Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR

Status Pendler - niezbędne dokumenty

2017-02-17
Jeśli kwalifikujesz się do statusu „pendler” będziesz musiał skompletować niezbędne dokumenty. Bez odpowiednich zaświadczeń i kompletu wymaganych załączników, niestety, ulga nie zostanie Ci przyznana. Lepiej odpowiednio wcześniej zacząć kompletować stosowne dokumenty. Jeśli wiesz, że nie zdążysz, możesz poprosić o wydłużenie terminu.

Kwalifikujesz się na status “pendler”. Co dalej?

Każdy posiadający status pendler musi dostarczyć poniższe dokumenty.
 • Selvangivelse, czyli PIT roczny norweski za dany rok rozliczeniowy - jest to wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, które otrzymasz pocztą lub elektronicznie na Twoje konto na portalu Altinn.no od Urzędu Podatkowego na przełomie marca/kwietnia.
 • Kody MinID - to kody składające się z zestawu cyfr, które są niezbędne do złożenia zeznania podatkowego przez portal altinn.no. Jeśli w międzyczasie zmienisz numer personalny, będziesz potrzebował zamówić nowy zestaw kodów.
 • Sammenstilling/Lønnsoppgave za rok rozliczeniowy - czyli roczne zestawienie wynagrodzeń oraz zapłaconych podatków zwane „lønnslip”, które powinieneś otrzymać pocztą na przełomie stycznia i lutego od wszystkich pracodawców, u których byłeś zatrudniony.
 • Årsoppgave - jest to informacja z banku o stanie Twojego konta w ostatni dzień roku rozliczeniowego. Dokument ten powinien przyjść pocztą. Można go także znaleźć w formie elektronicznej po zalogowaniu się na swoje konto przez Internet.
 • Årsoppgave fra NAV - to roczne zestawienie wypłat zasiłku chorobowego bądź dla bezrobotnych. Dokument otrzymasz pocztą z norweskiego urzędu NAV, jeżeli pobierałeś zasiłek chorobowy lub dla bezrobotnych. Nie dotyczy on zasiłku rodzinnego i opiekuńczego.
 • Dokumenty potwierdzające podróże do rodzinnego kraju - bilety na prom, samolot, etc.
 • Umowa o wynajem mieszkania i potwierdzenia zapłaty czynszu - obowiązkowo musi znaleźć się tam informacja o powierzchni lokalu w m2. Warto zbierać potwierdzenia przelewu, wyciągi z rachunku bankowego, itd.
 • Potwierdzenia opłat za prąd w mieszkaniu wynajmowanym w Norwegii w 2019.
 • W przypadku chęci odliczenia odsetek za kredyt należy przedstawić zaświadczenie z banku o wysokości zapłaconych odsetek od kredytu przetłumaczone na j. angielski lub norweski. W dokumencie muszą znaleźć się następujące informacje:
  • data udzielenia kredytu,
  • wartość udzielonego kredytu,
  • całkowite zadłużenie z tytułu kredytu na ostatni dzień roku rozliczeniowego,
  • wysokość spłaconych odsetek kredytu w okresie zatrudnienia na terenie Norwegii w danym roku rozliczeniowym.
Rodzina w kraju

Posiadając status pendler i rodzinę w ojczystym kraju będziesz musiał przedstawić w Urzędzie Podatkowym (Skatteetaten) dodatkowo niżej wymienione dokumenty.
 • Akt ślubu - który musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na j. norweski lub angielski, chyba, że jest to dokument unijny, wtedy nie musi być tłumaczony.
 • Akt urodzenia dziecka, dzieci - przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na j. norweski lub angielski, chyba, że jest to dokument unijny, wtedy nie musi być tłumaczony.
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną - musi zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na j. norweski lub angielski, chyba, że jest to dokument unijny, wtedy nie musi być tłumaczony. Dokument musi być aktualny, wydany w następnym roku po roku rozliczeniowym przez Urząd Ewidencji Ludności i określić od kiedy istnieje wspólny meldunek. W sytuacji, w której nie jesteś zameldowany pod tym samym adresem, można spisać oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu i prowadzeniu gospodarstwa w postaci aktu notarialnego (co oczywiście wiąże się z dodatkowymi opłatami) - norweski Urząd Skarbowy nie ma jednak obowiązku uznania takiego dokumentu.
 • Dodatkowo, jeśli chcesz się starać również o drugą klasę podatkową, musisz dostarczyć niżej wskazany dokument. Zaświadczenie o dochodach współmałżonka/-ki za dany rok rozliczeniowy z Urzędu Skarbowego - przetłumaczone na język norweski lub angielski. Zaświadczenie to musi zawierać konkretną kwotę dochodu, jaki został osiągnięty przez małżonka/kę w danym w roku rozliczeniowy. Dokument ten jest jednak wymagany tylko, jeśli dochody żony nie przekraczają stawki dochodów brutto na dany rok rozliczeniowy.
Pendler bez rodziny

Posiadając status pendler i będąc osobą stanu wolnego będziesz musiał przedstawić w Urzędzie Podatkowym (Skatteetaten) dodatkowo następujące dokumenty:
 • akt własności mieszkania w Polsce lub umowa wynajmu mieszkania w Polsce - w języku angielskim lub norweskim. Umowa najmu musi zawierać informacje o miesięcznym czynszu oraz powierzchni wynajmowanego mieszkania.
Posiadając status pendler i będąc osobą stanu wolnego poniżej 22 roku życia będziesz musiał przedstawić w Urzędzie Podatkowym (Skatteetaten) następujące dokumenty:
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodzicami - przetłumaczone na język norweski lub angielski, aktualny dokument.
O czym warto pamiętać?

Dokumenty, które przetłumaczysz u tłumacza przysięgłego ważne są tylko przez dwa miesiące. Nie zapomnij także własnoręcznie podpisać każdej kopii dokumentu oraz umieścić na nich swojego numeru personalnego. Jeśli wiesz, że nie będziesz w stanie skompletować wszystkich dokumentów na czas, lepiej od razu poprosić Urząd o przedłużenie terminu na dostarczenie papierów. Dokument taki należy złożyć pisemnie w języku norweskim. Warto także pamiętać o tym, że Urząd Skarbowy w Norwegii kontroluje załączoną dokumentację - w związku z tym do tłumaczeń dokumentów warto załączyć kopie polskich zaświadczeń.

Pozostańmy w kontakcie

Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii Quali - obsługujemy Twój biznes w Norwegii
Wszelkie prawa zastrzeżone ©
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy?

Imię
Telefon
Email