Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR
OBSŁUGUJEMY
TWÓJ BIZNES
W NORWEGII

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia Ogólne
1. Użytkownik portalu oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności i przyjął do wiadomości jej treść w przypadku nabycia lub skorzystania z usług świadczonych przez Quali.
2. Quali zastrzega sobie prawo do zmiany treści w Polityce Prywatności. Zmiany te nie mogą jednak naruszyć kluczowej zasady, która mówi o tym, że Quali nie prowadzi sprzedaży ani nie udostępnia podmiotom trzecim danych personalnych oraz adresowych klientów i użytkowników korzystających ze świadczonych przez Quali usług.
3. Osoby korzystające z portalu Quali, użytkownicy oraz klienci są zobowiązani do przestrzegania Polityki Prywatności, która znajduje się na stronie www.quali.no.

Administrator Danych
4. Administratorem danych jest firma QUALI NORGE BRAKOWSKI z siedzibą przy ulicy Knattenlia 5, 2150 ÅRNES, o numerze organizacyjnym: 916 779 607.
5. Ochrona danych osobowych użytkowników odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe
6. Użytkownik podczas korzystania z serwisów należących do Quali może zostać poproszony o podanie wybranych danych osobowych za pośrednictwem specjalnego formularza.
7. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 6 w większości przypadków nie są danymi wrażliwymi – użytkownik podaje imię oraz adres email.
8. W przypadku wypełniania formularza dotyczącego zamówienia konkretnej usługi oferowanej przez portal Quali użytkownik zostanie poproszony o podanie pełnych danych osobowych niezbędnych do prawidłowego przetworzenia zamówienia.
9. Dane osobowe, o których mowa w punktach 6-8 są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu i świadczenia oferowanych usług. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia wykonanie czynności.
10. Quali szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników – w tym celu stosowany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
11. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i ukształtowania treści Umowy oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a ich przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której określone dane dotyczą.
12. Każda osoba, której dotyczą dane (jeśli Quali jest ich administratorem) ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
13. Usunięcie danych następuje na skutek cofnięcia zgody lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
14. Quali zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody jedynie w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub w sytuacji, gdy przepisy krajowe, unijne lub prawa międzynarodowego obligują do retencji tych danych.
15. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie gromadzonych przez portal danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem: post@quali.no.

Zamawianie usług
16. W celu zamówienia usług świadczonych przez Quali za pośrednictwem witryny internetowej www.quali.no, należy podać we wskazanym polu dane adresowe, które są niezbędne do realizacji wybranej usługi.
17. Przekazane przez użytkownika dane będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówionej usługi, z zastrzeżeniem punktów
18-19.

Nieoczekiwane wiadomości
18. Quali zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, które wyraziły zgodę na obowiązującą Politykę Prywatności, i których dane osobowe posiada.
19. Wiadomości wysyłane są okazjonalnie.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone ©
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Imię
Email