Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR
Z NAMI
POPROWADZISZ
NORWESKĄ KSIĘGOWOŚĆ

POTRZEBUJESZ POMOCY?

KONTAKT

Norweska księgowość

Szukaj:
Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą liczne obowiązki, w tym konieczność prowadzenia księgowości w Norwegii. Przedsiębiorca powinien być zaznajomiony z przepisami i ustawami regulującymi prowadzenie działalności, a co za tym idzie, księgowości w Norwegii - możliwe jest samodzielne prowadzenie księgowości, jednak przedsiębiorca może także zdecydować się na skorzystanie z usług wykwalifikowanej firmy księgowej. Warto znać obowiązujące terminy i stawki oraz bezwzględnie ich przestrzegać - podstawowa wiedza jest niezbędna, niezależnie od tego, czy sami prowadzimy księgowość swojej firmy, czy zlecamy to specjalistom.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Formy organizacji działalności gospodarczej w Norwegii

Jakie są typy przedsiębiorstw w Norwegii? Enkeltpersonforetak to najpopularniejsza forma działalności gospodarczej w Norwegii - wybierają ją nowi przedsiębiorcy, którzy nie potrafią przewidzieć zysków firmy i dysponują małymi środkami. Właściciel za ewentualne zobowiązania firmy odpowiada całym swoim majątkiem - majątek właściciela to jednocześnie majątek przedsiębiorstwa.

Spółki to kolejna popularna forma prowadzenia działalności w Norwegii - zwłaszcza spółka AS (Aksjeselskap). Ograniczeniem tego typu firmy jest konieczność posiadania wkładu finansowego - kapitał zakładowy musi wynosić minimum 30 000 NOK, jednak można go wykorzystać na założenie firmy i rozpoczęcie prowadzenia działalności. Właściciel nie odpowiada za zobowiązania firmy - ewentualne zobowiązania ściągane są do wysokości kapitału zakładowego.

NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak) to filia firmy zagranicznej - firma ma siedzibę na terenie Polski, ale prowadzi działalność w Norwegii. Odpowiedzialność finansowa ponoszona jest w obu krajach, dlatego należy dokładnie przeanalizować zakres obowiązków podatkowych w Norwegii (umowa o podwójnym opodatkowaniu), który jest zależny od charakteru prowadzonej działalności i czasu jej trwania.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Podatek w firmie w Norwegii

Podatek dochodowy

W 2021 roku w norweskich przepisach nastąpiło kilka zmian dotyczących podatków - podatek dochodowy od osób i firm nadal wynosi 22%.
Kwota podatku może wzrosnąć w zależności od tego, jakie dochody zostały osiągnięte - faktyczny podatek do zapłaty oblicza się korzystając z ustalanych każdego roku przez urząd progów podatkowych, które wskazują sposób opodatkowania nadwyżki dochodu.

Progi podatkowe na rok 2021:

 • pierwszy (184 800 - 260 100 NOK - opodatkowanie nadwyżki to 1,7%),
 • drugi (260 100 - 651 250 NOK - opodatkowanie nadwyżki to 4%),
 • trzeci (651 250 - 1 021 550 NOK - opodatkowanie nadwyżki to 13,2%),
 • czwarty (powyżej 1 021 550 NOK - opodatkowanie nadwyżki to 16,2%).
Jakie progi podatkowe obowiązywały w 2019 roku? Należną kwotę podatku należy spłacić w wyznaczonych terminach - w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Właściciele firm jednoosobowych w Norwegii powinni zapłacić podatek w formie zaliczek w czterech ratach:
 • 15 marca,
 • 15 czerwca,
 • 15 września,
 • 15 grudnia.
Terminy płatności zaliczek na podatek dochodowy w Norwegii.
Przedsiębiorca w Norwegii na początku działalności lub na początku roku deklaruje poprzez portal Altinn.no oczekiwany zysk firmy na przyszły rok, tzw. overskudd (druk RF-1102). W kolejnych latach urząd wylicza zaliczki na podatek dochodowy na podstawie zysku firmy z minionych lat.
Jeśli faktyczny dochód był wyższy niż ten zadeklarowany, należy dopłacić należną kwotę - do 31 maja kolejnego roku - inaczej do zaległości zostaną doliczone odsetki.

Właściciele spółek AS (Aksjeselskap) w Norwegii powinni zapłacić podatek w dwóch ratach:
 • 15 lutego,
 • 15 kwietnia.
Spółka AS w styczniu następnego roku podatkowego otrzymuje wyliczone przez urząd (na podstawie dochodu firmy z poprzednich lat) zaliczki na podatek dochodowy.

Podatek VAT

Podatek VAT to podatek od towarów i usług - obowiązek rejestracji w ewidencji płatników VAT w Norwegii mają firmy, których dochód przekroczył 50 000 NOK w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Stawki podatku VAT w Norwegii:

 • 25% (stawka podstawowa),
 • 15% (stawka zredukowana: artykuły spożywcze, napoje),
 • 12% (stawka niska: telewizja, radio, kino).
Do kiedy należy składać deklarację VAT w Norwegii?

Faktury w Norwegii

Warto pamiętać o zachowaniu prawidłowości wystawianych faktur, ponieważ w sytuacji gdy klient nie zapłaci za towar bądź usługę, a na fakturze pojawił się błąd, firma windykacyjna może odmówić pomocy w ściągnięciu długu.
Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu faktury w Norwegii.

Faktury przychodowe należy księgować się na wyszczególnionych kontach:

 • 25% podatku VAT ze sprzedaży - 2700 (Utgående merverdiavgift, høy sats,
 • rozrachunku z odbiorcami - 1500 (Kundefordringer),
 • przychodów ze sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT - 3000 (Salgsinntekt varer, avgiftspliktig).
Jakie informacje powinna zawierać faktura w Norwegii
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Koszty prowadzenia działalności w Norwegii

Prowadząc działalność trzeba liczyć się z kosztami, które różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i zakresu świadczonych usług. Warto pamiętać o konieczności udowodnienia zasadności poniesionych kosztów. Co wchodzi w skład kosztów stałych w Norwegii? Co wchodzi w skład kosztów zmiennych w Norwegii. Koszty prowadzenia firmy jednoosobowej w Norwegii
Aby móc wyliczyć koszty, jakie poniosła firma w Norwegii, należy wykorzystać faktury kosztowe, czyli faktury wystawiane przez dostawców i sprzedawców - konieczne jest skrupulatne sprawdzanie prawidłowości danych, w szczególności kwot (wysokość naliczonego VAT-u i kwotę brutto - sumę kwoty netto i VAT-u) i danych firmy przedsiębiorcy. Faktura powinna jednoznacznie wskazywać na firmę kupującego.

Księgując fakturę kosztową należy skorzystać z:

 • konta rozrachunków z dostawcami z Norwegii - 2400 (Leverandørgjeld, innland),
 • konta kosztów według rodzaju (w zależności od tego, czego dotyczy dana faktura kosztowa),
 • konta 2710 - Inngående merverdiavgift, høy sats (25% podatku VAT od zakupu).
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Samochód służbowy

Posiadanie samochodu służbowego bywa niezbędne do prowadzenia firmy w Norwegii, jednak poza możliwością odliczeń oznacza również dodatkowe obowiązki. Wydatki związane z korzystaniem ze służbowego samochodu to bardzo często podstawowy koszt prowadzenia firmy, a co za tym idzie - obniżenie podstawy opodatkowania.
Istnieją dwa sposoby ujmowania samochodu w kosztach firmy:
 • skorzystać z druku Kjørebok (gdy na potrzeby działalności korzystamy z samochodu prywatnego)

LUB
 • wpisać samochód do ewidencji środków trwałych.
Jak wypełnić druk Kjørebok? Wybór tej formy jest korzystny, gdy:
 • przedsiębiorstwo rzadko korzysta z samochodu (można odliczyć 6 000 km w ciągu roku),
 • przedsiębiorstwo korzysta z samochodu osobowego (kwoty wydane na użytkowanie samochodu mają wpływ na korzyści podatkowe),
 • samochód jest pożyczony,
 • samochód w niedługim czasie ma zostać sprzedany (sprzedaż prywatnego samochodu nie jest przychodem firmy).
Wpisanie samochodu do ewidencji środków trwałych oznacza, że w programie księgowym należy rozdzielać koszty związane z użytkowaniem samochodu:
 • paliwo: 7000 (Drivstoff),

 • naprawy: 7020 (Vedlikehold) itd.
Do zeznania podatkowego trzeba dołączyć załączniki związane z wydatkami i amortyzacją, co pozwoli na obniżenie podatku.

Wpis do ewidencji środków trwałych wiąże się z koniecznością przechowywania paragonów i faktur za wydatki związane z użytkowaniem samochodu.

Wpisanie samochodu do ewidencji środków trwałych jest korzystne, gdy:

 • firma często korzysta z samochodu,
 • samochód kupiony został na kredyt firmowy bądź jest w leasingu,
 • samochód ma dużą wartość i w najbliższej przyszłości nie zostanie sprzedany (sprzedaż firmowego samochodu jest przychodem firmy).
Wysokość opłaty rocznej za samochód (Årsavgift) zależy od jego rodzaju.
Wydatki związane z autem w kosztach firmy
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Ustawy regulujące księgowość w Norwegii

Norweska księgowość jest regulowana przez dwie ustawy:

Zgodnie z ustawami transakcje dokonywane przez każde norweskie przedsiębiorstwo powinny być rejestrowane (np. w programie księgowym), a związane z nimi dokumenty przechowywane zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa - nawet do kilkunastu lat.

W każdym roku rachunkowym należy składać roczne zeznanie podatkowe - w ustawach uregulowano również kwestie dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz wyceny. W Norwegii zeznanie podatkowe powinno zostać złożone do 31 maja następnego roku - informacje o dochodach firmy (Skattemelding) składa się poprzez portal Altinn.no (niezbędne jest posiadanie kodów MinID), a urząd w ciągu kilku miesięcy wylicza wysokość należnego podatku do zwrotu lub zapłaty (Skatteoppgjør).
W Norwegii można samodzielnie prowadzić księgowość firmy. Zatrudnianie księgowego nie jest obowiązkowe. Należy jednak pilnować dotrzymywania terminów i prawidłowości wyliczeń, ponieważ błędy w rachunkach oraz niedotrzymywanie terminów wiąże się z częstymi kontrolami z urzędu.
Niektóre firmy w Norwegii mają obowiązek kontroli zewnętrznej sprawozdań rocznych - biegły rewident sprawdza bilans i roczne sprawozdania z prowadzonej działalności. Revisorloven to ustawa o biegłych rewidentach, która reguluje rodzaje firm mających obowiązek takiego rodzaju kontroli.
Niedotrzymanie terminów składania dokumentów oznacza naliczenie przez norweski urząd kary - nałożona kara (z każdego tytułu i terminu) nie może jednak przekroczyć 52 450 NOK.

Kary za niedotrzymanie terminu:

 • deklaracja VAT: grzywna w wysokości 524,50 NOK za każdy dzień zwłoki,
 • raport za pracowników A01: grzywna w wysokości 104,90 NOK za każdego pracownika za każdy dzień zwłoki,
 • raport akcjonariuszy: grzywna w wysokości 2.098,00 NOK za każdy dzień zwłoki,
 • inne zeznania (na przykład Skattemelding): grzywna w wysokości 524,50 NOK za każdy dzień zwłoki.
Jaką karę można dostać za nieterminowe płatności w Norwegii?

Portal altinn.no

Portal Altinn.no to norweska platforma elektroniczna, która służy do składania różnego rodzaju wniosków, rozliczeń, korekt i odwołań - za jego pomocą można składać dokumenty związane z zeznaniami podatkowymi, rozliczeniami podatku VAT, zaliczkami na podatek dochodowy czy rozliczeniami składek na ubezpieczenie społeczne.

Aby zalogować się do portalu Altinn trzeba posiadać indywidualne kody MinID - kody składające się z zestawu pięciocyfrowych haseł, które mogą otrzymać jedynie osoby posiadające:
 • numer personalny (fødselsnummer)
lub
 • numer tymczasowy (D-nummer).
Po rejestracji na stronie podatnik pocztą otrzymuje kody niezbędne do korzystania z portalu.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Księgowość ENK (firmy jednoosobowej)

Jedną z zalet prowadzenia działalności jednoosobowej jest stosunkowo mało skomplikowana księgowość - ważna jest znajomość ustaw o rachunkowości i prawidłowe księgowanie transakcji. Jak wyglądają konta księgowe w firmie jednoosobowej ENK? Przedsiębiorca w Norwegii powinien opłacać zaliczki na podatek dochodowy w czterech ratach (wysokość zaliczek ustala urząd na podstawie deklaracji dochodu) - zaliczki ujęte są na koncie 2070 (Forskuddsskatt), którego stan pod koniec roku musi być zgodny z zaliczkami wyszczególnionymi na Skattemelding.

W przeciwieństwie do spółek AS, Enkeltpersonforetak umożliwia korzystanie ze środków firmowych na potrzeby prywatne (przelewy i wypłata gotówki) - służy do tego konto 2060 (Privatuttak). Konto to jest również pomocne, gdy zaginą faktury kosztowe - na wyciągu wyszczególnione są wszystkie zapłaty z firmowego konta.

Po zamknięciu roku księgowego salda kont (2060 i 2070) powinny równać się zeru.

Na koncie 2050 (Annen egenkapital) wylicza się kapitał własny, czyli Egenkapital, który trzeba wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym (należy dołączyć załącznik RF-1175 Næringsoppgave 1).

Działalność jednoosobowa podlega obowiązkowi audytu, jeśli spełnia określone warunki:

 • obroty przekraczają 5 000 000 NOK,
 • suma bilansowa jest większa niż 20 000 000 NOK lub posiada ono więcej niż 20 pracowników (zatrudnionych na pełen etat).
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Księgowość NUF

Księgowość filii firmy zagranicznej w Norwegii (z siedzibą w Polsce, ale działalnością na terenie Norwegii) jest dosyć skomplikowana - wymaga znajomości z zakresu księgowości oraz przepisów dotyczących importu towarów. Dodatkowo bardzo często wiąże się z koniecznością posiadania reprezentanta, który będzie załatwiał formalności związane z obowiązkiem podatkowym i innymi zobowiązaniami firmy.
Reprezentantem podatkowym może zostać firma bądź osoba, która posiada stały adres zameldowania i mieszka bądź pracuje na terenie Norwegii.

Oddziały firm zagranicznych powinny złożyć:

 • Skattemelding (do 31 maja),
 • Årsregnskap (do 31 lipca).
Obowiązek audytu dotyczy NUF wtedy, gdy obroty firmy przekroczą 5 000 000 NOK. Wówczas bilans i roczne sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa powinny być sprawdzone przez biegłego rewidenta.
NUF → OBROTY > 5 000 000 NOK → AUDYT
Należy pamiętać, że w planie kont NUF-u nie istnieje Privatuttak, czyli konto wydatków prywatnych - 2060.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Księgowość spółki AS

Księgowość spółki akcyjnej w Norwegii jest bardzo skomplikowana i wymaga zatrudnienia profesjonalisty. Sporym minusem jest brak możliwości dowolnego korzystania z firmowych funduszy - w planie kont nie ma konta wydatków prywatnych - 2060 (Privatuttak), a każdy wydatek i operacja na koncie firmowym muszą zostać zaewidencjonowane i udokumentowane - akcjonariusze nie mogą swobodnie wypłacać firmowych środków.

Udziałowcy w spółce otrzymują wynagrodzenie na zasadzie:

 • zatrudnienia (jako pracownicy),
 • wynagrodzenia akcjonariuszy (styrehonorar),
 • dywidendy.
Jak wynagradzani są udziałowcy w spółce AS? Spółki AS opłacają podatek dochodowy w dwóch równych ratach w roku następnym po roku podatkowym - urząd wylicza zaliczki na podstawie dochodu z poprzednich lat.

Każda spółka AS podlega obowiązkowi audytu, jednak może zostać z niego zwolniona, jeśli spełnia określone warunki:

 • w dokumentach założycielskich znajduje się wpis o rezygnacji z rewidenta,
 • obroty spółki nie przekraczają 6 000 000 NOK,
 • suma bilansowa spółki nie przekracza 23 000 000 NOK,
 • w spółce (na pełen etat) pracuje mniej niż dziesięciu pracowników.
Kiedy spółka AS jest zwolniona z audytu?

Spółki AS powinny złożyć określone dokumenty:

 • Aksjonærregisteroppgaven (do 31 stycznia),
 • Skattemelding for aksjeselskap (do 31 maja),
 • Årsregnskap (do 31 lipca).
Do zeznania podatkowego należy dołączyć załącznik RF-1167 Næringsoppgave 2.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Zasady księgowania w Norwegii

Dobrą praktyką jest założenie firmowego konta bankowego - bedriftskonto i rozdzielanie transakcji prywatnych od służbowych. Aby założyć firmowe konto należy przedstawić w banku potwierdzenie rejestracji działalności gospodarczej oraz ważny paszport właściciela firmy.

Plan kont jest niezbędny, aby móc wykazać przed urzędem zdarzenia gospodarcze, które zaszły w firmie - standardowy plan kont to NS4102, który wskazuje schemat zakwalifikowania danego zdarzenia gospodarczego (składa się z kilkunastu stron).

Konta księgowe składają się z czterech cyfr - pierwsza z nich kwalifikuje dane konto do konkretnej grupy kont:
 • 1000 (Eiendeler) - majątek firmy: wszelkie środki trwałe,
 • 2000 (Gjeld og Egenkapital) - dług i kapitał własny: rozrachunki z dostawcami, bankami, urzędami itp.,
 • 3000 (Inntekter) - przychody: przychody firmy (kwoty netto z faktur przychodowych),
 • 4000 (Varekjøp) - zakup: podział na zakup materiałów, towarów, krajowy, zagraniczny itp.,
 • 5000 (Lønnsutgifter) - koszty związane z pracownikami: wynagrodzenia, dodatki, ferienpenger itp.,
 • 6000 (Annen driftskostnad) - koszty operacyjne: amortyzacja, zakup narzędzi, ubrań roboczych, artykułów biurowych itp.,
 • 7000 (Annen driftskostnad) - koszty operacyjne: koszty reklamy, podróże służbowe itp.,
 • 8000 (Finansinntekter og - kostnader, periodens resultat) - przychody i koszty finansowe: odsetki od kredytów, wynik finansowy za dany rok itp.
Jak wyglądają konta księgowe w Norwegii?
Ważne jest, aby prawidłowo dopasować zdarzenie gospodarcze do właściwego konta księgowego, ponieważ pod koniec roku do rocznego zeznania podatkowego wpisuje się salda kont.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Obowiązek audytu

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku kontroli zewnętrznej rocznych sprawozdań można znaleźć w norweskiej Ustawie o biegłych rewidentach (Revisorloven).

Zasadniczo obowiązkowi audytu podlegają wszystkie spółki AS w Norwegii, jednak spółka może zostać zwolniona z tego obowiązku, jeśli spełnia określone warunki:
 • w dokumentach założycielskich znajduje się wpis o rezygnacji z rewidenta,
 • obroty spółki nie przekraczają 6 000 000 NOK,
 • suma bilansowa spółki przekracza 23 000 000 NOK,
 • w spółce (na pełen etat) pracuje mniej niż dziesięciu pracowników.
Kiedy spółka AS jest zwolniona z audytu? Obowiązek audytu nie dotyczy firm jednoosobowych w Norwegii, jednak jeśli obroty przedsiębiorstwa przekraczają 5 000 000 NOK, a suma bilansowa jest większa niż 20 000 000 NOK lub posiada ono więcej niż 20 pracowników zatrudnionych na pełen etat, wówczas dla firmy jednoosobowej (ENK) powstaje obowiązek audytu.

Obowiązek audytu dotyczy filii firm zagranicznych, które płacą podatek dochodowy w Norwegii, a ich obroty przekraczają 5 000 000 NOK.
NUF → OBROTY > 5 000 000 NOK → AUDYT
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Zatrudnianie pracowników

Zatrudnianie pracowników niekiedy jest konieczne, jednak należy pamiętać o związanych z tym obowiązkach i kosztach - stałych oraz zmiennych.

Koszty stałe to łącznie 26,3% od kwoty wynagrodzenia brutto:

 • opłata z tytułu zatrudnienia (14,1% od wynagrodzenia brutto),
 • ubezpieczenie emerytalne (2% od wynagrodzenia brutto),
 • ferienpenger (10,2% od wynagrodzenia brutto - pracownicy do 60 roku życia, 12,5% od wynagrodzenia brutto - pracownicy powyżej 60 roku życia).

Koszty zmienne to około 5% od kwoty wynagrodzenia brutto m.in:

 • zasiłki chorobowe,
 • szkolenia pracowników,
 • odzież robocza.
Jakie koszty stałe i zmienne są związane z zatrudnieniem pracownika? Koszty zatrudnienia pracowników w firmie jednoosobowej

Przedsiębiorca, który zamierza zatrudnić pracownika powinien:

 • dokonać wpisu do Aa- register et (na druku Samordnet registermelding del 1(BR-1010B) należy zaznaczyć JA w punkcie 3.3 i wysłać do BRØNNØYSUNDREGISTRENE),
 • otworzyć konto bankowe (Skattetrekkskonto), które będzie służyło do zabezpieczenia zaliczki na podatek dochodowy za pracownika,
 • podpisać z pracownikiem stosowną umowę, która powinna być sporządzona w wersji papierowej, w dwóch egzemplarzach. Może być również przygotowana w dwóch językach. Zawarte w umowie stawki nie mogą być niższe niż te ustalone przez urząd. Warto śledzić ich wysokość, ponieważ co roku ulegają zmianom,
 • zgłosić pracownika do NAV-u (zgłoszenie składa się na druku A-melding, należy to zrobić do piątku następnego tygodnia po podpisaniu umowy),
 • opłacać obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne (OTP - Obligatorisk tjenestepensjon; za każdego pracownika zatrudnionego na co najmniej 3/4 etatu; składka ta stanowi minimum 2% wynagrodzenia i jest kosztem pracodawcy - nie jest potrącana z wypłaty pracownika),
 • pracownik jest zobowiązany do dostarczenia Skattekort (w innym wypadku może zostać obciążony zaliczką na podatek dochodowy w wysokości 50%) oraz numeru personalnego i numeru konta bankowego (norweskie prawo nie przewiduje wypłaty wynagrodzenia gotówką).
Jakie czynności są związane z zatrudnieniem pracownika w Norweskiej firmie? Dodatkowo każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom niezbędnych szkoleń - w zależności od charakteru i zakresu prowadzonej działalności - szkolenia BHP, odzieży roboczej oraz identyfikatorów - Byggekort czy Renholdskort.

Dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników:

 1. A-melding (firma ma obowiązek informowania urzędu o stanie zatrudnienia i wypłatach - należy zrobić to do 5 dnia następnego miesiąca),
 2. Lønnslipp (dokument, w którym wykazane jest wynagrodzenie brutto, netto oraz kwota zaliczki na podatek dochodowy),
 3. Sammenstillingsoppgave (informacja o dochodach i kwotach zaliczek na podatek dochodowy, która jest przekazywana pracownikom do 31 stycznia roku następnego),
 4. Timeliste (druk, który zawiera przepracowane przez pracownika godziny w danym miesiącu. Na jego podstawie wypłacane jest wynagrodzenie, jeżeli pracodawca rozlicza się za godziny pracy).
Zatrudnienie pracowników wiąże się z koniecznością opłacania wskazanych podatków:
 1. Arbeidsgiveravgift (podatek pracodawcy - stawka jest zależna od przynależności do strefy),
 2. Forskuddstrekk (zaliczka na podatek dochodowy pracownika).

Pracodawca ma obowiązek opłacania podatków od zatrudnienia w terminach:

 • do 15 marca (za styczeń, luty),
 • do 15 maja (za marzec, kwiecień),
 • do 15 lipca (za maj, czerwiec),
 • do 15 września (za lipiec, sierpień),
 • do 15 listopada (za wrzesień, październik),
 • do 15 stycznia (za listopad, grudzień).
Pracownik zagraniczny powinien posiadać numer personalny i Skattekort - po podpisaniu umowy pracownik powinien złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie skarbowym. Jeśli dana osoba pochodzi z kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) powinna posiadać ważne pozwolenie na pobyt w Norwegii.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Bezpieczeństwo w pracy

Bezpieczeństwo pracy jest szczególnie istotne, gdy firma zatrudnia pracowników - to przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Właściwą dbałość o bezpieczeństwo zapewnia odbycie podstawowego szkolenia z zakresu BHP (szkolenie HMS).
Zgodnie z Norweskim Kodeksem Pracy obowiązek ukończenia kursu BHP ma:
 • właściciel firmy (gdy zatrudnia co najmniej jednego pracownika),
 • właściciel firmy (gdy zleca zadania podwykonawcom),
 • kierownik (daglig leder - odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie pracowników).

Firmy jednoosobowe są zwolnione z obowiązku przeprowadzenia kursu BHP.
Niektóre firmy ze względu na specyfikę pracy wymagają specjalnych ustanowionych w Norwegii kart branżowych (identyfikatorów) - dotyczy to m.in. usług sprzątających czy prac budowlanych.

Norweskie prawo reguluje 168 zawodów (lista zawodów) - osoby zakładające firmę, która wymaga zezwolenia powinny posiadać certyfikat potwierdzający odpowiednie kwalifikacje (dotyczy to między innymi branży medycznej, prawników, księgowych, kierowców i masażystów).

Jedyną instytucją, która ma prawo wydać identyfikator Byggekort (dla pracowników firm budowlanych) czy Renholdskort (dla pracowników autoryzowanych firm sprzątających) jest Idemia Norway AS (w poprzednich latach był to Oberthur Technologies) (www.byggekort.no, www.renholdskort.no). Identyfikatory ważne są przez dwa lata od daty wydania, a koszt ich wyrobienia zawsze ponosi pracodawca - zmiana miejsca zatrudnienia oznacza konieczność wyrobienia nowego identyfikatora. Jakie informacje powinny znaleźć się na identyfikatorze pracownika norweskiej firmy?

Terminy składania dokumentów branżowych:

 • Renholdskort (natychmiast po zarejestrowaniu firmy - właściciel, zaraz po zatrudnieniu - pracownik),
 • Byggekort (natychmiast po zarejestrowaniu firmy - właściciel, zaraz po zatrudnieniu - pracownik).
Pozwolenie od Mattilsynet powinny posiadać przedsiębiorstwa zajmujące się artykułami spożywczymi, zwierzętami, czy kosmetykami.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Import i eksport

Wszystkie norweskie i zagraniczne spółki oraz firmy jednoosobowe, które zajmują się odsprzedażą towarów lub zatrudniają co najmniej pięciu pracowników mają obowiązek rejestracji w Foretaksregisteret - norweskim Rejestrze Przedsiębiorstw.
Wymiana towarów pomiędzy Polską a Norwegią jest możliwa dzięki przynależności Norwegii do EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dla firm figurujących w rejestrze płatników VAT import towarów i usług do Norwegii jest zwolniony z podatku VAT - pozostaje jednak obowiązek zgłaszania towarów i usług z zagranicy w deklaracji podatkowej.

Konkretne towary mają przypisane stawki i taryfy celne, a także zwolnienie z tych opłat i cła. Norweski Urząd Celny (www.toll.no) określa wysokość stawek celnych.

Dokument SAD zawiera wszelkie informacje o towarze - należy okazać go na norweskiej granicy. SAD przygotowywany jest przez agencje celne, które posiadają aktualne informacje o procedurach celnych i obowiązujących opłatach. Do dokumentu SAD powinno się dołączyć fakturę na zakup towarów, ponieważ w przypadku wystawienia faktury z VAT-em aby naliczony VAT został skorygowany, przedsiębiorca musi przesłać potwierdzenie wywozu towaru i poprosić o korektę faktury.

Zdarza się, że procedury celne dopełniane są przez firmy spedycyjne, a kupujący ma dostęp do kopii deklaracji celnej dzięki portalowi Altinn.no. Import towarów - zmiany rozliczeń podatku VAT
Importowane towary należy zaksięgować się na koncie 4001 (zakup towarów z zagranicy). Zakupy poniżej 350 NOK (z ubezpieczeniem i transportem) nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia importu.

Podatek MVA od importu wynosi 25% i 15% - opodatkowaniu nie podlegają:

 • samochody elektryczne,
 • statki i ich części,
 • wiatraki elektryczne (źródła energii) itd.

Wywóz towarów za granicę jest możliwy, gdy zostają spełnione wymogi eksportowe:

 • posiada się fakturę,
 • towar został zgłoszony na deklaracji eksportowej,
 • posiada się certyfikat wywozu towaru (attest for utførsel).
Eksport usług jest zwolniony z VAT, gdy usługa jest w całości przeznaczona do konsumpcji za granicą - w innym wypadku część usługi przeznaczona do użytku na terenie Norwegii powinna zostać odpowiednio opodatkowana.

Usługi wymienne, które są dostarczane drogą elektroniczną również są zwolnione z podatku VAT - dotyczy to m.in. usług reklamowych, usług konsultingowych czy usług prawnych. Faktura z zerową stawką VAT Towary, których eksport wymaga specjalnych zezwoleń Sprzedaż eksportowanych towarów bądź usług księguje się na koncie 3100.
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

Prowadzenie dokumentacji firmowej

Czas przechowywania dokumentów związanych z prowadzoną na terenie Norwegii działalnością jest zależny od ich rodzaju i wynosi 3,5 lub 5 lat od daty zamknięcia danego roku rozliczeniowego.
Dokumenty firmowe powinny być przechowywane w archiwum znajdującym się bezpośrednio w przedsiębiorstwie lub w firmie magazynowej (podmiot przechowujący ma obowiązek udostępnienia dokumentów w przypadku np. kontroli z urzędu).

Po zakończeniu procedury bankructwa firmy, syndyk prowadzący sprawę decyduje o tym, co należy zrobić z dokumentami - czy je zniszczyć, czy też oddać je uprawnionym osobom.

W zachowaniu przejrzystości dokumentów pomaga przechowywanie ich w wyznaczonych segregatorach - warto stworzyć specjalne zakładki np. wyciągi z konta, faktury kosztowe, czy faktury przychodowe - w przypadku kontroli lub konieczności sprawdzenia informacji takie rozwiązanie znacznie ułatwi i przyspieszy cały proces. Zatrudniając pracowników można wydzielić segregator na dokumenty pracownicze - zwolnienia lekarskie, umowy o pracę itp.

Dokumentację dzieli się na:
 • pierwotną,
 • wtórną.
Czym jest dokumentacja pierwotna i wtórna w Norwegii? Dokumentacja pierwotna, czyli m.in. deklaracje roczne, dokumenty kosztowe, rejestr rachunków, deklaracje VAT, dokumenty przychodowe, dokumenty kadrowe, bilanse, pisma od rewizora, specyfikacje środków trwałych, specyfikacje zobowiązań - powinna być przechowywane przez okres 5 lat od zamknięcia roku księgowego.

Dokumentacja wtórna, czyli m.in. wszelkie umowy, dokumentacja magazynowa, korespondencja dotycząca księgowości - powinny być przechowywane przez 3,5 roku od momentu zamknięcia roku księgowego.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności dokumenty takie jak deklaracje celne, dokumentacja kredytowa, dokumentacja księgowa należy przechowywać przez okres od 5 do 15 lat. Jak utrzymać porządek w dokumentach firmowych
Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii

FAQ

I NORWESKIE PORTALE I URZĘDY

Co to jest Altinn?
Altinn jest cyfrową platformą administracyjną, która stanowi narzędzie do dopełniania wielu formalności. Na portalu możliwy jest dostęp do większości norweskich organów władzy. Altinn jest doskonałą alternatywą dla osób, które nie mają czasu do osobistego stawienia się
w urzędzie.
Do czego służy serwis altinn.no?
Za pomocą serwisu altinn.no można załatwić wiele urzędowych spraw. Można wysyłać elektroniczne wnioski do Sktteetaten oraz innych instytucji państwowych. Można także składać deklaracje MVA, zeznania podatkowe, wysyłać wnioski w formie elektronicznej, przechowywać dane i wiele innych.
W jaki sposób utworzyć konto na stronie altinn.no?
Na stronie należy wybrać opcję register ny bruker, ustawić hasło logowania, e-mail oraz numer telefonu. Ważne, aby podać prawidłowy numer telefonu, który w przypadku zapomnienia hasła umożliwi logowanie na serwisie.
Czy można odzyskać lub zmienić hasło do serwisu altinn.no?
Najlepiej skorzystać w takiej sytuacji z pomocy prawników portalu poprzez kontakt telefoniczny (75 00 60 00) lub e-mailowy (support@altinn.no).
Co można zrobić w przypadku zablokowania dostępu do serwisu altinn.no?
Po zalogowaniu na portal altinn.no i wybraniu opcji MinID trzeba kliknąć glemt passord i wpisać swój numer personalny. Tymczasowe hasło, służące do odblokowania konta, zostanie wysłane na podany nr telefonu lub adres e-mail, dlatego tak ważne jest podanie poprawnych danych w trakcie rejestracji. W ciągu kilku minut należy wybrać nowe hasło.
Czy można odpowiedzieć elektronicznie na pismo otrzymane z urzędu?
Tak, za pośrednictwem serwisu altinn.no.
Jak dokonać korekty deklaracji MVA?
Po zarejestrowaniu się na portalu altinn.no należy odszukać formularz VAT (RF-0002), wybrać okres, którego dotyczy korekta i następnie kliknąć korrigert oppgave -> neste, poprawić źle wpisane kwoty oraz podać wyjaśnienie dla korekty. Podpisany elektronicznie formularz można wysłać.
Czym są kody MinID?
Kody MinID służą do załatwiania spraw na portalu altinn.no.
Jak zamówić kody MinID?
Kody MinID można zamówić poprzez portal altinn.no. Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę MinID, następnie bestill PIN-koder, wpisać numer personalny oraz kliknąć bekreft. W ciągu 3-5 dni kody zostaną nam doręczone pocztą.
W jaki sposób można się zarejestrować w NAV?
Można tego dokonać osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie.
Czy w NAV można się zarejestrować dopiero po utracie pracy?
Jeżeli wiemy, że nie zostanie nam przedłużona umowa o pracę, na trzy tygodnie przed końcem umowy można się zgłosić do NAV.
Kiedy należy się zarejestrować na portalu udi.no?
Obowiązek rejestracji na udi.no następuje wraz z zatrudnieniem.
Jak dokonać rejestracji w Enhetsregisteret?
Wypełniając formularz Samordnet registermelding (BR-1010) w serwisie altinn.no lub w wersji papierowej.
Czy korespondencję z urzędu można odbierać drogą elektroniczną?
Tak, jest taka możliwość po wcześniejszym zgłoszeniu.
W jaki sposób zgłosić żądanie odbioru korespondencji urzędowej drogą elektroniczną?
Należy zalogować się na portal altinn.no i wypełnić formularz RF-1299. Usługa ta nazywa się e-bruker.
Gdzie mogę znaleźć adres właściwego urzędu podatkowego?
Adresy urzędów dostępne są na stronie: http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/Kontor/. W wyszukiwarkę należy wpisać nazwę miasta, w którym szukamy urzędu skarbowego.
Gdzie dostępny jest wykaz opłat dotyczących zmian we wpisie Foretaksregisteret?
Wykaz wszystkich opłat dostępny jest na stronie: https://www.brreg.no/bedrift/gebyr/.

II WŁASNA FIRMA W NORWEGII

Czy, aby prowadzić firmę w Norwegii niezbędny jest meldunek?
Przebywając w Norwegii dłużej niż 3 miesiące, każdy ma obowiązek meldunku. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że działalność założona w Norwegii musi posiadać norweski adres.
Jakie dokumenty należy wypełnić zmieniając nazwę firmy?
Te same, które były wypełniane przy otwieraniu działalności.
Czy można elektronicznie odpisać na pismo otrzymane w związku z rejestracją jednoosobowej firmy jako płatnika VAT?
Owszem, po spełnieniu wszystkich warunków można to zrobić za pomocą serwisu altinn.no
Czy jeżeli chcę przenieść działalność z Polski do Norwegii muszę przetłumaczyć wszystkie dokumenty na norweski?
Dokumenty, takie jak wypis z rejestru działalności gospodarczej (KRS lub wpis w CEIDG) potwierdzające dane firmy, muszą zostać przetłumaczone na norweski lub angielski.
Co to jest RVO i dlaczego właściciele firm budowlanych muszą je opłacać?
RVO to instytucja kontrolująca firmy budowlane. Dokonywanie obowiązkowej opłaty na jej rzeczy ma na celu poprawienie bezpieczeństwa pracy na budowach, a także informowanie firm o obowiązujących przepisach.
Jak obliczana jest wysokość RVO i od czego zależy?
Najniższa kwota z możliwych do opłacania to 250 NOK. Kwota rośnie w zależności od ilości zatrudnianych w firmie osób - właściciel firmy musi wpłacić do RVO 0,03% zarobków brutto zatrudnionych przez siebie osób (jeżeli właściciel także pracuje na budowie, to jego wynagrodzenie także wlicza się do opłaty). Istotne jest to, że wyliczenia dotyczą jedynie osób, które pracują bezpośrednio na budowie, nie dotyczą one np. osób pracujących w firmie w dziale administracji.
Czy ma znaczenie, czy za materiały płaci się z konta firmowego czy prywatnego?
Owszem, ma. Z prywatnego konta u jednego kontrahenta można dokonać zakupów na łączną kwotę maksymalnie 10 tysięcy koron w ciągu roku. Tylko wtedy będzie można ten wydatek zaliczyć do kosztów firmy.
Czym jest Kjørebok?
Jest to inaczej “książka jazdy”, którą należy prowadzić w celach możliwości dokonania opłat z konta firmowego za benzynę dla samochodu niezarejestrowanego na firmę. Maksymalna kwota rocznie to 6000 km * 3,50 NOK za kilometr.
Czy opłaty za telefon można wliczyć w koszty firmy?
Owszem, jeśli jest to telefon z firmowym abonamentem to można to wliczyć w koszty prowadzenia działalności.
W jaki sposób upomnieć się o wpłatę od klientów zalegających z zapłatą?
W pierwszej kolejności należy wysłać do klienta purring czyli upomnienie, jeżeli zapłata nie nastąpiła w trakcie dwóch tygodni od wystawienia faktury. Do takiego upomnienia można doliczyć do 70 NOK w formie opłaty karnej - termin na spłatę wynosi 14 dni. Kolejnym krokiem jest działające na tej samej zasadzie Inkassovarsel. Ostatnim krokiem jest skorzystanie z usług firmy windykacyjnej, która dolicza swoją opłatę i procenty.
Czy polska firma musi zgłosić podpisanie kontraktu na wykonanie zlecenia w Norwegii?
Jeśli wynagrodzenie za kontrakt jest niższe niż 10 000 NOK nie trzeba nigdzie zgłaszać zlecenia. Jeśli obroty polskiej firmy przekroczą próg 50 000 NOK w ciągu 12 miesięcy, to firma ta powinna założyć w Norwegii swój oddział albo założyć firmę norweską. Jednocześnie do obowiązków zleceniodawców należy poinformowanie urzędu o zleceniobiorcy i pracownikach. Zleceniobiorca powinien natomiast zgłosić za pomocą formularza RF-1199 swoich pracowników do urzędu podatkowego w ciągu 14 dni od rozpoczęcia prac.
Czy małżonek zaangażowany w prowadzenie firmy musi zostać w niej zatrudniony?
Nie musi, należy jednak pamiętać o tym, że pieniądze wypłacane przez żonę z konta firmowego nie będą traktowane przez urząd podatkowy jako koszty działalności, a w księgach firmy zostaną ujęte jako prywatne. Zysk lub strata firmy jest wtedy dzielona między małżonków i roczne zeznanie podatkowe będzie to uwzględniać.
Jak wypełnić formularz RF-1030 Skattemelding for formues - og inntektsskatt - personlig næringsdrivende przy składaniu rocznego zeznania podatkowego dla firmy jednoosobowej?
Formularz ten dotyczy dochodów firmy. Prowadząc firmę jednoosobową można udokumentować swoje dochody po wybraniu opcji RF-1175 Naeringsoppgave 1 i uzupełnieniu rubryk dotyczących przychodów i poszczególnych kosztów.
W jaki sposób środki trwałe (np. maszyny niezbędne do funkcjonowania firmy) mogą zostać zaakceptowane jako kapitał własny zamiast koron?
Jeżeli sprzęt zostanie oszacowany zgodnie z wartością rynkową i zostanie to potwierdzone przez rewidenta, to może on zastąpić wkład własny wnoszony w postaci gotówki.
Czy można bezpłatnie zmienić adres firmy?
Nie, w przypadku zmiany adresu siedziby firmy poprzez portal altinn.no należy uiścić opłatę w wysokości 2 265 koron lub 2 832 NOK
w przypadku złożenia wniosku w formie papierowej. Zmiany danych są bezpłatne jedynie, jeśli firma figuruje tylko w Enhetsregisteret.
Ile wynosi kapitał własny, jaki należy wnieść ze sobą otwierając własną działalność?
Kwota ta to 30 000 koron.
Powyżej jakiej kwoty firma musi zostać wpisana do rejestru VAT?
Powyżej kwoty 50 tysięcy koron, jeżeli została ona osiągnięta w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności.
Czy przy prowadzeniu jednoosobowej firmy wymagane jest używanie specjalnego programu księgowego?
Nie, nie ma takich wymagań.
Prowadzenie jakiej branży nakłada na właściciela firmy konieczność uzyskania specjalnych licencji i zezwoleń?
Specjalne zezwolenia i licencje należy uzyskać prowadząc działalność związaną z:
• leczeniem ludzi,
• fizjoterapią,
• księgowością,
• audytem,
• prawem,
• branżą maklerską,
• pośrednictwem nieruchomości.
Oprócz tego biura podróży muszą posiadać gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, a firmy cateringowe, restauracje i kawiarnie autoryzację właściwego urzędu gminy. Specjalne atest musi wydać Mattilsynet, czyli Norweska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności. Firmy budowlane muszą uzyskać byggekort od Norweskiej Inspekcji Pracy, a każda działalność transportowa musi zostać zatwierdzona przez wydanie odpowiedniej licencji.
Jak długo należy archiwizować dokumenty księgowe?
Sprawozdania finansowe i raporty należy archiwizować przez 5 lat, karty czasu i dokumentacja pracowników - 3,5 roku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w przepisach dotyczących rachunkowości: Ustawie o Rachunkowości, Ustawie o Prowadzeniu Ksiąg Rachunkowych oraz w Ustawie Podatkowej.

III WYMAGANE ZEZWOLENIA DLA FIRM

W jaki sposób sprawdzić, czy firma, która potrzebuje pozwolenia na działalność (np. firma sprzątająca), może już rozpocząć świadczenie usług?
Za pomocą numeru organizacyjnego firmy, który należy wpisać na portalu Arbeidstilsynet (http://www.arbeidstilsynet.no/). W kolumnie oznaczonej “status” sprawdzić, czy widnieje hasło godkjent. Jeżeli tak, to oznacza to, że firma otrzymała odpowiednie zezwolenia.
Jakie dokumenty są niezbędne do założenia konta bankowego?
Paszport oraz dokument z numerem personalnym (Utskrift av D-nummer lub Melding om flytting til Norge).
Jakie warunki należy spełnić, aby firma mogła legalnie prowadzić interesy w różnych branżach?
Należy złożyć wniosek, który składano przy otwieraniu działalności i wybrać opcję “aktualizacja danych firmy”. We właściwym miejscu (zakres działalności) należy wpisać branże firmy, w których ma działać.
Czy jedna firma może świadczyć różne rodzaje usług?
Tak, pod warunkiem, że rodzaje branż zostaną wpisane w zakres działalności.
Czy mogę bez zielonej karty wykonać zlecenie budowlane dla norweskiej firmy?
Bez zielonej karty nie można się podjąć żadnego budowlanego zlecenia w Norwegii. Każda firma, wykonująca zlecenia budowlane na terenie Norwegii, musi dla swoich pracowników zdobyć zielone karty czyli byggekort, które uzyskać można w Oberthur Technologies.
Czy prowadząc firmę w Norwegii, można zatrudniać pracowników tylko wtedy, kiedy ma się zlecenie?
W Norwegii prawo do tymczasowego zatrudniania mają jedynie agencje pracy oraz pracodawca w pewnych określonych sytuacjach:
• zatrudnianie przy pracach sezonowych,
• zatrudnianie do pracy o charakterze innym niż typowe zadania wykonywane w firmie,
• zatrudnianie na staż lub zastępstwo,
• zatrudnianie przez urząd pracy lub mające związek z programami rynku pracy,
• zatrudnianie trenera lub sędziego sportowego,
• zatrudnianie w związku z działalnością sportową, artystyczną lub badawczą.
Co jest potrzebne, aby móc starać się o kredyt w Norwegii?
Potrzebny jest numer personalny, umowa o pracę na czas nieokreślony podpisana min. 6 miesięcy wcześniej oraz wkład własny
w wysokości od 15 do 30%.
Czy prowadząc firmę w Norwegii i opłacając tu podatek można liczyć na pomoc lekarską w innych krajach UE?
Z pomocy lekarskiej można skorzystać we wszystkich krajach UE, EOG oraz w Szwajcarii. Należy mieć przy sobie dokument potwierdzający prawo do tej opieki. Może to być Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (europeisk helsetrygdkort w Polsce znana jako EKUZ), formularz E-106 lub E-109.

IV WYSTAWIANIE FAKTUR

Po jakim czasie od zarejestrowania firmy można zacząć wystawiać faktury?
Faktury można zacząć wystawiać wraz z momentem otrzymania potwierdzenia rejestracji z urzędu, ponieważ na tym dokumencie znajduje się norweski numer organizacyjny firmy, który musi pojawić się na każdej wystawionej fakturze. Oprócz tego potrzebne będzie Ci konto firmowe w banku.
Co należy zrobić, aby móc wystawiać faktury?
By móc wystawić fakturę w Norwegii potrzebny jest Organisasjonsnummer, czyli numer ewidencyjny, pod którym można znaleźć firmę
w Brønnøysundregistret - bez spełnienia tych formalności nie ma możliwości wystawienia faktury.
Co można zrobić w przypadku wystawienia błędnej faktury?
Należy wystawić notę korygującą tzw. kreditnotę.
W jaki sposób numeruje się kolejne faktury? Czy zmianie ulegają numery klientów?
Numery faktur należy kontynuować nawet po rozpoczęciu nowego roku, gdzie f to numer ostatniej faktury w roku poprzednim, a f+1 to faktura w nowym roku. Numery klientów nie ulegają zmianie.
W jaki sposób księguje się faktury za materiały zakupione na potrzeby firmy?
Operacje wykonywane za pośrednictwem konta firmowego są rejestrowane automatycznie w programie księgowym. W związku z tym bezpieczniej jest dokonywać płatności z konta firmowego, a nie z prywatnego, zwłaszcza, że urząd podatkowy podczas kontroli zwraca szczególną uwagę na wydatki poniesione z konta firmowego.
Jak zaksięgować fakturę przychodową?
  DEBET   KREDYT
NR KONTA KWOTA NR KONTA KWOTA
4000 netto 2400 brutto
2710 VAT
2400 brutto 1920 zapłaty za fakturę, jeśli zapłata nastąpiła z konta firmowego
2400 brutto 2060 zapłaty za fakturę, jeśli zapłata nastąpiła z konta firmowego

  DEBET   KREDYT
NR KONTA KWOTA NR KONTA KWOTA
3000 netto 1500 brutto
2710 VAT
1500 brutto 1920 wpływu na konto
1500 brutto 2600 zapłacone gotówką
Jak księguje się fakturę od podwykonawcy zlecenia?
  DEBET   KREDYT
NR KONTA KWOTA NR KONTA KWOTA
4500 netto 2400 brutto
2710 VAT
2400 zapłaty za fakturę z konta firmowego 1920 zapłaty za fakturę z konta firmowego
W jaki sposób zaksięgować koszty związane z prowadzeniem konta firmowego?
Koszty te należy zaksięgować po stronie debet konta nr 7770.
Czym jest Kreditnota?
To inaczej korekta faktury.
Czym jest faktura zerówka?
To inaczej faktura bez VAT. Warto się o nią postarać przy sprowadzaniu towaru do Norwegii, gdyż powoduje brak obowiązku płacenia podatku VAT za importowane produkty.
Jakie elementy powinny znaleźć się na fakturze?
Aby faktura została uznana za prawdziwą musi się na niej znaleźć:
• numer faktury u góry dokumentu.
• numer organizacyjny przedsiębiorstwa, które sprzedaje produkt lub usługę. Na numer ten składa się dziewięć cyfr, a płatnicy VAT, powinni na końcu tegoż numeru dopisać skrót MVA (jest to bardzo ważne).
• data wystawienia faktury.
• data płatności faktury.
• dane sprzedawcy.
• dane kupującego.
• numer konta bankowego.
• opis usługi lub towaru.
• kwota do zapłaty.
Czy opłaty bankowe ponoszone w związku z prowadzeniem konta firmowego i dokonywanych na nim transakcji są kosztem dla firmy?
Tego rodzaju opłaty są kosztem dla firmy i można je zaksięgować.
W jaki sposób należy zaksięgować przychody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków znajdujących się na koncie firmowym?
Odsetki od środków na koncie firmowym naliczane są zazwyczaj przez bank w ostatni dzień roku, a księguje się je na koncie nr 8040 po stronie kredyt.

V OBLICZANIE NORWESKIEGO PODATKU

Kto musi posiadać numer identyfikacji podatkowej?
Numer ten (Organisasjonsnummer) musi posiadać każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w Norwegii, a także zatrudniający osoby pracujące w Norwegii.
Do czego przydaje się numer identyfikacji podatkowej?
Numer ten jest potrzebny do identyfikacji osób prawnych, opłacania zaliczek na podatek, składek ubezpieczeniowych i VAT-u. Niezbędny jest także przy załatwianiu spraw bankowych i instytucjach finansowych.
Czy do obliczenia podatku VAT wystarczą faktury przychodowe?
Nie, ponieważ VAT odprowadza się także na podstawie kosztów poniesionych na rzecz przedsiębiorstwa.
W jaki sposób można uzyskać numer identyfikacji podatkowej?
Aby otrzymać taki numer należy zarejestrować działalność w Enhetsregisteret.
Co to jest likningsverdi?
Likningsverdi to inaczej wartość podatkowa, która oblicza się na bazie publikacji Skatteetaten.
Czy zakup mieszkania można zaliczyć do kosztów firmowych?
Nie, ponieważ nie są to koszty prowadzenia firmy. Można natomiast odliczyć odsetki kredytu w zeznaniu prywatnym.
Na czym polega funkcja rezydenta?
Rezydent to osoba prywatna, która posiada stały numer personalny lub norweska firma. Staje się ona reprezentantem VAT-u i jest odpowiedzialna za naliczanie i odprowadzanie podatku w imieniu polskiego przedsiębiorcy współpracującego z norweską firmą.
W jaki sposób odzyskać VAT w Norwegii za towar zapłacony i przywieziony z Polski?
W celu odzyskania zapłaconego podatku należy zwrócić się do sprzedawcy, który wystawi fakturę niezawierającą polskiego VAT-u
i przesłać do niego dokumenty potwierdzające przywóz towaru do Norwegii. Po dokonaniu korekty sprzedawca powinien zwrócić wartość VAT-u do nabywcy. Jednocześnie nabywca musi zapłacić MVA, czyli norweski podatek od towarów i usług, przy wjeździe do Norwegii. Przygotowując deklarację VAT w Norwegii należy ująć w niej kwotę zapłaconego na granicy podatku, co zmniejszy wysokość podatku należnego do zapłaty.
Czym jest podatek należny?
Jest to podatek obliczany od wartości sprzedanych towarów i usług, który należy odprowadzić do skarbówki.
Czy można starać się o odzyskanie VAT-u za towary zakupione przed wpisaniem firmy do rejestru VAT?
Owszem, należy jednak poinformować urząd o chęci odzyskania VAT-u z okresu przed zarejestrowaniem firmy jako płatnika MVA i należy zrobić to jak najszybciej po zgłoszeniu firmy do rejestru płatników VAT (MVA).
W jakim celu na fakturach stosuje się skrót MVA?
MVA to skrót od Mervediavgift, czyli podatek od towaru i usług, czyli VAT. Potocznie zwany “moms”. Skrót ten oraz numer organizacyjny sprzedawcy umieszczony na fakturze pozwala kupującemu na odliczenie sobie naliczonego podatku VAT.
Jak często należy się rozliczać z podatku VAT?
Firmy osiągające duże obroty muszą składać deklarację podatku VAT co dwa miesiące, na jej podstawie następuje rozliczenie. Firmy, które nie przekraczają obrotu rocznego w kwocie miliona koron, mogą, po złożeniu odpowiedniego wniosku, rozliczać się z podatku VAT raz
w roku.
W jaki sposób można zgłosić swoją firmę do VAT-u w Skatteetaten?
Można to zrobić osobiście, wysłać wniosek pocztą lub złożyć go w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu altinn.no - można to zrobić jedynie posiadając specjalny kod do zalogowania się.
W jaki sposób odzyskać VAT za materiały zakupione przed wpisaniem firmy do rejestru VAT?
Po zgłoszeniu do urzędu takiego żądania przedsiębiorcy zostanie przysłany formularz, w którym trzeba będzie podać poniesione w tym czasie wydatki. Potwierdzeniem poniesionych wydatków będą załączone faktury i rachunki. Po uzupełnieniu dokumentów oraz przygotowaniu rachunków trzeba wysłać do urzędu dodatkową deklarację VAT za okres sprzed zarejestrowania firmy jako płatnika VAT.
Co należy zrobić w przypadku naliczenia zbyt wysokiego podatku VAT do zapłaty?
W przypadku, kiedy urząd zakwestionuje nasze rozliczenia, należy jeszcze raz sprawdzić wypełnione rozliczenia podatkowe i po ich skontrolowaniu złożyć pismo odwołujące się od decyzji urzędu.
Co się dzieje w przypadku, gdy nie złożymy zeznania podatkowego?
W tej sytuacji urząd ma prawo naliczyć podatek według własnej dokumentacji. Często jest on wyższy od niezbędnego minimum.
W jaki sposób obliczyć kwotę podatku VAT do zapłaty?
Kwotę podatku VAT do zapłaty wynikającą z deklaracji VAT liczy się w ten sposób, że od sumy podatku VAT z faktur sprzedażowych odejmuje się sumę VAT z faktur kosztowych. Na przykład: w lutym firma zakupiła towary, za które zapłaciła łącznie 25.000 NOK brutto (czyli 20.000 NOK netto + 5.000 NOK VAT). Firma wystawiła w kwietniu dwie faktury dla klienta na łączną kwotę 40.000 NOK brutto (czyli 32.000 NOK netto + 8.000 NOK VAT), czyli w deklaracji VAT za 1 termin będą widniały kwoty z przykładu: 8.000 NOK (czyli suma VAT-u z przychodów) - 5.000 NOK (czyli suma VAT z kosztów) = 3.000 NOK Firma powinna zapłacić do urzędu kwotę podatku VAT
w wysokości 3.000 NOK.
Ile czasu ma firma, żeby uregulować niedopłatę z powodu wpłacania zbyt małych kwot na podatek dochodowy
w roku poprzednim?
Różnicę należy uregulować do końca maja (aby uniknąć odsetek) lub w terminie wyznaczonym przez urząd. Jeśli kwota przekracza 1000 koron można ją podzielić na dwie raty.
W jaki sposób złożyć deklarację VAT przez Internet?
Po zalogowaniu się na portal altinn.no należy znaleźć formularz RF-0002, wybrać hovedoppgave, wybrać okres, którego tyczy się składana deklaracja. Przychody należy wpisać bez VAT (zostanie on automatycznie naliczony), a w koszty wpisuje się łączną wartość zapłaconego VAT za towary i usługi objęte odpowiednią stawką (10%, 15% lub 25%). Po uzupełnieniu tych danych program sam wyliczy wysokość podatku do zapłaty w polu avgift a betale lub do zwrotu w polu til gode.
Jak wyliczyć przybliżoną wartość podatku dochodowego w taki sposób, aby uniknąć wysokiej niedopłaty?
Najłatwiej będzie skorzystać z kalkulatora dostępnego na serwerze norweskiego urzędu podatkowego. Dzięki wprowadzeniu danych takich jak: stan cywilny i długość zatrudnienia na terenie Norwegii, dochodów z prowadzonej działalności oraz przychodów z pracy na etacie i małżonka, wybraniu przysługujących ulg podatkowych oraz kwoty zaliczki wpłaconej na poczet podatku (Betalt Skatt) można wyliczyć przybliżoną kwotę podatku do zapłaty (rest skatt) lub zwrotu (til gode).
Czy w przypadku jednoosobowej firmy można zgłosić chęć opłacania zaliczek na podatek dochodowy?
Owszem, można tego dokonać listownie, osobiście lub elektronicznie. Sposób zależy od tego, czy zgłaszający był już wcześniej zarejestrowany w urzędzie podatkowym.
Jak zgłosić chęć opłacania zaliczek na podatek dochodowy?
Można to zrobić na dwa sposoby. W przypadku, gdy prowadzona działalność jednoosobowa jest pierwszym zatrudnieniem w Norwegii, należy osobiście lub listownie złożyć w lokalnym urzędzie podatkowym uzupełniony formularz RF-1102. W przypadku wcześniejszego zarejestrowania się w urzędzie podatkowym (np. w związku z podjętą pracą) należy zalogować się na stronie urzędu podatkowego. Nastepnie z użyciem kodów MinID należy wypełnić elektroniczny formularz Søknad om endring av eller krav om skattekort/forskuddsskatt.
Co zrobić w przypadku naliczenia zbyt dużej zaliczki na podatek dochodowy?
Po otrzymaniu decyzji z kwotą do zapłaty należy złożyć odwołanie za pośrednictwem formularza RF-1102. Sposób składania jest analogiczny do powyższego: w sytuacji, kiedy po raz pierwszy jest się zatrudnionym należy to zrobić osobiście lub listownie, w przypadku posiadania konta na altinn.no można to zrobić elektronicznie.
Ile wynosi procent od nadpłaty podatku?
Nadpłata podatku w Norwegii oprocentowana jest w skali 1,08%.
W jakim okresie osiągnięcie 50 tysięcy koron obrotów będzie równoznaczne z koniecznością wpisania firmy do rejestru VAT?
W okresie dwunastu następujących po siebie miesięcy.
W jakim terminie powinien otrzymać Skatteoppgjøret?
Do 25 czerwca, 6 sierpnia lub 15 października.
Czy Skatteoppgjøret można otrzymać drogą elektroniczną?
Owszem, jeżeli wcześniej podczas składania deklaracji na portalu altinn.no zaznaczono, aby skatteoppgjøret przyszła droga elektroniczną (usługa e-bruker). Wtedy po zalogowaniu się do portalu altinn.no na swoje konto możliwe będzie odnalezienie tam rozliczenia z urzędu.

VI NORWESKIE ŚWIADCZENIA

Jak wygląda kwestia ubezpieczenia w Norwegii? Czy należy opłacać jakieś składki?
Obowiązkowa składka zdrowotna zawarta jest w podatku (11,4%) - opłacając zaliczki na podatek dochodowy właściciel firmy staje się członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych czyli folketrygden. Można także wykupić dodatkowe ubezpieczanie prywatne.
W jaki sposób wyliczany jest zasiłek chorobowy w Norwegii?
W przypadku opłacaniu standardowej składki na opiekę zdrowotną (11,4%) zasiłek będzie wypłacany od 17. dnia choroby w wysokości 65% dochodu. Po dopłaceniu do 11,4% składki 1,9%, zasiłek wypłacany będzie od 1. dnia w wysokości 65%; po dopłaceniu 2,6% zasiłek będzie wypłacany w wysokości 100% od 17. dnia choroby; po dopłaceniu 9,5% zasiłek będzie wypłacany od 1. dnia choroby w wysokości 100%.
Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać zasiłek rodzinny na dziecko urodzone w Polsce?
Potrzebny będzie dokument z kraju potwierdzający ojcostwo (akt urodzenia), umowa o pracę, dokument z nadanym numerem personalnym oraz wypełniony wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego z NAV.
Czy mężczyźnie pracującemu w Norwegii, a spodziewającemu się dziecka w Polsce przysługuje “tacierzyński”?
Nie, jeżeli Twoja żona nie wypracowała macierzyńskiego w Norwegii.
Jaka jest wysokość macierzyńskiego?
Na specjalnym formularzu oraz druku uzupełnionym przez pracodawcę widnieje informacja o dochodach - zazwyczaj kwota macierzyńskiego jest równa kwocie wpisanej przez pracodawcę.
Co to jest dagpenger?
Dagpener to inaczej zasiłek dla bezrobotnych.
Jakie dokumenty są potrzebne aby otrzymać dagpenger?
Potrzebny będzie uzupełniony wniosek o zasiłek, pozwolenie, umowa o pracę, wypowiedzenie oraz dokument z NAV o powodzie zwolnienia od pracodawcy.
Kiedy można się zarejestrować jako osoba bezrobotna?
Miesiąc po utracie pracy.
Kiedy jest wstrzymywany zasiłek dla bezrobotnych?
Zasiłek jest wstrzymywany, jeżeli pracujesz przez więcej niż 50% (lub 60% w przypadku osób zwolnionych tymczasowo) swojego normalnego wymiaru godzinowego przez minimum 6 tygodni.
Jak postąpić w przypadku otrzymania zwolnienia w trakcie przebywania na zasiłku chorobowym?
Zwolenia lekarskie należy przesłać do NAV-u, jeżeli nie chce się stracić zasiłku. Po powrocie do zdrowia należy zarejestrować się w urzędzie jako bezrobotny.
Ile wynosi kwota zasiłku dla bezrobotnego?
Zasiłek dla bezrobotnych wynosi 62,4% obecnego dochodu.
Ile wynosi kwota zasiłku rodzinnego?
Po odliczeniu podatku kwota zasiłku rodzinnego wynosi 970 NOK.
Czy przebywając na urlopie wychowawczym (fedrekvote) można kontynuować prowadzenie działalności
i wystawiać faktury?
Nie, podobnie jak w trakcie zasiłku chorobowego.
Cofnij odpowiedź

Poniżej możesz zostawić swój komentarz

Pola z * są obowiązkowe

Komentarz*
Imię*
Email*
Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

172 odpowiedzi na artykuł "Księgowość w Norwegii"

KrzysekB
Dla moich klientów szukam biur w dwóch lokalizacjach:
-Polskie biuro rachunkowe Bergen
-Polskie biuro rachunkowe Trondheim
ODPOWIEDZ
Kamila65
ooo, a ja szukam w Bergen, jeśli znalazłbyś , daj proszę znać.
OlgaK
Potrzebuje pilnie doradztwo księgowe Norwegia proszę o pomoc!
ODPOWIEDZ
QualiKsięgowaKasia
Służę pomocą. Zapraszam do kontaktu z nami. :)
Radek88
A pani Kasia zna może jakiegoś księgowy Oslo?
Sam88
Dopiero co zamierzam założyć biznes w Norwegii i mam 3 pytania:
-Jak rozliczyć VAT w Norwegii
-Jak wystawić fakturę dla firmy norweskiej
- Jaka księgowa z językiem polskim w Norwegii
ODPOWIEDZ
QualiKsięgowaKasia
Na dwa powyższe pytania kieruje Cię do innej zakładki: https://quali.no/podatek.php
Jeśli chodzi o księgowo to zapraszam do nas quali, polskie biuro rachunkowe w Norwegii. :)
QualiPro
pol-nor biuro księgowe Norwegia z najlepszą kadrą, zapraszam do współpracy z nami posiadamy dużo wiedzę i doświadczenie.
ODPOWIEDZ
Trom291
Wszędzie drogą mają te biura rachunkowe ,a czy jest jakieś tanie biuro rachunkowe w Norwegii?
ODPOWIEDZ
Poks00
Gdzieś na pewno jest trzeba dobrze poszukać
HaniaM2
Poszukuję księgowego w Norwegii za każdą opdowiedź dziękuje bardzo.
ODPOWIEDZ
Yanek92
Księgowego nie znam ,ale dobra księgowa Norwegia to Pani anetka z quali. ;)
Tolek832
Nie wiem ,czy w dobrym dziale pisze, ale szukam biuro rachunkowe Bergen i okolice.
ODPOWIEDZ
Liczi1
O a ja szukam biuro rachunkowe Trondheim i okolice. :)
Slavko
Gdzie znaleźć księgowego w Norwegii, dobry, rzetelny, aby nie był za drogi.
ODPOWIEDZ
Lili
Taki księgowy to skarb. :)
Raymand22
Cześć za 2 tyg lecę do Norwegii założyć tam firmę potrzebuje jakiegoś biura rachunkowego, który obsłuzy moją firme w branży budowlanej.
ODPOWIEDZ
Adek88
Polecam quali to profesjonalne biuro rachunkowe Norwegia na pewno będzie pan zadowlony.
Ala Księgowa
Służymy z księgowość dla firm w Norwegii polecamy z korzystać z naszej oferty dla firm małych i duzych!
ODPOWIEDZ
Hixy
Ja mam taki dylemat, jak odejmuję od podatku na ubezpieczenie społeczne wychodzi b.wysoki podatek do zapłaty.
ODPOWIEDZ
Wrona99
Hixy, do tego potrzebujesz norweskie biuro rachunkowe, bez tego ani rusz.
Aneczka77
Przyjaciółka kiedyś korzystała z pewnego biura, ale widzę, że już go nie ma polecicie jakieś biuro rachunkowe Oslo i okolice? tak max do 20 km od Oslo.
ODPOWIEDZ
kuyteq
Oslo piękne miasto z dużymi możliwościami
RobinR
Do wystawiania faktur i rozliczania podatków jakie jest najlepsze biuro rachunkowe w Norwegii?
ODPOWIEDZ
Fionka
Jeśli już znajdziesz daj znać również :))
Szybki233
Potrzebne polskie biuro rachunkowe w Norwegii - asap
ODPOWIEDZ
Polecam
Polecam księgowe z quali(quali.no) :)
Riki
Siema, czy są jakieś biura rachunkowe Norwegia a dokładnie w mieście Oslo.
ODPOWIEDZ
Machu
Pewnie są, trzeba dobrze poszukać w internecie.
Basia78
Potrzebny księgowy do firmy Norwegia, Księgowość Trondheim, Księgowa Trondheim lub okolice, żeby można było podjechać raz w miesiącu...
ODPOWIEDZ
nmo675
Księgowa dla firmy w Norwegii - polecicie?
ODPOWIEDZ
kaczy33
Wolę nie polecać ;D
old123
A ja dalej nie ogarniam tematu hahahaha
ODPOWIEDZ
FeliksP
Spoko artykuł, dzięki;D
ODPOWIEDZ
help22
Firma księgowa Norwegia poszukiwana! Najlepiej Księgowość Stavenger! Księgowa Stavanger!
ODPOWIEDZ
crush55
Są fajne programy księgowe, można spokojnie samodzielnie ogarnąć, polecam:)
nina96
też korzystam i w sumie już dwa lata prowadzę sama księgowość moje firmy, sporo kasy zaoszczędzone ;)
menINblack
Ja nie mam czasu na bawienie się w sprawy księgowe, wole zlecić to profesjonalistom;)
Rachel1988
Szukam dobrej księgowej Norwegia do firmy jednoosbowej ktoś coś
?
Weronika
Szukam księgowej Norwegia!
ODPOWIEDZ
Macko33
ja też;)
Koniu45
Ja mam Księgowa Bergen...
hero
Norwegia księgowy po polsku od zaraz!
Tymek
To nie miejsce chyba na szukanie księgowych ;D
kenio24
No właśnie, są portale od tego hehe
Księgowość Bergen
Profesjonalna księgowość Norwegia - polecamy się!
ODPOWIEDZ
księgowa Norwegia
Biuro rachunkowe Norwegia albo Firma księgowa Norwegia poszukiwana!!!
ODPOWIEDZ
anuszka22
Ile wynosi norweski VAT i norweski podatek dochodowy? I jeszcze jedno pytanie: Jak znaleźć księgowego w Norwegii?
ODPOWIEDZ
wojownik08
stawki masz w tekście, a księgowego najlepiej w necie
Księgowość Oslo
Prowadzenie księgowości dla firmy w Norwegii - polecicie kogoś? Najlepiej z Oslo...
norweg44
a norweski księgowy, norweska księgowa, czy Polak?
darek89
Najlepszy księgowy w Norwegii, ale Polak ew. po angielsku...
Kora88
prowadzenie księgowości w Norwegii nie jest trudne, jak dla mnie norweska rachunkowość jest dosyć prosta, sama ogarniam :)
księgowy Norwegia
Polski księgowy Norwegia, ktoś coś???
ODPOWIEDZ
berni33
Mam dobrą Księgowa Oslo...
Bożeeena
Czy jeśli chodzi o księgowość, to Norwegia ma całkiem konkretny plan kont.
ODPOWIEDZ
Karolina
Zastanawia mnie ta księgowość... Norwegia niby taka prosta a tu proszę, takie rzeczy.
ODPOWIEDZ
Adamxx
Jakie rzeczy? księgowość w takim kraju jak Norwegia to serio jest łatwa.
Karolina
A mi się wydaje właśnie podchwytliwa ta księgowość... Norwegia chyba wszędzie tak ma.
Adamxx
e tam zaraz podchwytliwa... księgowość jak każda, Norwegia wcale nie ma tak źle.
UlaL
są kraje gdzie jest masakryczna księgowość, Norwegia akurat ma spoko to zorganizowane.
Lidia89
Jak na to patrzę, to mi się wydaje skomplikowana ta księgowość. Czy aby na pewno Norwegia to dobre miejsce na firmę?
ODPOWIEDZ
Marekx
Księgowość tylko wydaje się skomplikowana. Norwegia to naprawdę dobre miejsce na biznes i nie ma co się bać księgowości ;)
Hally
Księgowość jest naprawdę prosta i Norwegia wcale nie taka straszna!
Stefan
księgowość to w każdym kraju jest trochę skomplikowana, nie tylko Norwegia tak ma.
Jenny
można zawsze kogoś zatrudnić żeby ogarniał księgowość, Norwegia to super miejsce na firmę.
RafalW
Hejka poszukuję księgowej w Norwegii do firmy sprzątającej możecie polecić jakieś? :)
OliwkaL
Czy myślicie, że Norwegia do dobre miejsce, żeby pracować tam jako księgowa?
ODPOWIEDZ
WiktorG
Zdecydowanie! Norwegia jest super, a księgowa ma tam rację bytu :)
krzysioL
Skoro czujesz się na siłach, żeby pracować jako księgowa w kraju takim, jakim jest Norwegia, to spróbuj swoich sił.
OliwkaL
No właśnie nie wiem, czy się czuje na siłach, żeby tam pracować jako księgowa, ale Norwegia mnie przyciąga i chyba spróbuję :-)
Annaup
Śmiało. Księgowa to dobry fach, a Norwegia potrzebuje takich osób.
Księgowa ze stażem
No właśnie. Spróbuj, żebyś potem nie pluła sobie w twarz. Norwegia to kraj dużych możliwości. Księgowa też może tam zrobić fajną karierę.
AniaD
Norwegia nie jest mi obca. Pracowałam tam jako księgowa i kariery nie zrobiłam.
adaśko
Sama znajomość nie wystarczy. Jeśli księgowa decyduje się na to, żeby pracować w Norwegii, to potrzebuje mieć jeszcze trochę szczęścia. Sama Norwegia jako kraj to za mało.
Podatniczka
Panie i Panowie czy rozliczenie podatku w Norwegii jest trudne?
ODPOWIEDZ
Norweski Podatnik
Droga Podatniczko rozliczenie podatku w Norwegii jest bardzo proste i przejrzyste. Nie musisz się tego bać.
Kasjana
To przedsiębiorstwo w Norwegii musi sie co roku rozliczac?
Roxy
No raczej :-) Każda przedsiębiorstwo w Norwegii musi.
Podatniczka
Czy to oznacza, że w każdej norweskiej firmie musi być księgowy? Czy Norwegia ma taki wymóg?
Norweski Podatnik
Norwegia nie ma takiego wymogu, w końcu firmy korzystają z usług biur, które zajmują się księgowością. Księgowy z takiej firmy wystarczy :-)
Matu
Owszem, można korzystać z pomocy biura, ale jeśli masz dużą firmę, w której księgowość jest mocno rozbudowana, to pomyśl, czy nie lepiej by było, gdyby pracował w niej księgowy. Zatrudnienie księgowego ma taki plus, że jest on przez cały czas na miejscu i jest na bieżąco, bo zajmuje się tylko tą jedną firmą, a nie np. trzydziestoma tak jak w biurze. Zresztą nie wiem jak Norwegia to organizuje - czy jeden księgowy w biurze rachunkowym może mieć tyle firm. W sumie to ciekawy temat :)
Sasha
Temat ciekawy. Sam się zacząłem zastanawiać jak to jest, jak Norwegia to ogarnia. Wydaje mi się, że tam chyba nie ma jakiegoś wymogu. Księgowy ma tyle firm, ile da radę zrobić. Może ma więcej małych, a mniej dużych, albo odwrotnie. Może niech się wypowie ktoś, kto w Norwegii pracował i wie, jak to wygląda.
Anka
Kuzynka pracowała jako księgowa w Norwegii. Opowiadała różne rzeczy o wszystkim, ale nie o tym, jak Norwegia radzi sobie z księgowością.
sebek
I miała racje. Norwegia ma do zaoferowania ciekawsze rzeczy. To, co tam robi księgowa nie jest tak interesujące.
Agatkak
Jak dla kogo sebek. Mnie na przykład bardzo interesuje, jak Norwegia traktuje osobę pracującą jako księgowa.
evelinkaa
Norwegia jest rajem dla kogoś, kto tam pracuje jako doświadczona księgowa.
ninna
A początkująca księgowa? Jak Norwegia traktuje osoby początkujące w tym zawodzie?
Matu
Na pewno księgowa początkująca nie zarobi tyle, co doświadczona. Nie mniej jednak Norwegia i tak oferuje więcej niż Polska i to nie tylko chodzi o doświadczenie, ale też o zarobki.
Edit
Kochani, jak ostatni raz robiłam rozliczenie podatku w Norwegii, to miałam sporo błędów. Macie jakieś rady, jak się rozliczać unikając ich?
ODPOWIEDZ
NicolasG
Jak robisz rozliczenie podatku to musisz być maxymalnie skupiona. W Norwegii łatwo robi się takie rozliczenie, tylko trzeba miec głowę na karku.
Majka
Po co samemu robic rozliczenie podatku? W Norwegii jest tyle firm, które się tym zajmują...
Beatrice
W Norwegii rozliczenie podatku to bardzo duży koszt. Lepiej nauczyć się tego i robić samemu.
Irene
Oj nieprawda. Księgowy wcale nie bierze tak dużo. Gdyby tak było, to Norwegia nie miałaby tylu dobrych biur.
Emi89
Moim celem jest Norwegia. Jak wygląda tam prowadzenie rachunków? Trudne jest?
ODPOWIEDZ
Roxy
Norwegia to miejsce, gdzie prowadzenie rachunków nie jest problemem. Masz do tego specjalny portal. Jeśli boisz się sama prowadzic rachunki, to są tam odpowiednie firmy, które sie tym zajmują. Możesz więc wrzucić na luz :-)
Emi89
A czy jest jakaś przedsiębiorstwo w Norwegii, którą możesz polecić?
Roxy
Każda przedsiębiorstwo w Norwegii, która się tym zajmuje jest spoko.
Majka
Moja norweska przyjaciółka nie mogła sobie poradzić z rozliczeniem rocznym i w końcu jedna taka firma zrobiła jej to rozliczenie.
Roxy
Taka jest norweska rzeczywistość, że jedna firma musi się wspomagać drugą firmą i wtedy obie sobie radzą.
NicolasG
przedsiębiorstwo w Norwegii duży wybór jeśli chodzi o firmy, które zajmują się księgowością.
GhostBuster
przedsiębiorstwo w Norwegii, która mnie rozlicza, jest bardzo dobra, bo ma cenę adekwatną do jakości.
aga87
Norwegia wysoko sobie ceni księgowość.
Monique
Czy firma może rozliczyc norweska inwestycje?
ODPOWIEDZ
Beatrice
Norweska inwestycja może być rozliczona. Firma ma do tego prawo.
Jena
Księgowy dokładnie Ci to wytłumaczy. Norwegia daje szerokie możliwości.
AdiBlues
Ziomeczki która norweskie przedsiębiorstwo jest najlepsza?
ODPOWIEDZ
Misio
Zależy jaka norweskie przedsiębiorstwo kolego.
AdiBlues
norweskie przedsiębiorstwo budowlana ma sie rozumieć.
Misio
Każda norweskie przedsiębiorstwo budowlana jest spoko.
NicolasG
Nie zgadzam sie z tym. norweskie przedsiębiorstwo, która robiła mi mieszkanie kompletnie spiepszyla robote.
Misio
No to miałeś pecha ziom. Ja często zatrudniam firmy budowlane i nie zdarzyło mi się, żeby norweskie przedsiębiorstwo dała ciała.
Misio
NicolasG jak chcesz, to jest jedna zaufana przedsiębiorstwo w Norwegii, którą mogę Ci polecić.
NicolasG
Nie, dziękuję. przedsiębiorstwo w Norwegii już tyle razy mnie zawiodła, że więcej nie skorzystam.
Buddy
Moja przedsiębiorstwo w Norwegii jest najlepsza.
AdiBlues
A ty kto? Co za przedsiębiorstwo w Norwegii?
Slaawek
Która księgowość po polsku w Norwegii jest najlepsza?
Beatrice
A jak norweskie przedsiębiorstwo ma samochód, to musi prowadzić jakąś specjalną ewidencję?
ODPOWIEDZ
Misio
W tej sytuacji norweskie przedsiębiorstwo musi prowadzić kartę jazdy.
Marzenka90
Jak chcesz, żeby ta norweskie przedsiębiorstwo przynosiła Ci norweskie zyski to lepiej żeby był.
ODPOWIEDZ
Diesel37
norweskie przedsiębiorstwo to musi mieć nr telefonu?
ODPOWIEDZ
Ziuta
Co za pytanie! Nie rozumiem jak przedsiębiorstwo w Norwegii może funkcjonować bez telefonu?!
Diesel37
Nie powedziałem, że bez telefonu, tylko chodziło mi o to czy przedsiębiorstwo w Norwegii musi go podawać.
Sławekk4
Jakie biuro rachunkowe w Norwegii jest najlepsze pod względem kosztów/jakość obsługi?
Aniołek30
Hejka :-) Czytam komentarze i widzę, że jest tu troche osób, które sie znają na firma. Która księgowość jest łatwiejsza - norweska czy polska?
ODPOWIEDZ
Kondzio
Wydaje mi sie, że łatwiejsza jest norweska. Do tego firma może korzystać z Altinn, a to już jest duże ułatwienie.
Aniołek30
A czy norweskie przedsiębiorstwo musi coś zrobić, żeby móc korzystać z Altinn?
Kondzio
Nie musi. Każda norweskie przedsiębiorstwo może z tego korzystać.
Kasia
Co to jest ten Altinn? To jakaś norweska strona dla firma?
Kondzio
Altinn to jest tak specjalny portal, z którego firma moze skorzystać zwłaszcza jeśli norweska księgowość przysparza trudności.
Iza96
Witam. Ktoś wie moze co musi zrobić norweskie przedsiębiorstwo jak wystawi bledną fakturę?
ODPOWIEDZ
Marzenka90
Iza96. w takim przypadku jak norweskie przedsiębiorstwo wystawia fakture i jest na niej błąd to trzeba zrobic korekte tej faktury.
Jacob15
Siemka mordeczki :-) powiedzcie mi jak norweskie przedsiębiorstwo może złozyć deklaracje VAT online?
ODPOWIEDZ
Misio
Mordeczko, norweskie przedsiębiorstwo ma możliwość dokonać tego przez Altinn.no
Diesiel37
Czesc. Jak Norwegia traktuje przedsiębiorstwo które spóznia sie ze złożeniem deklaracji VAT?
ODPOWIEDZ
EvelineK
Diesel37, na takie przedsiębiorstwo Norwegia nakłada odsetki.
Diesel37
A duże odsetki musi płacić przedsiębiorstwo w Norwegii?
EwelineK
Z tego co wiem, to przedsiębiorstwo w Norwegii jest nieźle obciążona przez te odsetki.
Marzenka90
Czy rozliczenie podatku w Norwegii musi robic księgowa?
ODPOWIEDZ
Kondzio
W Norwegii sama możesz sobie zrobić rozliczenie podatku.
Marzenka90
Naprawdę norweskie przedsiębiorstwo sama może sobie rozliczyć podatek?
Kondzio
Jasne, jak wszędzie na świecie firma sama może rozliczyć sobie podatek tak i norweskie przedsiębiorstwo też może.
Melak92
Zapraszam na skorzystanie z naszych usługi księgowe Norwegia gwarantujemy, że wasza firma osiągnie sukces!
Malutka13
Czy ktos wie, czy norweska faktura, którą wystawia firma musi mieć numer przedsiębiorstwa?
ODPOWIEDZ
GhandiG
Jeżeli firma jest to norweska to raczej musi.
Halabarda84
Czy ktoś może wie, czy norweskie przedsiębiorstwo, co zajmuje się branżą medyczną musi mieć jakiś specjalny certyfikat kwalifikacyjny?
ODPOWIEDZ
EvelineK
Słyszałam gdzieś kiedyś, że w niektórych przypadkach norweskie przedsiębiorstwo musi mieć takie papiery.
Becia34
Hejka, czy ktoś wie, ile taka norweskie przedsiębiorstwo może odliczyć sobie za lokal, jeśli jest to lokal mieszkalny?
ODPOWIEDZ
krogulec88
Z tego, co kojarze, to taka norweskie przedsiębiorstwo, która działa w mieszkaniu, może sobie puścić w koszty najwięcej 1700 NOK.
Jacek
Jak często należy składać rozliczenie podatku VAT w Norwegii?
ODPOWIEDZ
Katarzyna
Rozliczenie podatku VAT w Norwegii należy składać co 2 miesiące.
Misiek13
No właśnie, a jak Norwegia rozwiazuje kwestię podatku VAT? Czy trzeba osobiście składać deklarację, czy może to zrobić księgowa?
Roxy
Norwegia tak naprawdę nikomu nie narzuca, czy Vat ma składać księgowa czy właściciel firmy.
patka
Norwegia nie jest wcale aż tak restrykcyjna jeśli chodzi o księgowość.
Katarzyna
Jaką karę nakłada się na przedsiębiorstwo w kraju Norwegia za złożenie raportu akcjonariuszy po wyznaczonym terminie?
ODPOWIEDZ
Konrad
W kraju Norwegia za niedotrzymanie terminu złożenia raportu akcjonariuszy przedsiębiorstwo zostaje ukarane grzywną, która wynosi 2098 NOK za każdy dzień spóźnienia.
Ireneusz
W jakich terminach przedsiębiorstwo jednoosobowe powinno płacić zaliczki na podatek dochodowy w kraju Norwegia?
ODPOWIEDZ
Ryszard
W kraju Norwegia, osoby prowadzące przedsiębiorstwo jednoosobowe, płacą podatek dochodowy do 15 marca, maja, września i listopada.
Malutka13
To norweskie przedsiębiorstwo musi płacić podatek w ratach?
Weronika
W ilu ratach w kraju Norwegia przedsiębiorstwo będące spółką AS powinno płacić podatek dochodowy?
ODPOWIEDZ
Rafał
W kraju Norwegia przedsiębiorstwo jako spółka AS powinno płacić podatek dochodowy w 2 ratach: do 15 lutego i do 15 kwietnia.
Ryszard
Tak, norweskie przedsiębiorstwo musi płacić podatek dochodowy w formie zaliczek.
Maciej
W kraju, którym jest Norwegia, przedsiębiorstwo powinno zaksięgować faktury ze sprzedaży na koncie 2700.
ODPOWIEDZ
Paulina
Na którym koncie przedsiębiorstwo powinno zaksięgować faktury sprzedażowe w kraju, którym jest Norwegia?
ODPOWIEDZ
Dorota
Czy usługa, którą przedsiębiorstwo realizuje na potrzeby konsumpcji w innym kraju niż Norwegia, jest zwolniona z VAT?
ODPOWIEDZ
Karol
Jeżeli ta usługa jest w całości realizowana dla innego kraju niż Norwegia, to przedsiębiorstwo nie musi odprowadzać podatku VAT od tej usługi.
Edyta
Jeżeli krajem prowadzenia działalności jest Norwegia, a przedsiębiorstwo ma siedzibę w Polsce, to w którym z tych krajów ponosi się odpowiedzialność finansową?
ODPOWIEDZ
Jan
W takim przypadku, w którym krajem prowadzenia działalności jest Norwegia, a przedsiębiorstwo ma siedzibę w Polsce, to odpowiedzialność finansową ponosi się w obu tych krajach.
Becia34
A ja myślałam, że taka norweskie przedsiębiorstwo, to tylko w Norwegii ponosi taką odpowiedzialność.
Jan
Nie Becia, mylisz się. W tej sytuacji norweskie przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność w obu krajach.
Jan
Kiedy należy składać norweskie bilans roczny?
ODPOWIEDZ
Beata
Norweskie bilans roczny należy składać do 31 maja następnego roku.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email

Kontakt