Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

VAT W NORWEGII

1. Podatek VAT w Norwegii – podstawowe informacje
2. Stawki VAT w Norwegii
3. Wymóg płacenia podatku VAT
4. Import towarów do Norwegii

Podatek VAT w Norwegii – podstawowe informacje

Podatek VAT w Norwegii (norw. merverdiavgift, czyli w skrócie MVA, potocznie moms) to podatek obrotowy nakładany na wszelkiego rodzaju sprzedaż i świadczenie usług w Norwegii. Skonstruowany jest na zasadzie wartości dodanej (czyli pobierany podczas każdego etapu obrotu towarami i usługami - a więc od momentu rozpoczęcia produkcji danego towaru, poprzez jego nabycie przez kolejnych pośredników aż do chwili sprzedania go ostatecznemu konsumentowi).

Od 1 stycznia 2018r. w Norwegii obowiązują 3 poziomy stawki VAT:

VAT w Norwegii - stawki

Wymóg płacenia podatku VAT

Wymóg płacenia podatku VAT dotyczy przedsiębiorców, których obrót w ciągu 12 kolejnych miesięcy przekroczy 50 tysięcy NOK. Wówczas właściciel jest zobowiązany zgłosić swoją firmę do norweskiego rejestru płatników VAT (Merverdiavgiftsregisteret). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie norweskiego urzędu podatkowego https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/registrere-endre-slette/. Rejestracji można dokonać poprzez portal https://www.altinn.no/ lub w lokalnym urzędzie podatkowym (skattekontoret), dołączając przy tym wszystkie faktury wystawione do tej pory. Po wpisie do rejestru płatników VAT obok numeru organizacyjnego firmy pojawi się skrót MVA. Przedsiębiorca zobowiązany będzie dodać podatek VAT już do pierwszej faktury wystawionej po przekroczeniu progu. Od tego momentu firma powinna do każdej wystawionej faktury doliczać podatek VAT (bez względu na to, czy faktura została wystawiona dla osoby fizycznej czy firmy). Wpis do rejestru VAT jest więc równoznaczny z obowiązkiem prowadzenia księgowości w firmie zgodnie z norweskimi przepisami (ustawa o księgowości z dn. 19 listopada 2004 nr 73, ustawa o podatku VAT), a sama firma jest zobowiązana do naliczania i uiszczania podatku od sprzedaży towarów i usług. VAT w Norwegii - płatność Podstawą rozliczenia VAT’u w Norwegii jest deklaracja MVA. Jest ona składana cyklicznie 6 razy w roku za 2 miesięczne okresy. Deklarację składa się na platformie https://www.altinn.no/. W deklaracji podatkowej należy uwzględnić przede wszystkim wyciągi z rachunku bankowego za dany okres czasu (kontoutskrifter), faktury przychodowe oraz faktury i paragony kosztowe a także inne dokumenty, np. karta pojazdu czy umowa najmu lokalu.

Należy pamiętać, iż termin złożenia deklaracji jest jednocześnie ostatecznym terminem na uregulowanie płatności: VAT w Norwegii - terminy płatności Szczegółowe informacje dotyczące deklaracji VAT znajdują się na stronie norweskiego urzędu skarbowego:
https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/vat-return/

Import towarów do Norwegii

Ważnym aspektem dotyczącym VAT’u w Norwegii jest kwestia importu towarów z innych państw. W takim przypadku podatek VAT liczy się od wartości statystycznej danego towaru na norweskim rynku (która zazwyczaj jest wyższa od rzeczywistej ceny importowanego produktu). Podatek VAT wynosi 25% na wszystkie importowane towary oraz usługi – za wyjątkiem książek. Kwota wolna to 1000 koron i do tej kwoty możemy wwieźć na teren kraju np. prezenty (szczegóły na stronie https://www.toll.no/no/varer/gaver/). Ponadto na niektóre towary (m.in. na żywność czy odzież) może być nałożony podatek celny. Aby uzyskać konkretne informacje, za co i w jakiej wysokości zostanie nałożony podatek VAT oraz cło za wwiezienie towarów na teren Norwegii, warto skorzystać z kalkulatora na stronie norweskiego urzędu celnego: https://www.toll.no/no/verktoy/importkalkulator/ VAT w Norwegii - import ● W związku z tym, iż wszystkie towary nabywane w Polsce także obłożone są podatkiem VAT, w przypadku wwiezienia ich na teren Norwegii należy ten podatek zapłacić kolejny raz. Niemniej w związku z tym, iż Norwegia leży na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego wiele procedur transakcyjnych z państwami członkowskimi UE zostało bardzo uproszczonych. Aby więc uniknąć podwójnego płacenia podatku powinno się od polskiego sprzedawcy pobrać fakturę eksportową z 0% VAT. Następnie aby otrzymać zwrot podatku VAT za zakupiony poza granicami Norwegii towar należy udać się do jednego z 55 punktów Cash Refund Counter, znajdujących się na przejściach granicznych, lotniskach, promach czy statkach (więcej informacji znajduje się na stronie https://www.globalblue.com/). Do punktu koniecznie trzeba zabrać ze sobą zakupiony towar, paszport lub dokument tożsamości oraz czek Global Refund.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email