chyba się najbardziej opłaca, jak tak patrzę na to co Norwegia ma do zaoferowania.
ODPOWIEDZ
Ewa
Moim zdaniem, każdego rodzaju firma, jaką Norwegia ma do zaoferowania się opłaca. Tam się robi dobry biznes.
Jacek88
Firma to dobry plan, szczególnie w takim miejscu jak Norwegia. Jak się poczyta to naprawdę jest to super sprawa.
ODPOWIEDZ
ReniaG
Nie wiem co przeraża mnie bardziej, firma czy Norwegia... Wszystko wydaje się być takie trudne.
ODPOWIEDZ
Tomeczek
Tylko się wydaje, serio, opłaca się firma i Norwegia to wcale nie takie złe miejsce!
Szymon
Najlepsza decyzja to firma w takim kraju jak Norwegia. Niesamowity zysk, naprawdę.
Radek85
Własna firma to zawsze dobry pomysł i nie ma co się bać, bo Norwegia to super kraj.
ReniaG
Może i macie racje, jak poczytałam więcej to firma wydaje się być ok i nawet ta Norwegia mniej straszna.
Michałxx
Firma jest dobrym pomysłem? Bo mnie trochę przeraża ta Norwegia. Czy warto w ogóle coś robić?
ODPOWIEDZ
Ania7
Pewnie że to dobry pomysł, żeby firma była w Norwegii! Naprawdę warto!
Błażejo
Czasami firma bywa trudna do ogarnięcia, ale Norwegia raczej jest dobrym miejscem na biznes.
Michałxx
Czyli firma to wcale nie taki zły pomysł? Norwegia to na pewno dobre miejsce?
Ania7
Oczywiście, że Norwegia to dobre miejsce! Firma tam naprawdę się opłaca!
przemek
Co byście powiedzieli, gdybym chciał założyć firmę w Norwegii, która miałby się zajmować sprzedażą dewocjonaliów? Czy taka norweska firma ma szansę utrzymać się na rynku?
ODPOWIEDZ
kaja97
Ja myślę, że spoko. W Norwegii jest dużo osób wierzących i uważam, że wszędzie takie firmy są potrzebne. Moim zdaniem taka norweska firma może się przydać.
Laura
Ja się zgadzam, że takie firmy są potrzebne. Licz się tylko z tym, że to nie będzie jakaś super dochodowa norweska firma.
facet
Oj, Laura zdziwiłabyś sie, gdybys wiedziała, ile na tym można zarobić... :) Wydaje mi się, że to może być norweska firma wcale nie gorsza od innych.
Jacob
No pewnie, że nie będzie odbiegać. Normalna norweska firma, jak każda inna.
bee98
A ja myślę, że taka norweska firma może mieć gorsze obroty.
jamesd
Mylisz się. Jest taka jedna norweska firma, która sprzedaje dewocjonalia i prosperuje świetnie.
mirq
Na pewno warto spróbować. Taka norweska firma ma dużą szansę się udać.
janek
Jak zarządca dobry, to i norweska firma dobra.
darros
Wszystko w Twoich rękach. Jak norweska firma będzie dobrze prowadzona i z pomysłem, to sama branża już nie jest taka istotna.
bee98
Mi się wydaje, ze branża ma właśnie duże znaczenie. Norweska firma może być prowadzona dobrze, ale mieć małe zyski, bo branża jest kiepska.
Laura
Ja też uważam, że norweska firma z kiepską branżą szału nie zrobi.
monster
hejo jaka norweska firma sie teraz opłaca?
ODPOWIEDZ
rafik
norweska firma transportowa zawsze była w cenie
thomas38
Norweska firma z branży produkcyjnej też może się udać.
Jeronimo
Powiedz jaka norweska firma Cię interesuje a powiem Ci czy to dobry wybór.
monster
No właśnie nie mam pomysłu i szukam inspiracji. Marzy mi się norweska firma, tylko nie wiem, w co pójść.
Dorka
Dam Ci dobrą radę: Idź w to, w czym się najlepiej czujesz, na czym się najlepiej znasz. Wtedy norweska firma Ci się uda.
sołtys
Racja. Nie ma się co brać za coś, o czym się nie ma pojęcia. Jeśli marzy Ci się norweska firma, to nie popełniaj tego błędu, tylko dobrze się zastanów, co potrafisz robić.
kitka96
Hej! Słuchajcie, jak to jest z inwentaryzacją? Każda norweska firma musi ją przeprowadzać?
ODPOWIEDZ
danny
Niestety chyba każda norweska firma musi, tylko ciekawe jak często
Basia
W Polsce wystarczy raz do roku, a jak często norweska firma firma robi inwentaryzację to nie wiem
Domi34
Ludzie, a to prawda, że norweska firma może się ubiegać o niezapłacone faktury drogą urzędową?
ODPOWIEDZ
Jeronimo
Pewnie, że prawda, a co? To bardzo dobry pomysł. Co druga norweska firma ma taki problem i musi sobie jakoś radzić, a często same upomnienia nie wystarczają.
cute995
To dziwne, że w dzisiejszych czasach firma ma takie problemy, że taka może być norweska rzeczywistość...
PiotrekD
dziwne i smutne zarazem. Faktem jest, że norweska firma nie musi od razu posługiwac się urzędem.
answer54
Jasne, ze nie musi. Norweska firma zwykle zaczyna oerd zwykłego upomnienia. Jak po kilku takich upomnieniach nie ma efektu, to sprawa idzie do urzędu.
szeryf
I prawidłowo. Każda norweska firma powinna płacić wszystko na czas. W końcu po coś są te terminy na fakturach...
Overlocked
Jaka norweska firma jest najlepsza - jednoosobowa czy spółka?
ODPOWIEDZ
Jeronimo
Wydaje mi sie, że jak juz norweska firma to raczej spolka
Kasia-Kasiunia
Overlocked to sie nie da tak generalizować, ze ta jest lepsza a ta gorsza. Wszystko zależy od tego co to za firma. Może być spółka co działa słabo albo norweska firma jednoosobowa co działa rewelacyjnie.
Jumbo
Zgadzam się z przedmówcą. Co jest w ogóle za pytanie? Jasne, ze każda norweska firma jest inna.
hrabia
Twoja norweska firma wtedy będzie dobra, jak będziesz o nią dbać.
Dariusz
Czy zakładając norweski biznes w formie spółki AS trzeba posiadać stały numer personalny?
ODPOWIEDZ
Beata
Jeżeli norweski biznes ma funkcjonować jako spółka AS, to przynajmniej jeden z udziałowców powinien posiadać stały numer personalny.
Kociak96
A norweska firma jednoosobowa musi?
Postman
Norweska firma jednoosobowa raczej nie potrzebuje :-)
anka
Ale dobrze jeśli norweska firma ma taki numer

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Wszelkie prawa zastrzeżone ©
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Imię
Email

Kontakt