Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

Nowe reguły składania deklaracji MVA od 1 stycznia 2017

2017-01-04
Od 1 stycznia 2017 roku zmienił się druk deklaracji MVA. Nowe przepisy odnośnie MVA dotyczą głównie zmian dotyczących rozliczeń MVA w związku z importem towarów. Dotychczas MVA płatne było bezpośrednio do urzędu celnego. Obecnie MVA należy rozliczyć w standardowej deklaracji MVA.

Nowe formularze MVA

Od 1. terminu 2017 obowiązują zmiany w składaniu deklaracji MVA. Zmiany te nie dotyczą osób prywatnych i firm, które nie są zarejestrowane do MVA. Jednostki te płacą opłaty za import, jak dotychczas, do Urzędu Celnego (Tolletaten) lub spedytorowi w chwili wwozu towaru do Norwegii. Deklaracje MVA za 2016 rok należy składać na obecnej wersji druku, zmiana szablonu dotyczy tylko rozliczeń MVA za okresy przyszłe, czyli od 1. terminu 2017 roku. Za 6. termin 2016 i zaległe terminy przedsiębiorcy powinni złożyć Omsetningoppgave do 10 lutego 2017, lecz za 1. termin 2017 i kolejne składają MVA-melding. Pierwszą deklarację w nowej wersji należy złożyć do 10 kwietnia 2017. To samo dotyczy firm, które składają roczny MVA - do 10 marca 2017 należy złożyć stary wzór deklaracji za 2016 rok, a za kolejny rok do 12 marca 2018 już nowy.

MVA za importowane towary

Zmiany dotyczą głównie firm, które zajmują się importem towarów z zagranicy. Do tej pory otrzymywało się fakturę od agencji celnej lub spedytora z kwotą MVA za importowane towary. Instytucje te naliczały podatek. Od nowego roku obowiązek naliczania i księgowania MVA od sprowadzanych towarów spoczywa na firmie importującej lub na księgowym, który rozlicza tę firmę. Od 1 stycznia 2017 roku należy raportować MVA od importowanych towarów na deklaracji MVA. Wyliczenia podatku nie będą już wykazywane na deklaracji celnej. Obecnie wyliczenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku z informacji wykazanych na dokumencie celnym należy do obowiązków przedsiębiorstwa. Agencje celne lub spedytorzy nie będą tego robić, ale spedytorzy, mimo zmian, chcą wprowadzić usługę wyliczania i specyfikacji przywożonych towarów dla swoich klientów.

Stawki MVA od importu

Obowiązują następujące stawki MVA: 25% i 15%. Zwolnione z MVA są m.in. elektryczne samochody, statki, części do statków, samoloty, części do samolotów, platformy, źródła energii na powietrze (wiatraki). Wykazanie tych towarów ma charakter statystyczny.

Nowe przepisy dla firm zarejestrowanych do rejestru MVA

Program księgowy musi być dostosowanych do nowych zasad. Firmy muszą korzystać z aktualnych programów księgowych, które korzystają z nowych kodów MVA i kont. Nowa deklaracja MVA będzie posiadać 19 rubryk ( http://www.skatteetaten.no/globalassets/bilder/odin/rf-0002-skattemelding-for-merverdiavgift---alminnelig-naring.png,). Druk deklaracji MVA zmienia się dla wszystkich, nie tylko dla importerów. Nowy druk dotyczy nawet tych, którzy rzadko sprowadzają towary z zagranicy lub w ogóle tego nie robią.

Zasada wpisywania MVA w nowej deklaracji

W deklaracji, podobnie jak do tej pory, wykazujemy MVA jako naliczony i należny, co ostatecznie daje zerową wartość podatkową. Wykazujemy zakup w kosztach i przychodach, nie tworząc przy tym obowiązku zapłaty podatku MVA. Należy wykazać przed urzędem, co zostało zakupione. Zasady rozliczeń nie zmienią się dla firm świadczących usługi za granicę oraz kupujących usługi z zagranicy. Mimo to deklaracje muszą zostać złożone na nowym druku.

Osoby, które są zainteresowane tematem, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach: http://www.skatteetaten.no/mva-melding, http://www.toll.no/no/bedrift/import/.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email