Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

Kiedy wpisać norweską firmę do MVA?

Działalność przedsiębiorstw w Królestwie Norwegii podlega ustawie o podatku VAT. Pełna treść ustawy zatytuowanej „Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)„ znajduje się na stronie https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-58.

Co to jest MVA?

 • Podatek VAT w Norwegii (norw. merverdiavgift, czyli w skrócie MVA, potocznie moms) to podatek obrotowy nakładany na wszelkiego rodzaju sprzedaż i świadczenie usług w Norwegii.
 • Norweski VAT dzieli się na trzy grupy:
  - podstawową - 25%,
  - zredukowaną - 15%,
  - niską - 12%.
  Stawka podstawowa dotyczy większości towarów i usług, zredukowana (15%) odnosi się do produktów spożywczych i napojów, natomiast stawka niska (12%) związana jest z usługami transportowymi (transport osób) oraz m.in. biletami do kina.

Od kiedy firma płaci podatek VAT?

Początkowo firmy w Norwegii wystawiają faktury z 0% MVA. Następnie każde norweskie przedsiębiorstwo, którego obroty w ciągu 12 kolejnych miesięcy przekroczą 50 000 NOK ma obowiązek dokonania wpisu do rejestru MVA. W następstwie wpisu obok numeru organizacyjnego firmy pojawia się skrót MVA a kolejne faktury będą już zawierały 25% podatku VAT.
 • Limit 50 000 NOK liczy się od momentu rozpoczęcia wystawiania faktur przez kolejne 12 miesięcy, a po upływie tego czasu limit się zeruje.
 • Po dokonaniu wpisu do MVA na stronie www.brreg.no pojawia się zapis: Registrert i Merverdiavgiftsregisteret (co oznacza „zarejestrowany w rejestrze VAT”).
 • Limit 50 000 nok dotyczy większości przedsiębiorstw, natomiast dla organizacji charytatywnych i non-profit maksymalna kwota obrotów wynosi 140 000 nok.

Jak dokonuje się wpisu norweskiej firmy do MVA?

Czy można dokonać wcześniejszego wpisu w rejestrze MVA?

Tak, w następujących przypadkach:
 • W związku z planowanym przeprowadzeniem transakcji przekraczających limit 50 000 nok w ciągu najbliższych 3 tygodni. W takim przypadku można od razu dokonać rejestracji w MVA wraz ze złożeniem wniosku o wcześniejszą rejestrację a także można wystawiać faktury z VAT’em już od pierwszej faktury.
 • Kiedy firma poczyniła zakupy na kwotę minimum 250 000 nok zanim zaczęła fakturować.

Czy opóźnienie w dokonaniu rejestracji do MVA skutkuje poniesieniem jakichś konsekwencji?

Tak, konsekwencją jest naliczenie przez urząd podatkowy odsetek od kwoty podatku powstałej w momencie konieczności dokonania wpisu.

W jaki sposób firma powinna rozliczać się z norweskim urzędem skarbowym z podatku VAT po dokonaniu wpisu do rejestru MVA?

Podatek VAT rozliczany jest w formie deklaracji podatkowej, w której wykazane zostają wszystkie koszty i przychody firmy. Deklarację podatkową składa się elektronicznie poprzez portal altinn.no w wyznaczonych terminach. W deklaracji podatkowej rozliczany jest również import towarów. Obowiązek naliczenia i rozliczenia podatku VAT spoczywa na danej firmie.

Jakie są terminy składania deklaracji MVA w Norwegii?

 • Większość firm w Norwegii składa deklarację VAT co 2 miesiące w wyznaczonych terminach (zazwyczaj jest to 1 miesiąc + 10 dni miesiąca następnego, wyjątek stanowi jedynie okres 3):
Termin składania deklaracji VAT w 2022r.
12 3 4 5 8
I-II III-IV V-VI VII-VIII IX-X XI-XII
10.04. 30.06. 31.08 10.10. 10.12. 10.02.
 • Firmy zarejestrowane jako podatnik VAT od co najmniej roku, mogą ubiegać się o coroczne składanie raportu, jeśli obroty nie przekraczają 1 miliona nok. Deklaracje składają wtedy do końca marca następnego roku.
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się rolnictwem, hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, leśnictwem lub rybołówstwem zobowiązane są do składania wniosków rocznych oraz opłacenia podatku do 10 kwietnia następnego roku. W tej deklaracji VAT można również uwzględnić obrót z innych branż, jeśli obrót z tego tytułu nie przekracza 30 000 NOK w ciągu roku. W przypadku przekroczenia tego limitu, należy dokonać niezależnej rejestracji VAT innej działalności. Trzeba to zrobić, nawet jeśli obrót z innych firm nie przekracza 50 000 nok.
 • W przypadku ubiegania się o roczną deklarację VAT, termin złożenia wniosku upływa 1 lutego w roku dochodowym. W sytuacji składania wniosku o roczną deklarację VAT, ale płatną w ratach, wniosek o to musi wpłynąć do urzędu skarbowego najpóźniej do 1 grudnia, aby mógł on obowiązywać na kolejny rok.
 • W deklaracji podatkowej należy uwzględnić przede wszystkim wyciągi z rachunku bankowego za dany okres czasu (kontoutskrifter), faktury przychodowe oraz faktury i paragony kosztowe a także inne dokumenty, np. karta pojazdu czy umowa najmu lokalu.
 • Termin złożenia deklaracji jest jednocześnie ostatecznym terminem na uregulowanie płatności.
 • Za opóźnienie w zapłacie podatku VAT naliczane są odsetki za zwłokę.Ponadto można zostać ukaranym grzywną za spóźnienie lub niedostarczenie obowiązkowych informacji do Urzędu Skarbowego lub za oczywiste błędy w dostarczonych informacjach.
 • Raport VAT należy przesłać nawet w przypadku braku obrotów w danym okresie.

Co zrobić w sytuacji, gdy kwota kolejnej z faktur przekracza granicę 50 000 nok, firma nie jest jeszcze zarejestrowana w rejestrze MVA, ana fakturze mamy już obowiązek naliczenia podatku VAT?

W powyższym przypadku mamy do wyboru kilka opcji:
 • Należy wystawić fakturę bez VAT’u oraz dodać adnotację, iż firma jest w trakcie rejestracji w rejestrze MVA, a vat zostanie dofakturowany. Po dokonaniu wpisu wysyłamy fakturę na sam VAT z dopiskiem, której faktury on dotyczy.
 • Można również po dokonaniu rejestracji w MVA skredytować pierwszą fakturę wystawioną bez VAT’u, a następnie wystawić nową fakturę z VAT’em.

Jak zgłosić i zapłacić podatek VAT za zakup oraz import towarów z zagranicy?

 • Firmy nie zgłoszone jeszcze do rejestru MVA podatek VAT za importowane towary powinny opłacić w urzędzie celnym lub za pośrednictwem przewoźnika.
 • Przedsiębiorstwa już wpisane do rejestru MVA podatek VAT za importowane towary ujmują w deklaracji VAT. Podstawa VAT dla importu wyliczana jest od wartości celnej. Wartość celna to kwota zapłacona za przedmiot za granicą, łącznie z kosztami transportu do Norwegii, ubezpieczeniem, kosztami opakowania itp. oraz wszelkie opłaty celne i akcyzowe. W przypadku zgłoszenia importu towarów do Agencji Celnej, otrzyma się przegląd zgłoszenia celnego w Altinn drugiego dnia roboczego następnego miesiąca. Przegląd ten zawiera wszystkie odprawy celne dokonane w danym okresie. Zgłoszenie celne w Altinn może być przydatne przy wypełnianiu deklaracji VAT.
 • Firmy nabywające usługi podlegające opodatkowaniu VAT z zagranicy, muszą same obliczyć norweski podatek VAT od importu. Nazywa się to obowiązkiem odwrotnego obciążenia i należy go zgłosić do norweskiego urzędu podatkowego. W przypadku firm nie wpisanych do rejestru MVAnależy przesłać formularz zwany powiadomieniem VAT o obowiązku odwrotnego obciążenia. Firmy już zarejestrowane w rejestrze VAT muszą obliczyć norweski podatek VAT od importu i zgłosić to w deklaracji VAT.
 • Nabywając usługi, które można dostarczyć zdalnie z zagranicy (takie jak oprogramowanie i usługi konsultingowe dostarczane przez internet), należy uwzględnić je w deklaracji VAT, gdy zakup dotyczy usługi, która podlegałaby opodatkowaniu, gdyby pochodziła z norweskiego przedsiębiorstwa.
 • Prezenty z zagranicy do wartości 1 000 nok zwolnione są z podatku VAT.

Czy zagraniczny kontrahent przeprowadzający transakcje z norweską firmą powinien dokonać jakichś formalności w Norwegii?

 • W sytuacji, gdy np. polska firma przeprowadzi z firmą norweską transakcje na kwotę przekraczającą 50 000 koron, będzie zobowiązana (podobnie jak wszystkie firmy działające na terenie Norwegii), dokonać wpisu swojej firmy do norweskiego rejestru MVA.
 • Przedsiębiorstwa wywodzące się z Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzyskały istotne ułatwienia dzięki podpisanej umowiezNorwegią w sprawie wymiany informacji i wzajemnej pomocy w zakresie pobierania podatkuVAT. W efekcie zostały one zwolnione z obowiązku posiadania norweskiego reprezentanta ds. MVA.
 • Z dniem 1 kwietnia 2017 zmieniły się zapisy w norweskiej ustawie o VAT, które dotyczą reprezentacji zagranicznych firm zarejestrowanych w Norwegii (czyli NUF). Na mocy nowelizacji ustawy norweski reprezentant VAT już nie jest obowiązkowy dla firm polskich działających w Norwegii i rozliczających podatek VAT w Norwegii.
Cofnij odpowiedź
Poniżej możesz zostawić swój komentarz
Pola z * są obowiązkowe
Komentarz*
Imię*
Email*
0 odpowiedzi

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email